| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli2)

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;

2) wzór ewidencji kąpielisk oraz ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;

3) sposób oznakowania kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

§ 2. [Ewidencja kąpielisk]

1. Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz wzór ewidencji kąpielisk określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz wzór ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Oznaczenie kąpieliska]

Kąpielisko oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej lub przy użyciu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacjami, umieszczonych w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, w bliskim sąsiedztwie każdego kąpieliska, zawierających:

1) napis: „Kąpielisko” i jego nazwę;

2) adres, telefon i adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za określenie wykazu kąpielisk i prowadzenie ich ewidencji oraz udzielanie informacji społeczeństwu;

3) nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora kąpieliska; w przypadku gdy organizatorem kąpieliska jest osoba fizyczna, może on odstąpić od umieszczenia adresu;

4) adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego dane kąpielisko oraz adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

5) bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku;

6) klasyfikację jakości wody w kąpielisku;

7) ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku, przedstawiony w języku nietechnicznym;

8) w przypadku wód w kąpieliskach, w których mogą występować krótkotrwałe zanieczyszczenia, informacje:

a) o możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń,

b) o liczbie dni, w których kąpiel była zakazana w czasie poprzedniego sezonu kąpielowego, z uwagi na krótkotrwałe zanieczyszczenie,

c) stanowiące ostrzeżenie o każdym takim występującym lub przewidywanym zanieczyszczeniu;

9) rodzaj i spodziewany czas trwania sytuacji wyjątkowej podawany w trakcie wydarzeń lub splotu wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata;

10) informację o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu;

11) informację o sezonie kąpielowym określonym dla kąpieliska;

12) dane o temperaturze wody, temperaturze powietrza i sile wiatru.

§ 4. [Oznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli]

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej lub przy użyciu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacjami, umieszczonych w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zawierających:

1) napis: „Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli” i jego nazwę;

2) adres, telefon i adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i udzielanie informacji społeczeństwu;

3) nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; w przypadku gdy organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest osoba fizyczna, może ona odstąpić od umieszczenia adresu;

4) adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego dane miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli;

5) bieżącą ocenę jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli;

6) informację o zakazie kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu;

7) informację o sezonie kąpielowym określonym dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

§ 5. [Tablica informacyjna]

1. Tablica informacyjna, o której mowa w § 3 i § 4, ma kształt prostokąta o wymiarach co najmniej 100 cm x 80 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny, na sztywnej płycie.

2. Urządzenie, o którym mowa w § 3 i § 4, ma kształt prostokąta o wymiarach co najmniej 100 cm x 80 cm.

3. Na tablicy informacyjnej lub urządzeniu, o których mowa w § 3 i § 4, można zamieścić rozrysowanie planu sytuacyjnego obiektu.

4. Znak informujący o zakazie kąpieli umieszcza się na tablicy informacyjnej lub urządzeniu, o których mowa w § 3 i § 4, lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

5. Tablica informacyjna lub urządzenie, o których mowa w § 3 i § 4, zapewniają dostęp do czytelnej informacji dotyczącej kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

§ 6. [Symbole informujące o zakazie kąpieli w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku]

Symbole informujące o zakazie kąpieli w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku, kolorystykę symboli oraz rozmiary i obszary ochronne znaków informujących o zakazie kąpieli w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.3)

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Niniejsze rozporządzenie:

1) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8);

2) służy stosowaniu decyzji wykonawczej Komisji z dnia 27 maja 2011 r. ustanawiającą, na mocy dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, symbol w celu informowania ludności o klasyfikacji wody w kąpielisku i zakazie kąpieli lub zaleceniu niekąpania się (Dz. Urz. UE L 143 z 31.05.2011, str. 38).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 2082), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KĄPIELISK ORAZ WZÓR EWIDENCJI KĄPIELISK]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2476)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KĄPIELISK ORAZ WZÓR EWIDENCJI KĄPIELISK

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI ORAZ WZÓR EWIDENCJI MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI ORAZ WZÓR EWIDENCJI MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

infoRgrafika

Załącznik 3. [SYMBOLE INFORMUJĄCE O ZAKAZIE KĄPIELI W KĄPIELISKU I MIEJSCU OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI ORAZ KLASYFIKACJI WODY W KĄPIELISKU, KOLORYSTYKA SYMBOLI ORAZ ROZMIARY I OBSZARY OCHRONNE ZNAKÓW INFORMUJĄCYCH O ZAKAZIE KĄPIELI W KĄPIELISKU I MIEJSCU OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI ORAZ KLASYFIKACJI WODY W KĄPIELISKU]

Załącznik nr 3

SYMBOLE INFORMUJĄCE O ZAKAZIE KĄPIELI W KĄPIELISKU I MIEJSCU OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI ORAZ KLASYFIKACJI WODY W KĄPIELISKU, KOLORYSTYKA SYMBOLI ORAZ ROZMIARY I OBSZARY OCHRONNE ZNAKÓW INFORMUJĄCYCH O ZAKAZIE KĄPIELI W KĄPIELISKU I MIEJSCU OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI ORAZ KLASYFIKACJI WODY W KĄPIELISKU

A. Symbole informujące o zakazie kąpieli w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku

infoRgrafika

B. Kolorystyka symboli

infoRgrafika

C. Rozmiary i obszary ochronne znaków informujących o zakazie kąpieli w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »