reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

V PROTOKÓŁ

do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS),

sporządzony w Genewie dnia 27 lutego 1998 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 27 lutego 1998 r. w Genewie został sporządzony V Protokół do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), w następującym brzmieniu:

Przekład

V PROTOKÓŁ
DO UKŁADU OGÓLNEGO W SPRAWIE HANDLU USŁUGAMI (GATS)

Członkowie Światowej Organizacji Handlu (zwanej dalej "WTO") których Listy szczegółowych zobowiązań i Listy odstępstw od artykułu II Układu Ogólnego w sprawie handlu usługami w zakresie usług finansowych są załączone do Protokołu (zwani dalej "Członkami"),

Przeprowadzając negocjacje zgodnie z warunkami Drugiej Decyzji w sprawie usług finansowych przyjętej przez Radę Handlu Usługami dnia 21 lipca 1995 roku (S/L/9),

Uzgodnili, co następuje:

1. Lista szczegółowych zobowiązań i Lista odstępstw od artykułu II w zakresie usług finansowych załączone do tego Protokołu odnoszące się do danego Członka, po wejściu w życie tego Protokołu dla danego Członka, zastąpią sekcje usług finansowych Listy zobowiązań szczegółowych oraz Listę odstępstw od artykułu II w stosunku do danego Członka.

2. Protokół ten będzie otwarty do przyjęcia, przez podpisanie lub w innej formie, przez Członków do dnia 29 stycznia 1999 roku.

3. Protokół ten wejdzie w życie 30. dnia po dacie jego przyjęcia przez wszystkich Członków. Jeżeli do dnia 30 stycznia 1999 roku nie zostanie on przyjęty przez wszystkich Członków, ci Członkowie którzy przyjęli go przed tym dniem mogą, w okresie następnych 30 dni, postanowić o jego wejściu w życie.

4. Protokół ten zostanie zdeponowany u Dyrektora Generalnego WTO. Dyrektor Generalny WTO niezwłocznie przekaże każdemu Członkowi WTO uwierzytelnioną kopię tego Protokołu i notyfikacje jego przyjęcia zgodnie z jego ustępem 3.

5. Protokół ten zostanie zarejestrowany zgodnie z postanowieniami artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego siódmego lutego tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim, z których każdy jest językiem autentycznym, chyba że w odniesieniu do załączonych do niego List postanowiono inaczej.


POLSKA
LISTA SZCZEGÓŁOWYCH ZOBOWIĄZAŃ

Sposób świadczenia: 1) świadczenie transgraniczne 2) konsumpcja za granicą 3) obecność handlowa 4) obecność osób fizycznych

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dostępu do rynku

Ograniczenia traktowania narodowego

Zobowiązania dodatkowe

USŁUGI FINANSOWE*

A. Wszystkie usługi ubezpieczeniowe i związane z ubezpieczeniami

Usługi ubezpieczeniowe i pokrewne:

- Ubezpieczenia bezpośrednie (łącznie ze współubezpieczeniem):

- na życie;

- inne.

- Reasekuracja i retrocesja

- Pośrednictwo ubezpieczeniowe (CPC 812** za wyjątkiem 81212, 81299; 81401**, 81402**)

1) Brak zobowiązań za wyjątkiem reasekuracji, retrocesji i ubezpieczenia towarów w handlu międzynarodowym.

1) Brak zobowiązań za wyjątkiem reasekuracji, retrocesji i ubezpieczenia towarów w handlu międzynarodowym.

 

2) Brak zobowiązań za wyjątkiem reasekuracji, retrocesji i ubezpieczenia towarów w handlu międzynarodowym.

2) Brak zobowiązań za wyjątkiem reasekuracji, retrocesji i ubezpieczenia towarów w handlu międzynarodowym.

3) Założenie przedsiębiorstwa może nastąpić wyłącznie w formie spółki akcyjnej po uzyskaniu zezwolenia - za wyjątkiem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, gdzie znajdują zastosowanie ograniczenia horyzontalne. Po 1 stycznia 1999 roku lub po dacie wejścia w życie V Protokołu, w zależności od tego co nastąpi później, możliwe będzie podejmowanie działalności poprzez oddziały na podstawie zezwolenia. Wymaga zezwolenia nabycie udziałów lub praw wynikających z udziałów w spółce, która posiada co najmniej 15% akcji zakładu ubezpieczeń - wymóg ten przestanie obowiązywać od 1 stycznia 1999 roku lub po dacie wejścia w życie V Protokołu, w zależności od tego co nastąpi później. Nie więcej niż 5% funduszy ubezpieczeniowych może być lokowanych za granicą. Wykonujący czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Istnieje wymóg lokalnej inkorporacji w przypadku pośredników ubezpieczeniowych.

3) Bez ograniczeń

4) Brak zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań horyzontalnych. Wymóg zamieszkania dla pośredników ubezpieczeniowych.

4) Bez ograniczeń

B. Bankowość i inne usługi finansowe

Usługi bankowe:

- Przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrotnych (CPC 81115-81119)

- Działalność kredytowa każdego typu (CPC 8113)

- Wszystkie usługi płatnicze i przekazu pieniędzy (CPC 81339**)

- Gwarancje i poręczenia (za wyjątkiem gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa) (CPC 81199**)

1) Brak zobowiązań

1) Brak zobowiązań

 

2) Brak zobowiązań

2) Brak zobowiązań

3) Utworzenie banku może nastąpić wyłącznie w formie spółki akcyjnej. Obowiązuje system zezwoleń dotyczących utworzenia wszystkich banków, oparty na zasadach ostrożnościowych. Po 1 stycznia 1999 roku lub po dacie wejścia w życie V Protokołu, w zależności od tego co nastąpi później, możliwe będzie podejmowanie działalności poprzez oddziały na podstawie uzyskanych zezwoleń. Wymóg obywatelstwa dla części - co najmniej jednego - członków zarządu banku.

3) Bez ograniczeń

4) Brak zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań horyzontalnych. Wymóg obywatelstwa dla części - co najmniej jednego - członków zarządu banku.

4) Bez ograniczeń

Inne usługi finansowe:

- Udział w emisji papierów wartościowych każdego rodzaju (za wyjątkiem skarbowych papierów wartościowych), łącznie z gwarantowaniem i plasowaniem jako agent (publicznie lub prywatnie) oraz świadczenie usług związanych z takimi emisjami.

- W odniesieniu do obrotu zbywalnymi papierami wartościowymi na swój rachunek lub rachunek klientów, tak na giełdzie papierów wartościowych, jak również na rynku OTC lub w inny sposób (CPC 8132** za wyjątkiem 81329)

- Usługi w zakresie zarządzania aktywami (CPC 81323**)

- Usługi doradcze i pomocnicze w stosunku do usług finansowych zawarte na tej liście (CPC 8133** za wyjątkiem 81333.81339)

1) Brak zobowiązań

1) Brak zobowiązań

 

2) Brak zobowiązań

2) Brak zobowiązań

3) Założenie przedsiębiorstwa wyłącznie w formie spółki akcyjnej po uzyskaniu zezwolenia, lub oddziału zagranicznej osoby prawnej świadczącej usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

3) Bez ograniczeń

4) Brak zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań horyzontalnych.

4) Bez ograniczeń

Dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych, przetwarzanie danych finansowych i związane z tym usługi w zakresie programowania dostarczonego przez firmy świadczące inne usługi finansowe.

1) Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innego uprawnionego operatora w przypadku transgranicznego świadczenia tego typu usług.

1) Bez ograniczeń

 

2) Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innego uprawnionego operatora w przypadku konsumpcji za granicą tego typu usług

2) Bez ograniczeń

3) Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innego uprawnionego operatora w przypadku transgranicznego świadczenia i/lub konsumpcji tego typu usług.

3) Bez ograniczeń

4) Brak zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań horyzontalnych.

4) Bez ograniczeń

 

* Regulacje ostrożnościowe w sektorze finansowym są właśnie opracowywane w Polsce. Mogą one wymagać zmian w aktualnych przepisach, a także wprowadzenia zupełnie nowych regulacji. Ich zastosowanie będzie w pełni zgodne z postanowieniami Załącznika ws. usług finansowych, ustęp 2 - Regulacje krajowe, punkt 1.

Wersja angielska

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 7 kwietnia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama