reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1929), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 322).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 322), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 stycznia 2019 r. (poz. 281)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2.1) Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;

2) współpraca z organami administracji rządowej w zakresie monitorowania działań wpływających na warunki wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;

3) inicjowanie działań organów administracji rządowej mających na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;

4) opiniowanie działań organów administracji rządowej mających wpływ na warunki wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;

5) inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk administracyjnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

§ 3. 1. Pełnomocnik może inicjować działania legislacyjne zmierzające do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

2.2) Pełnomocnik może, za zgodą Ministra Inwestycji i Rozwoju, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikające z zakresu swojego działania.

§ 4. Pełnomocnik może wykonywać także inne zadania związane z działaniami na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

§ 5. 1. Pełnomocnik przy wykonywaniu powierzonych zadań współpracuje z organami administracji rządowej, które są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 6. Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań.

§ 7. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 8.3) Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

§ 9.3) Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 322), które weszło w życie z dniem 7 lutego 2018 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 października 2017 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama