| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1024), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1275);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 2172);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1975).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1275), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 2172), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1975), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 stycznia 2019 r. (poz. 328)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650, 1162, 1669 i 2193) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 289, z późn. zm.1)), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2.2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1764,8946 ha, położone na terenach miast: Bełchatów, Brzeziny, Kalisz, Koło, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Płock, Pruszków, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Sochaczew, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Kleszczów, Koluszki, Krośniewice, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opoczno, Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Rozprza, Sławno, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zelów, Zgierz i Żychlin.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.3)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
 z dnia 15 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Łódź

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny P-39, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1019 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 102/3, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 102/3 do punktu nr 1007 i dalej w tym samym kierunku wzdłuż zachodniej granicy działki nr 100/4 do punktu nr 1002. Od punktu nr 1002 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 1001 i dalej na północ do punktu nr 1004, leżącego na południowym skraju drogi oznaczonej jako działka nr 101/3. W punkcie nr 1004 zmienia kierunek na wschodni i biegnie południowym skrajem drogi do punktu nr 365 i dalej do punktu nr 1P. Z punktu nr 1P biegnie na południe do punktu nr 2P, leżącego na północnym skraju ul. Nowy Józefów (działka nr 100/1). Z punktu nr 2P biegnie na zachód do punktu nr 997, a następnie na południowy zachód do punktu nr 996. Z punktu nr 996 biegnie na zachód północnym skrajem ul. Nowy Józefów (działki nr: 100/1 i 102/2) do punktu nr 1008 i dalej do punktu nr 1019, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny P-39, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1013, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 106/11, w kierunku zachodnim północnym skrajem ul. Nowy Józefów do punktu nr 995 i dalej przez punkty nr: 1006, 1005, 1014, 1015, 1016, 1017 do punktu nr 1018, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 315/4. W punkcie nr 1018 zmienia kierunek na północny i biegnie wschodnim skrajem drogi oznaczonej jako działka nr 331/3 wzdłuż działek nr: 315/4 i 315/1 do punktu nr 351. W punkcie nr 351 zmienia kierunek na wschodni i biegnie południowym skrajem drogi (działka nr 104/7) wzdłuż północnych granic działek nr: 315/1, 315/4, 314/2, 109, 108, 107/2 i 105/5 do punktu nr 363, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 105/6. W punkcie nr 363 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 105/5 i 106/11 przez punkty nr: 426, 427 i 423 do punktu nr 1013, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny P-39, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1026 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 139/2 w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 139/2, 138/2 i 137/2 do punktu nr 439000485. W punkcie nr 439000485 zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 439000481, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 439000480. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 137/2 i 137/1 do punktu nr 285. W punkcie nr 285 zmienia kierunek na wschodni i biegnie południowym skrajem ul. Langiewicza (działka nr 332) przez punkty nr: 286 i 287 do punktu nr 1023, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 1024. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 139/1 i 139/2 do punktu nr 1026, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny K-18, miasto Konstantynów Łódzki

Granica biegnie od punktu nr 439, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 59/1, w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 59/1 i 56/1 przez punkt nr 438 do punktu nr 416. W punkcie nr 416 załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 1113, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 55/6, 54/6, 53/3, 97/3, 95/2, 94/1, 87/1, 86/2, 85/2, 84/2, 83/2, 82/2 i 109/2 przez punkty nr: 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1097 i 1096 do punktu nr 1095. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 1094. W punkcie nr 1094 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 109/2 do punktu nr 1054. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 1055. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 109/2, 82/2, 83/2, 84/2, 85/2, 86/2, 92/3, 93/3, 96/3, 97/3, 53/3, 54/5, 55/5 i 58/5 przez punkty nr: 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1068, 1069, 1072, 1073, 1076, 1077 do punktu nr 203. W punkcie nr 203 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 58/5 przez punkt nr 204 do punktu nr 419. W punkcie nr 419 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 58/5 przez punkt nr 418 do punktu nr 417. W punkcie nr 417 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 55/6 do punktu nr 437. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 57 przez punkty nr: 436, 435, 434, 433, 431 i 430 do punktu nr 1052. W punkcie nr 1052 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 61/4 i 61/6 przez punkt nr 1053 do punktu nr 1119, a dalej w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 1122. W punkcie nr 1122 zmienia kierunek na zachodni i biegnie równolegle do ul. Langiewicza przez punkt nr 1121 do punktu nr 1120. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu nr 439, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny K-18, miasto Konstantynów Łódzki

Granica biegnie od punktu nr 1088, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 101/1, w kierunku północnym wzdłuż jej zachodniej granicy przez punkty nr: 340, 339, 338 i 337 do punktu nr 318. Stąd biegnie na wschód wzdłuż północnych granic działek nr: 101/1, 102/1, 103/1 i 104 przez punkty nr: 319, 320 i 321 do punktu nr 322. Tu lekko skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 105/1, 105/2 i 106 przez punkty nr: 552, 323 i 324 do punktu nr 325. Z tego punktu biegnie na południe wzdłuż ul. Łąkowej przez punkty nr: 351, 352, 353 i 1093 do punktu nr 1092, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 101/1, 102/1, 103/1 i 107/1 przez punkty nr: 1091, 1090 i 1089 do punktu nr 1088, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny P-38, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 49, położonego u zbiegu granic działek nr: 12/7, 13/1 i 14/6, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 12/7, 12/6 i 12/5 przez punkty nr: 48, 47, 760, 46, 45 i 759 do punktu nr 996. Stąd biegnie na północny wschód przez punkt nr 997 do punktu nr 998. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 999, 1000, 1001 i 1002 dochodzi do punktu nr 1003. Tu skręca na południowy zachód i wzdłuż granic działek nr: 18, 17, 16, 15, 14/2, 14/5 i 14/6 biegnie przez punkty nr: 66, 67, 68, 69, 726 i 754 do punktu nr 49, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny G-18, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1026, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 207/27, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 207/27 przez punkty nr: 10001, 10011, 1048, 10012 i 10007 do punktu nr 1025, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 1024. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 1023. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 2259, 1049, 2260, 10044 i 1050 do punktu nr 1022. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 214/96 i 214/95 przez punkty nr: 2253 i 2122 do punktu nr 996. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 43/23 przez punkty nr: 119 i 853 do punktu nr 2029. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 43/23 i 43/20 przez punkty nr: 2028, 2027 i 2025 do punktu nr 2024. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 43/20 przez punkt nr 2023 do punktu nr 2022. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 43/20 i 43/19 przez punkt nr 2021 do punktu nr 2018. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 43/19 do punktu nr 2019. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki do punktu nr 122, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 214/95 przez punkty nr: 183, 185, 208, 221, 995, 1848, 375 i 376 do punktu nr 377. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 214/95 i 214/96 przez punkty nr: 2125, 2126 i 2254 do punktu nr 2129. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 214/96 przez punkty nr: 2077 i 2076 do punktu nr 876. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkt nr 2087 do punktu nr 875. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty nr: 1937, 1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1942 i 1015 do punktu nr 1014. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 207/25, 207/24, 207/23 i 207/22 przez punkty nr: 1939, 2188, 2189 i 2190 do punktu nr 1040, w którym załamuje się na zachód, i dochodzi do punktu nr 1041. Stąd biegnie na południe do punktu nr 1042, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 1043. Tu skręca na południe i biegnie przez punkt nr 1044 do punktu nr 1045 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 207/22. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 207/22, 207/21 i 207/29 przez punkty nr: 10024, 2187, 2262, 2186 i 2261 do punktu nr 1039. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 207/29 przez punkt nr 871 do punktu nr 870. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 207/28 przez punkty nr: 1060, 1059, 1058, 1057, 2334 i 1056 do punktu nr 1035. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 207/28, 207/13, 207/12, 207/28 i 207/18 przez punkty nr: 2165, 2164, 1034, 1033, 1032, 1031, 1030, 2144 i 1046 do punktu nr 1029, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez punkt nr 2249 do punktu nr 1028. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 207/18 i 207/27 przez punkt nr 1027 do punktu nr 1026, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny W-25, miasto Łódź

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 2410, położonego na południowym skraju drogi wewnętrznej, oznaczonej jako działka nr 80/13, na wschód, wzdłuż drogi wewnętrznej, do punktu nr 2415 i dalej na południowy wschód do punktu nr 2416. Od punktu nr 2416 biegnie na południe, wzdłuż drogi, do punktu nr 2417, a dalej, po zmianie kierunku na zachód, do punktu nr 2419. W punkcie nr 2419 granica zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 2410, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 2450, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 80/11, wzdłuż południowej krawędzi drogi wewnętrznej (działka nr 80/13) w kierunku wschodnim do punktu nr 2452. Od punktu nr 2452 biegnie na południe, wzdłuż ul. Magazynowej do punktu nr 2120. Z punktu nr 2120 biegnie na zachód do punktu nr 2121, a dalej ponownie na południe do punktu nr 2122, znajdującego się na granicy działki nr 80/11 i ul. Tymienieckiego (działka nr 155/5). Dalej granica biegnie wzdłuż ul. Tymienieckiego na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 521, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka nr 80/13) do punktu nr 2450, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 18, położonego na północnej krawędzi drogi wewnętrznej, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 19, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 20. Z punktu nr 20 biegnie początkowo na południe do punktu nr 21, a dalej na zachód do punktu nr 2118, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu nr 2119, a dalej na południe do punktu nr 519 leżącego przy ul. Tymienieckiego. Z punktu nr 519 granica biegnie na zachód, wzdłuż ulicy do punktu nr 2458. W punkcie nr 2458 zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 2459, z którego biegnie linią łamaną, początkowo w kierunku północnym, a następnie w kierunku północno-zachodnim, po krawędzi drogi wewnętrznej (działka nr 80/13), przez punkty nr: 2460, 2463, 2464 i 2467 do punktu nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 507, położonego u zbiegu ulic: Targowej i Fabrycznej, w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Fabrycznej do punktu nr 444a. Z punktu nr 444a biegnie początkowo na południe do punktu nr 444b, następnie na wschód do punktu nr 424a. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż ul. Magazynowej do punktu nr 2495. W punkcie nr 2495 zmienia kierunek na zachodni i biegnie linią łamaną, wzdłuż północnej, a następnie zachodniej granicy drogi wewnętrznej, przez punkty nr: 2489, 2485, 2483, 2480, 2479, 2473, 2471, 2469 do punktu nr 2468. Z punktu nr 2468 granica biegnie wzdłuż ul. Tymienieckiego do punktu nr 878 i dalej na północ do punktu nr 477, a następnie na północny zachód do punktu nr 480. Z punktu nr 480 początkowo biegnie na północ do punktu nr 483, a następnie na zachód do punktu nr 485. W punkcie nr 485 ponownie zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż ul. Targowej do punktu nr 507, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny W-33, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1176, położonego w południowo-zachodnim rogu działki nr 37/13, na północ przez punkty nr: 1184 i 1175 do punktu nr 1174. W punkcie nr 1174 skręca w prawo i biegnie do punktu nr 1173. Z punktu nr 1173 granica biegnie wzdłuż ul. Manewrowej (działka nr 32/23) w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 234, 325, 1183, 327 dochodzi do punktu nr 233, znajdującego się u styku działek nr: 33/8, 32/23 i 33/9. Następnie skręca w prawo i biegnie do punktu nr 231, rozdzielając działki nr: 33/8, 33/9, 25/23, 32/23. Z punktu nr 231 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granic działek nr: 33/8 i 37/13, 25/23 i 25/3, przez punkt nr 330 do punktu nr 242. Punkt nr 242 położony jest w południowo-wschodnim narożniku działki nr 37/13. Z punktu nr 242 granica biegnie na zachód przez punkt nr 241 do punktu nr 1176, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obszar 1

Obręb ewidencyjny G-07, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu "A" w kierunku wschodnim do punktu "B" wzdłuż ogrodzenia usytuowanego na granicy pomiędzy działką nr 212/7 i działką nr 193/18. Z punktu "B" granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż tego samego ogrodzenia do punktu "C", gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 193/18 i 170/50 do punktu "D". W punkcie "D" załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich ścian budynków do punktu "E". W punkcie "E" załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu "F", granicząc z działką nr 211/46. Z punktu "F" biegnie w kierunku północnym przez teren działki nr 212/7 do punktu "G", a następnie załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu "H". W punkcie "H" skręca na północ i biegnie do punktu "J", po czym załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu "K". W punkcie "K" załamuje się w kierunku północnym i wzdłuż zachodniego obrysu ściany budynku dochodzi do punktu "A", od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny W-33, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1144 położonego w północno-zachodnim narożniku kompleksu u zbiegu działek nr 38/5, nr 38/6 i nr 37/15 w kierunku wschodnim przez punkty nr: 241, 242 i 331 do punktu nr 1289. W punkcie nr 1289 zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 1290 biegnie do punktu nr 1291, w którym zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 1292. W punkcie nr 1292 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 318, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkt nr 319 biegnie do punktu nr 1147. W punkcie nr 1147 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 1146. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 38/7 i 38/5, przez punkt nr 1145 do punktu nr 1144, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny G-07, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 766, położonego na granicy działki nr 197 i działki nr 1/9, na południowy wschód do punktu nr 765. Następnie przechodzi przez punkt nr 764 i biegnie na południe do punktu nr 821. Tu załamuje się i biegnie na zachód przez punkty nr: 820, 819 do punktu nr 806, który zlokalizowany jest u zbiegu trzech działek nr: 198, 199/49, 116/4. Z punktu nr 806 granica biegnie na północ do punktu nr 340, a następnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 329 i 328 i po południowej stronie działki nr 1/9 dochodzi do punktu nr 766, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny G-17, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 5960, położonego na północno-zachodnim narożniku działki nr 161/14, w kierunku wschodnim, wzdłuż działki nr 161/14 do punktu nr 6135. Od punktu nr 6135 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż działki nr 161/14 do punktu nr 6136. Od punktu nr 6136 biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż działek nr: 161/14 i 166/6, przez punkt nr 6122 do punktu nr 6121. W punkcie nr 6121 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 166/6 do punktu nr 6120. W punkcie nr 6120 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działek nr: 166/6 i 166/9, przez punkty nr: 6123, 6124, 6125 i 6106, do punktu nr 6107. W punkcie nr 6107 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 166/9 do punktu nr 6130. W punkcie nr 6130 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż działki nr 166/9 do punktu nr 4248. W punkcie nr 4248 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 166/9, 166/8, 166/7 i 161/15 przez punkty nr: 6131, 6272, 6129 i 4247 do punktu nr 4246. W punkcie nr 4246 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż działek nr: 161/15 i 161/14 przez punkt nr 6112 do punktu nr 5960, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny G-7, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1132, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki, u zbiegu ul. Dostawczej (działka nr 13/17) i ul. Dąbrowskiego (działka nr 217/55), na północ, wzdłuż ul. Dostawczej do punktu nr 1139, a następnie na wschód, wzdłuż działki nr 10/3 do punktu nr 1133. W punkcie nr 1133 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 14/6 do punktu nr 1037. Od punktu nr 1037 biegnie na wschód, równolegle do ul. Dąbrowskiego, do punktu nr 1028 przy ul. Choińskiej (działka nr 20/6), a następnie na południe do punktu nr 1053 i dalej na wschód do punktu nr 108. Z punktu nr 108, leżącego u zbiegu ul. Choińskiej (działka nr 27) i wschodniej granicy działki nr 45, biegnie na południe do punktu nr 109 i dalej na zachód do punktu nr 106. Od punktu nr 106 biegnie na południe do punktu nr 853, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki, będącego wspólnym punktem działek nr: 20/7, 46/2 i ul. Dąbrowskiego (działka nr 217/55). W punkcie nr 853 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkt nr 844 do punktu nr 1132, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obszar 1

Obręb ewidencyjny G-30, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 126, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 623/2 przy torach kolejowych Chojny - Olechów, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 128. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu nr 3202, a następnie w kierunku południowo-wschodnim równolegle do torów kolejowych wzdłuż ul. Jędrzejowskiej (działka nr 624) do punktu nr 3410. Tu załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 3411, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 3374. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 623/16 do punktu nr 3352. Tu skręca na południe i biegnie do punktu nr 3705, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 3706. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 623/14 do punktu nr 3769. Tu załamuje się w kierunku zachodnim, a następnie północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Kurczaki przez punkty nr: 3763 i 3715 do punktu nr 298. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 623/9 i 623/2 do punktu nr 126, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny W-31, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1132, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 130/29 na granicy z ul. Puszkina i obrębu W-32, na południe, wzdłuż ul. Puszkina do punktu nr 844. Z punktu nr 844 biegnie na zachód, południową granicą działki nr 130/27, do punktu nr 741 przy ul. Lodowej, tu skręca na północ i wzdłuż ul. Lodowej biegnie do punktu nr 763. Z punktu nr 763 biegnie wzdłuż działki nr 130/16, na wschód do punktu nr 764, a następnie na północ do punktu nr 815. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 814. Z punktu nr 814 granica biegnie początkowo na południe do punktu nr 813, a następnie na zachód do punktu nr 773 przy ul. Lodowej. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż ul. Lodowej do punktu nr 774. W punkcie nr 774 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 776, następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 777, z którego biegnie na północ do punktu nr 778 przy ul. Andrzejewskiej. Dalej biegnie wzdłuż ul. Andrzejewskiej na wschód do punktu nr 1129, w którym skręca na południe do punktu nr 1130. Z punktu nr 1130 biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działek nr: 130/27 i 130/29 do punktu nr 1132, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obszar 1

Obręb ewidencyjny G-32 i W-36, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 42, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/141 w obrębie G-32, w kierunku wschodnim do punktu nr 35, znajdującego się w obrębie W-36, po linii granicznej oznaczonej następującymi punktami nr: 320000324, 320000325, 320000326, 320700327, 320700328, 320000355, 320000356, 320700357 w obrębie G-32 oraz punktami nr: 241, 1208, 1193, 246, 884, 1173, 886, 885 i 256 w obrębie W-36. W punkcie nr 35 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 34, skąd po załamaniu w kierunku południowym biegnie do punktu nr 33. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 32. W punkcie nr 32 załamuje się w kierunku południowym i biegnie po granicy pomiędzy działkami nr: 71/23 i 71/135 do punktu nr 1582. Stąd biegnie w kierunku zachodnim, po linii granicznej oznaczonej punktami nr: 1320, 1316, 793, 794, 783, 784, 954, 953, 1572, 36, 37, 38, 39, 40, 41 oraz 425, który położony jest w obrębie G-32. W punkcie nr 425 granica załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 42, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny W-36 i W-35, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 29, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 71/137, na granicy z działką 54/1, w obrębie W-36, w kierunku wschodnim do punktu nr 1, znajdującego się w obrębie W-35, po linii granicznej oznaczonej następującymi punktami nr: 409, 408, 960, 407, 1364, 1366, 406, 405, 404 w obrębie W-36 oraz 7, 6, 5, 990, 989, 986, 985, 982, 981, 1138, 1139, 1140, 1144, 1146, 1149, 1150, 1152, 1153, 1156, 1158, 1161, 1162 w obrębie W-35. Następnie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 2, załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 3. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 4. Od punktu nr 4 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i, przechodząc przez punkt graniczny nr 5055, biegnie do punktu nr 9. Następnie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po linii oznaczonej przez punkty nr: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 w obrębie W-35 do punktu nr 27 w obrębie W-36. Od punktu nr 27 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt graniczny nr 28, po czym dochodzi do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny W-37, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1645 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 120/46, w kierunku południowym przez punkty nr: 211, 210 i 3035 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 120/46 do punktu nr 1401. W punkcie nr 1401 zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez punkty nr: 3036 i 3037 dochodzi do punktu nr 1402, w którym skręca na południe, i biegnie do punktu nr 1403. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 3039 i 3038 wzdłuż południowej granicy działki nr 120/46 do punktu nr 207A. W punkcie nr 207A zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 120/46 do punktu nr 551A, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 551B. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 551C, w którym skręca na wschód, i biegnie przez punkty nr: 1186, 574 i 1187 wzdłuż północnej granicy działki nr 120/46 do punktu nr 1645, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny P-09, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 817 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 208/8 w kierunku północnym do punktu nr 796, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i przez punkt nr 3401 dochodzi do punktu nr 2473. W punkcie nr 2473 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 206/6 przez punkt nr 2474 do punktu nr 2475. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 815, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkt nr 10248 dochodzi do punktu nr 10249. W punkcie nr 10249 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 824, 823, 822, 820, 819, 3403, 818, 3132 wzdłuż południowych granic działek nr: 206/6, 206/7 i 206/8 do punktu nr 817, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Obręb ewidencyjny W-25, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 338, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 84/1, w kierunku wschodnim przez punkt nr 337 do punktu nr 623. W punkcie nr 623 zmienia kierunek na południowy i przez punkty nr: 1534 i 1535, usytuowane w granicy rozdzielającej działki nr 84/1 i nr 85, oraz przez punkt nr 402, będący punktem wspólnym dla działek nr 84/1, 85 i 84/2, biegnie do punktu nr 399. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkty nr: 398 i 397 biegnie do punktu nr 1719, usytuowanego u zbiegu działek nr: 84/1, 93 i 84/4. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 84/1 do punktu nr 412, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi działki nr 25/1 (ul. Magazynowej) przez punkty nr: 411, 410 i 409 do punktu nr 338, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 11

Obręb ewidencyjny B-31, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1312, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 72/11, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 72/11 do punktu nr 1650, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki. W punkcie nr 1650 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 72/11 do punktu nr 1651, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 72/11 przez punkt nr 1652 do punktu nr 1653. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 72/11 przez punkt nr 668 do punktu nr 1312, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 12

Obręb ewidencyjny W-8, miasto Łódź

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 5/2, stanowiącej opisywany kompleks, od punktu nr 630, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 631 i 632 do punktu nr 634. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty nr: 835 i 829 do punktu nr 781. Dalej biegnie na północny wschód przez punkty nr: 782, 786, 775, 778 i 791 do punktu nr 792. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkty nr: 793, 1089, 1090, 1091, 1092, 995 i 1029 do punktu 1115. Tu skręca na zachód i biegnie przez punkty nr: 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102 i 1117 do punktu nr 1116. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 1101, 1100, 1099 do punktu nr 1096. Tu skręca na północ i przez punkt nr 1077 dochodzi do punktu nr 1076. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 1075, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 566. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 630, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 13

Obręb ewidencyjny G-7, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu A, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 211/46, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy tej działki do punktu B. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 211/46 i 211/48 przez punkty: C, D i E do punktu G, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 211/52 do punktu H. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 211/52 do punktu I. W punkcie I skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu J, w którym zmienia kierunek na północny, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 211/48 dochodzi do punktu K. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 211/47 do punktu L, w którym skręca na północ, i przez punkty: Ł i M dochodzi do punktu N. Tu załamuje się na zachód i dochodzi do punktu O, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 214/14 dochodzi do punktu P. Stąd biegnie na zachód do punktu R, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt S dochodzi do punktu T. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 214/10 do punktu U. Stąd biegnie na wschód do punktu W, w którym skręca na północ, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 211/47 dochodzi do punktu X. Stąd biegnie na zachód do punktu Y, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 211/46 do punktu A, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 14

Obręb ewidencyjny P-18, miasto Łódź

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 12/8, stanowiącej opisywany kompleks, od punktu nr 44, położonego w południowo-wschodnim narożniku tej działki, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 39 i 38 do punktu nr 35. Tu załamuje się na południe i dochodzi do punktu nr 34, z którego biegnie na zachód do punktu nr 32. Stąd biegnie na północ do punktu nr 31, w którym skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 28. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 27, z którego biegnie na zachód i dochodzi do punktu nr 25. Stąd biegnie na północ do punktu nr 902, w którym skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 900. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 899, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu nr 898. W tym punkcie skręca na południe i biegnie do punktu nr 897, gdzie zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do punktu nr 113. Stąd biegnie na północ do punktu nr 114, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu nr 115. W tym punkcie skręca na północ i biegnie do punktu nr 116, w którym załamuje się na południowy wschód, i przez punkt nr 119 dochodzi do punktu nr 896. Tu załamuje się na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 895, z którego biegnie na wschód do punktu nr 894. Stąd biegnie na północ do punktu nr 122, gdzie załamuje się na wschód i dochodzi do punktu nr 123. Tu skręca na południe i biegnie do punktu nr 126, w którym zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu nr 50. Z tego punktu biegnie na południe do punktu nr 802, w którym skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 803. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 804, gdzie skręca na południe, i przez punkt nr 45 dochodzi do punktu nr 44, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 15

Obręb ewidencyjny S-9, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 262, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 76/11, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 1972. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 1973, w którym skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 84/1 przez punkty nr: 265, 1472 i 1465 do punktu nr 266. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 413, 414, 415, 1357 i 416 do punktu nr 417. W punkcie nr 417 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 271, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 270, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 269. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 1090 dochodzi do punktu nr 262, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 16

Obręb ewidencyjny B-33, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 576, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 63/14, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 63/14 do punktu nr 603, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 602. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż ul. Teofilowskiej przez punkty nr: 601, 906, 907, 423, 599, 596, 595, 594, 593 i 591 do punktu nr 590, położonego w południowym narożniku działki nr 63/12. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 63/12 i 63/16 przez punkty nr: 430, 429, 428, 917, 583, 582, 581, 580 i 579 do punktu nr 578, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 63/16. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 63/16, 63/13, 63/15 i 63/14 przez punkt nr 577 do punktu nr 576, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 17

Obręb ewidencyjny S-3, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 14, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 11, w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 11 i 7/12 przez punkty nr: 10, 9 i 8 do punktu nr 6. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 1705, z którego biegnie na zachód do punktu nr 1704. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 10/4 w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 1696 do punktu nr 1693. Stąd biegnie na północny wschód, i wzdłuż granicy działki nr 10/4 dochodzi do punktu nr 1276, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7/12 do punktu nr 1277. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7/12 do punktu nr 1278, w którym zmienia kierunek na wschodni, i granicami tej samej działki dochodzi do punktu nr 1281. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 7/12 i 11 przez punkt nr 245 do punktu nr 14, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 18

Obręb ewidencyjny B-35, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 10233, położonego u zbiegu granic działek nr: 55/99, 55/102 i 54/11, w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 55/99, 55/63, 55/94 i 55/60 przez punkty nr: 633, 632, 760 i 626 do punktu nr 625. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 835, wzdłuż granic działek nr: 55/109 i 55/108, dochodzi do punktu nr 1151, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 55/101 do punktu nr 1152. Stąd skręca w kierunku południowym i biegnąc wzdłuż granicy działki nr 54/11, dochodzi do punktu nr 10233, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 19

Obręb ewidencyjny W-26, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1157 w kierunku wschodnim przez punkt nr 5 do punktu nr 6, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 7. Z punktu nr 7 granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 30/34 w kierunku wschodnim przez punkty nr: 8 i 9 do punktu nr 10, w którym skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 11. Stąd biegnie do punktu nr 1158, w którym skręca w kierunku południowym, i wzdłuż granicy działki nr 5/2 dochodzi do punktu nr 1159, w którym zmienia kierunek na zachodni, i przez punkt nr 1160, wzdłuż granicy działki nr 5/4, biegnie do punktu nr 1161. Stąd biegnie wzdłuż granic działek nr: 5/3 i 4/5 w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 1162, 1163 i 1164 i dochodzi do punktu nr 1165. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 1157, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 20

Obręb ewidencyjny G-25, miasto Łódź

Granica biegnie wzdłuż granic działki nr 349/5 od punktu nr 1967, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 1974, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 326002638, 326002639, 326002640, 326002641, 326002642, 326002643, 326002644 do punktu nr 326002645. Stąd biegnie na wschód przez punkty nr: 326002646 i 326002647 do punktu nr 326002648, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty nr: 326002649, 326002650, 326002651, 326002652, 326002653, 326002654, 326002655, 326002656, 326002657 i 326002658 dochodzi do punktu nr 326002659. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 326002660, 326002661, 326002662, 326002663, 326002664 i 326002665 do punktu nr 325001676. Stąd biegnie na zachód przez punkty nr: 327002250, 327002249, 327002248 i 10494 do punktu nr 325001677, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkty nr: 10123, 327002261, 327002262, 327002263, 327002297, 327002313, 10479, 327002314, 327002333, 327002334, 327002374, 327002375, 10712, 325001678, 327002417, 10292, 327002418, 327002421, 327002448, 327002449, 10161, 327002462 i 325003554 dochodzi do punktu nr 325001663. Tu skręca na zachód i przez punkty nr: 1662 i 1661 dochodzi do punktu nr 1959, w którym skręca na północny zachód, i przez punkty nr: 1960, 1966, 1961, 1962, 1963 i 1964 dochodzi do punktu nr 1968. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1965, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 1967, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Piotrków Trybunalski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 14, miasto Piotrków Trybunalski

Granica biegnie od punktu nr 2930, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 277/18, w kierunku północnym do punktu nr 2923, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 2924. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 2925, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 2928. Stąd biegnie na północ do punktu nr 2926, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 2927. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 3516, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 277/75 przez punkt nr 3515 do punktu nr 3514. Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 3513, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 3512. Stąd biegnie na północ do punktu nr 3511, w którym skręca na wschód, i przez punkt nr 3510 dochodzi do punktu nr 3517. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 277/75 i 277/48 przez punkt nr 3194 do punktu nr 3178. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 277/48 i 277/18 przez punkty nr: 2932 i 2931 do punktu nr 2930, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 31, miasto Piotrków Trybunalski

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Dmowskiego w północno-wschodnim narożniku działki nr 15/19, w kierunku południowym do punktu nr 2, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 15/2, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie w linii prostej przez punkt nr 3 do punktu nr 4, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 15/67. Z punktu nr 4 granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 5, 6 do punktu nr 7, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 15/43, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 8. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 10, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/43. Z punktu nr 10 granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 11 i 12 do punktu nr 13, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/76. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 15/76 do punktu nr 14, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 15, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/78, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż działki nr 15/78 do punktu nr 16. Z punktu nr 16 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 17, położonego przy zbiegu działek nr: 23, 22/71 i 22/72, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 22/74 przez punkty nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 do punktu nr 26. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 27, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie zachodnią granicą działek nr: 24/1 i 24/2 przez punkty nr: 28, 29, 30, 31 i 32 do punktu nr 33, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 24/2. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 34, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie przez punkt nr 35 do punktu nr 36, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 15/79. Dalej biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 37 i 38 do punktu nr 39, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25/7. Dalej biegnie w kierunku wschodnim w linii prostej przez punkty nr: 40, 41, 42, 43 do punktu nr 44, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/7. Tu granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 45, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i, biegnąc wschodnią granicą działek nr: 25/211 i 25/209 przez punkt nr 46, dochodzi do punktu nr 47, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 48, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/6, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie w linii prostej przez punkt nr 49 do punktu nr 50. W punkcie nr 50, położonym w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/111, granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 51, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż północnej granicy działki nr 25/6 przez punkty nr: 52, 53, 54, 55 dochodzi do punktu nr 56. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 25/111, 25/6, 25/209 przez punkty nr: 57, 58, 59 do punktu nr 60. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 61 i dalej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 62, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/7. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 63 do punktu nr 64, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 25/214 przez punkty nr: 65, 66 do punktu nr 67. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 do punktu nr 80, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 21/2. Dalej skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 20/2 przez punkty nr: 81, 82 do punktu nr 83, a następnie w kierunku zachodnim do punktu nr 84, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 85. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 86. Z punktu nr 86 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 19/2, przez punkty nr: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 do punktu nr 95, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 15/19 przez punkty nr: 96, 97, 98 do punktu nr 99, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 15/19 przy ul. Dmowskiego. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 100, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 50/18 przy ul. Niskiej, w kierunku południowym przez punkty nr: 101 i 102 do punktu nr 103, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 50/15. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 104, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 50/15, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działki nr 52/2 do punktu nr 112, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 113. Następnie skręca na wschód i biegnie do punktu nr 114, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 115. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 116 do punktu nr 117, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 53/4. Dalej biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy ul. Żelaznej (działka nr 1), przez punkty nr: 118, 119, 120 do punktu nr 121, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 122. Dalej biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy ul. Niskiej (działka nr 49), przez punkty nr: 109, 110, 111 do punktu nr 100, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 34)

Obręby ewidencyjne: 41 i 42, miasto Piotrków Trybunalski

Granica biegnie od punktu nr 2550, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 191, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 191 i 274 przez punkty nr: 2559, 2694, 2708, 2734, 2745, 207, 2401, 497 i 699 do punktu nr 863, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 274 przez punkty nr: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 i 66 do punktu nr 3662. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 274 i 191 przez punkty nr: 210, 211, 218, 219, 177, 206 i 205 do punktu nr 173. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 191 przez punkty nr: 174, 175, 176, 47, 50, 179, 51, 54, 182, 183, 59, 185 i 60 do punktu nr 61, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt nr 188 biegnie do punktu nr 189. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 191 do punktu nr 62, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty nr: 194 i 158 biegnie do punktu nr 157. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 191 przez punkty nr: 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145 i 144 do punktu nr 143. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 191 przez punkty nr: 125, 124, 123 i 122 do punktu A. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 191 przez punkty nr: 73, 74, 75, 76, 77, 40, 46, 48 i 49 do punktu nr 2550, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sławno

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Wygnanów, gmina Sławno

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 36, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 36, 37, 38, 39, 40, 41 i 42 do punktu nr 2. W punkcie nr 2 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 572/2 do punktu nr 3, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 572/2, 30/2, 573/2, 31/2, 32/4, 32/6 i 33/2 do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 33/2, 35, 154/1, 154/2 i 155, stanowiących jednocześnie granicę między obrębami Wygnanów i Antoninów, do punktu nr 5. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 155, 44, 581, 43, 40, 39, 38, 37 i 36 do punktu nr 6, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 36, stanowiącej granicę między obrębami: Wygnanów i Olszowiec, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Owadów, gmina Sławno

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na granicy działek nr: 16/8 i 17, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 3 położonego na granicy działek nr: 16/8 i 15/2. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 5, z którego biegnie w kierunku północnym do punktu nr 6. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 7, w którym skręca w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 8. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 9. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 10 i 11 do punktu nr 12, w którym skręca na wschód, i biegnie do punktu nr 13, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 14. Tu zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do punktu nr 15, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do punktu nr 16. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 17. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu nr 18, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 19. Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 20, a następnie biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 21, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 22. Tu skręca w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 23 i 24 dochodzi do punktu nr 25, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu nr 26. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręby ewidencyjne nr: 20 Owadów i nr 14 Kozenin, gmina Sławno

Granica biegnie od punktu nr 14-2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 458/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki do punktu nr 14-3, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 47, 49, 51, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 i 68 do punktu nr 20-670. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 68 do punktu nr 20-559, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55/2, 55/1, 54 i 53 do punktu nr 20-283. W punkcie nr 20-283 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 51 do punktu nr 20-280, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 92, 94, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 i 113 do punktu nr 20-558. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 113 do punktu nr 20-461, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 113, 112, 111, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 102, 100, 98, 97, 96/2 i 96/1 przez punkt nr 20-423 do punktu nr 20-197. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 94 do punktu nr 20-193, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153 i 154 przez punkt nr 20-420 do punktu nr 20-465. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 154 do punktu nr 20-350, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 154, 153, 152, 151, 150, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138/2, 138/1, 95, 93, 52, 50, 48, 458/4 i 458/3 do punktu nr 14-14, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 458/3 do punktu nr 14-17. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 458/3 do punktu nr 14-16, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 458/3 dochodzi do punktu nr 14-2, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zgierz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 114, miasto Zgierz

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na granicy działki nr 132/6 do punktu nr 2, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie granicą działek nr: 235 i 237 do punktu nr 3. W punkcie nr 3 załamuje się w kierunku wschodnim i granicą działek nr: 237 i 238 dochodzi do punktu nr 4. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na południowy i granicą działki nr 181 dochodzi do punktu nr 5, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie po granicy działek nr: 256 i 255 do punktu nr 6, przecinając działkę nr 180. W punkcie nr 6 załamuje się na północ i biegnie po granicy działek nr: 250 i 133/1 do punktu nr 7. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 8. W punkcie nr 8 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 10. Na odcinku określonym punktami nr: 7, 8, 9, 10 granica biegnie wewnątrz terenu Zakładów Urządzeń i Elementów Technicznych "ZUT" w Zgierzu. W punkcie nr 10 zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 121, miasto Zgierz

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 073, położonego na granicy działek nr: 270 i 272, na wschód do punktu nr 078, a następnie na południe po granicy działki nr 272 przez punkty nr: 079 i 081 do punktu nr 082 i dalej na zachód przez punkt nr 092 do punktu nr 093. Z punktu nr 093 biegnie na północny wschód do punktu nr 073, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 343 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 374/1, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki do punktu nr 656. Z punktu nr 656 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 659, a następnie, przecinając bocznicę kolejową, zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 649, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 641. Z punktu nr 641 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż bocznicy kolejowej (działka nr 269/2) do punktu nr 828, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez punkty nr: 843, 784 i 746 wzdłuż zachodniej granicy drogi zakładowej (ul. Energetyków) do punktu nr 728. W punkcie nr 728 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 492, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 487. Tu zmienia kierunek na zachodni i wzdłuż północnej krawędzi drogi (ul. Kwasowa) biegnie do punktu nr 304. W punkcie nr 304 granica zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 303, 317 i 314 dochodzi do punktu nr 343, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 97M na wschód do punktu nr 93M. W punkcie nr 93M zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 304/0, a dalej na zachodni i dochodzi do punktu nr 303/0. Od punktu nr 303/0 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przez punkt nr 32 do punktu nr 33, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i południową granicą działki nr 284 dochodzi do punktu nr 34. W punkcie nr 34 skręca w kierunku północno-wschodnim i, zamykając zachodnią granicę działki nr 276, dochodzi do punktu nr 97M, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 22, położonego na granicy działek nr: 266 i 279, 269 (bocznica kolejowa), w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 23 i 24 dochodzi do punktu nr 25 znajdującego się u zbiegu góry skarpy bocznicy kolejowej z drogą zakładową (ul. Ciepłownicza). W punkcie nr 25 skręca na wschód i południową górą skarpy ul. Ciepłowniczej, po granicy działek nr: 279 i 280, dochodzi do punktu nr 26. Z punktu nr 26 granica biegnie do punktu nr 39, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż odnogi bocznicy kolejowej przez punkty nr: 40, 41, 42 do punktu nr 43, leżącego u zbiegu ul. Konstantynowskiej i bocznicy kolejowej. Z punktu nr 43 do punktu nr 48 biegnie zachodnią granicą ul. Konstantynowskiej w kierunku południowym przez punkty nr: 44, 45, 46, 47. Od punktu nr 48 granica biegnie wzdłuż ul. Konstantynowskiej do punktu nr 29, w którym skręca w kierunku zachodnim, i południową granicą działki nr 283/2 dociera do punktu nr 30. Z punktu nr 30 biegnie w kierunku północnym po granicy działki nr 283/2 do punktu nr 31. W punkcie nr 31 zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową granicą działki nr 283/2 do punktu nr 31A. W punkcie nr 31A zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 16A, gdzie skręca na zachód do punktu nr 16 i dalej linią łamaną przez punkty nr: 17, 18 pomiędzy działkami nr: 266 i 279 dochodzi do punktu nr 19. W punkcie nr 19 skręca w kierunku północnym i przez punkty nr: 20 i 21 dochodzi do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Lućmierz Las, gmina Zgierz

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 258/17, stanowiącej opisywany kompleks, od punktu nr 3147, położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3149. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 3129, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty nr: 3130 i 3131 dochodzi do punktu nr 3132. Stąd biegnie na wschód do punktu nr 3133, a następnie na południowy wschód przez punkty nr: 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140 i 3141 do punktu nr 3142. Tu załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 3143. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 3144, 3145 i 3146 do punktu nr 3147, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Radomsko

Obręb ewidencyjny 36, miasto Radomsko

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 36, miasto Radomsko

Granica biegnie od punktu nr 341, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 300/3, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 300/3 przez punkty nr: 302 i 301 do punktu nr 300. Stąd biegnie na wschód przez punkty nr: 500-505 do punktu nr 506 i dalej do punktu nr 314, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 300/3 przez punkt nr 351 do punktu nr 340. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu nr 342, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż ul. Geodetów przez punkty nr: 369 i 343 do punktu nr 344. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 5/32 przez punkt nr 334 do punktu nr 333. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 332, w którym załamuje się na zachód, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 5/10 i 5/9 przez punkty nr: 298 i 309 do punktu nr 318. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 319, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 320. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 321, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/21 do punktu nr 307. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 5/21 przez punkty nr: 5035, 5015, 5032, 5031, 5028, 5027, 5024 i 5023 do punktu nr 108. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 5/21 i 5/9 przez punkt nr 299 do punktu nr 1. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wschodnich granic działek nr: 5/9, 5/62 i 5/63 przez punkty nr: 313, 365, 304, 303 i 110 do punktu nr 1100. Stąd biegnie na północ do punktu nr 341, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 36-345, położonego na granicy działek nr: 5/38, 5/76 i 5/72, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 36-338, 36-340, 36-347, 36-521, 36-407, 36-389 i 36-339 wzdłuż granicy działki nr 5/38 do punktu nr 36-352, położonego u zbiegu granic działek nr: 5/50, 5/96 i 5/89, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 36-396 do punktu nr 36-351, położonego u zbiegu granic działek nr: 300/7, 300/6, 5/95 i 5/50. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 36-392 do punktu nr 36-314, położonego u zbiegu granic działek nr: 300/6, 2/2 i 5/92. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 36-509, 36-109, 36-390, 36-126 i 36-391 wzdłuż granic działek nr: 2/2, 5/2, 5/3 i 5/4 do punktu nr 36-512 położonego u zbiegu granic działek nr: 5/4, 2/2 i 3. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 36-7429, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 36-7428. Stąd biegnie w kierunku południowym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 4, do punktu nr 36-7430. Tu skręca w kierunku wschodnim i przez punkt nr 36-7431 dochodzi do punktu nr 36-808. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 36-513 położonego u zbiegu granic działek nr: 2/2, 3 i 5/107. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 36-111, 36-112, 36-113, 36-114 i 36-115 do punktu nr 36-263. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkty nr: 36-385, 36-386, 36-387, 36-353, 36-364, 36-348, 36-359, 36-337 i 36-379, wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 5/108, 5/109, 5/100 i 5/79, dochodzi do punktu nr 36-336 położonego u zbiegu granic działek nr: 5/79, 5/80, 5/82 i 5/59. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 36-360, 36-356, 36-357, 36-372 i 36-346, wzdłuż granic działek nr: 5/82 i 5/78, i dochodzi do punktu nr 36-345, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 36-305, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5/25, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 36-116, 36-117 i 36-118 do punktu nr 36-148. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 36-289, 36-290, 36-291 do punktu nr 36-325. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 36-324. W punkcie nr 36-324 zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 36-305, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 36-322 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5/28, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 5/28, do punktu nr 36-328, w którym zmienia kierunek na południowy i biegnie, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/28 do punktu nr 36-329. W punkcie nr 36-329 granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 5/28 do punktu nr 36-310, w którym zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5/28, do punktu nr 36-322, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kutno

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Grunwald 2, miasto Kutno

Granica biegnie od punktu nr 21168 stanowiącego punkt wspólny działek nr: 410/1, 409/4 i 414/2. Stąd biegnie na południe wzdłuż zachodniej granicy działki nr 414/2 (ul. Holenderska) do punktu nr 21169, tu skręca na południowy zachód i biegnie linią prostą do punktu nr 21170 wzdłuż granicy między działkami nr: 409/5 i 413, dalej do punktu nr 21208 wzdłuż granicy między działkami nr: 406/5 i 406/4, dalej do punktu nr 21180 wzdłuż granicy między działkami nr: 419/4 i 420. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przebiega linią łamaną wzdłuż granicy między działkami nr: 419/4 i 427/3 przez punkty nr: 21179, 21178, 21177 do punktu nr 20050 stanowiącego punkt wspólny działek nr: 419/4, 419/5, 427/3, 427/4. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie linią prostą do punktu nr 20049 wzdłuż granicy między działkami nr: 419/4 i 419/5, dalej do punktu nr 20882 wzdłuż granicy między działkami nr: 406/5 i 406/6, dalej wzdłuż granicy między działkami nr: 409/6 i 409/4 do punktu nr 21161 stanowiącego punkt wspólny działek nr: 409/4, 409/6, 410/1. W punkcie tym zmienia kierunek na wschodni i biegnie linią łamaną przez punkt nr 21162 wzdłuż granicy między działkami nr: 409/4 i 410/1 do punktu nr 21168, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Sklęczki, miasto Kutno

Granica biegnie od punktu nr 1 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 300/2 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej krawędzi ul. Odlewniczej do punktu nr 2. W punkcie nr 2 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 305/30 i 305/28 do punktu nr 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 305/28. W punkcie nr 3 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 305/28 do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty nr: 5 i 6, wzdłuż zachodnich granic działek nr: 305/28, 305/27, 300/1 i 300/2, dochodzi do punktu nr 7. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Sklęczki 3, miasto Kutno

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Walk nad Bzurą i Żołnierskiej w kierunku północnym, wzdłuż granicy działki nr 106 do punktu nr 2. Stąd biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 108/3 i 108/4 do punktu nr 3. W punkcie nr 3 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 4, 5, 6, 7 i 8 wzdłuż południowej granicy działki nr 66 (ul. Sklęczkowskiej - droga krajowa nr 2) do punktu nr 9, położonego na skrzyżowaniu ulic: Sklęczkowskiej i Wschodniej. W punkcie nr 9 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Wschodniej przez punkty nr: 10, 11 i 12 do punktu nr 13, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkty nr: 14, 15, 16 i 17, wzdłuż południowych granic działek nr: 115/5, 114/5, 113/5, 112/5 i 111 dochodzi do punktu nr 18. W punkcie nr 18 zmienia kierunek na zachodni i północną krawędzią ul. Żołnierskiej dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 19, położonego u zbiegu ulic: Bohaterów Walk nad Bzurą (działka nr 106) i Żołnierskiej (działki nr: 295/16 i 295/17) w kierunku wschodnim do punktu nr 20 wzdłuż południowej krawędzi ul. Żołnierskiej. W punkcie nr 20 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 21, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 699/2 do punktu nr 22. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkty nr: 23, 24, 25 i 26 dochodzi do punktu nr 27, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 168/3 do punktu nr 28, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 168/4. W punkcie nr 28 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Wschodniej do punktu nr 29, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 30. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 294 i 165/1 do punktu nr 31, w którym skręca na zachód, i przez punkt nr 32 dochodzi do punktu nr 33. W punkcie nr 33 zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 34, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 35. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 36 dochodzi do punktu nr 19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 37 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 822/8 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 38, położonego na granicy między działkami nr: 822/1 i 822/5 (poszerzenie ul. Sklęczkowskiej). Z punktu nr 38 biegnie południową krawędzią ul. Sklęczkowskiej w kierunku wschodnim przez punkty nr: 39 i 40 do punktu nr 41, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 135/3, 135/2 i 135/1 do punktu nr 42. W punkcie nr 42 zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż ul. Stalowej do punktu nr 43, w którym zmienia kierunek na południowy, i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 207/1 dochodzi do punktu nr 44. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 45 i 46 do punktu nr 47, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu nr 48. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 200/3 przez punkty nr: 49 i 50 do punktu nr 51. W punkcie nr 51 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 52, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż północnej krawędzi ul. Południowej do punktu nr 53. Tu zmienia kierunek na północny i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 825/10 dochodzi do punktu nr 54. W punkcie nr 54 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 55, w którym skręca na północ, i biegnie przez punkt nr 57 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 825/8 do punktu nr 58. W punkcie nr 58 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 59, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 60. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 823 do punktu nr 61, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 62. W punkcie nr 62 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 823 do punktu nr 63. W punkcie nr 63 zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 64 i 65 dochodzi do punktu nr 66. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 65 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 288/3 w kierunku wschodnim, południową krawędzią ul. Południowej do punktu nr 66. W punkcie nr 66 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 271/2 do punktu nr 67, w którym zmienia kierunek na zachodni, i przez punkty nr: 68, 69 i 70 dochodzi do punktu nr 71. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 72 i 73 dochodzi do punktu nr 65, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 35/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 35/3, 35/2, 36/1, 37/1 i 38/1 (południowa strona ul. Okólnej) do punktu nr 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 38/1. W punkcie nr 2 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 38/1 do punktu nr 3. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 38/1, 37/1, 36/1 i 35/3 do punktu nr 4, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 35/3. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 35/3 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 147/7, w kierunku północnym przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 147/7 i 148/6 przez punkt nr 5 do punktu nr 6. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 148/6 przez punkt nr 7 do punktu nr 8. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 148/6, 149/1 i 150. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 148/6 do punktu nr 10, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 148/6 przez punkt nr 11 do punktu nr 12. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 147/7 do punktu nr 13, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Granica biegnie od punktu nr 3-32661, położonego w zachodnim narożniku działki nr 318/11, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 318/11 do punktu nr 3-32668. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 318/11, 318/10 i 318/9 przez punkty nr: 3-32662 i 3-33719 do punktu nr 3-32663, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 318/9 i 319/5 przez punkt nr 3-32664 do punktu nr 3-36243. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 319/5 do punktu nr 3-36242, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 319/3 dochodzi do punktu nr 3-33718. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 319/3 do punktu nr 3-33714. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 319/3 i 318/11 przez punkty nr: 3-32672, 3-32671, 3-32670 i 3-32530 do punktu nr 3-32661, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 5 Śródmieście, miasto Kutno

Granica biegnie od punktu nr 5-58294, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 919/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 919/4 do punktu nr 5-58295. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 919/4, 920/3, 923/9, 922/6, 922/5, 923/38, 923/16, 923/17, 923/18 i 924/4 przez punkty nr: 5-56641, 5-56477, 5-57598, 5-57597, 5-57596, 5-57605, 5-57588, 5-57589, 5-57114, 5-56476, 5-57590, 5-57608, 5-57609, 5-57610, 5-57611, 5-57612, 5-58299, 5-57613, 5-57614, 5-56475, 5-58386, 5-58385, 5-58380, 5-57591, 5-57592, 5-57593, 5-56474, 5-57594, 5-57595 i 5-57578 do punktu nr 5-58326. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 924/4, 923/18 i 923/17 przez punkty nr: 5-58325, 5-58324, 5-58323, 5-59099 i 5-58322 do punktu nr 5-58327, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 941/17, 941/16, 923/17 i 923/38 przez punkty nr: 5-57599, 5-56550, 5-57557, 5-57556, 5-56549, 5-57555, 5-57600, 5-57601, 5-57602, 5-57554, 5-57553, 5-57552, 5-58382, 5-57551, 5-57550, 5-57549, 5-56471, 5-53650, 5-53636, 5-53637, 5-58387, 5-56805 i 5-53649 do punktu nr 5-59437. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 923/38 do punktu nr 5-59438, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 923/38 do punktu nr 5-59430. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 923/38 do punktu nr 5-94477, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 923/38 do punktu nr 5-94476. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 923/38 przez punkty nr: 5-94475 i 5-94474 do punktu nr 5-94473. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 923/38 do punktu nr 5-94472, gdzie załamuje się na północny zachód, i wzdłuż granicy działki nr 923/38 dochodzi do punktu nr 5-94471. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 923/38 do punktu nr 5-94470, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 923/38 do punktu nr 5-94469. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 923/38 do punktu nr 5-94468, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 923/38 dochodzi do punktu nr 5-94467. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 923/38 i 923/9 przez punkty nr: 5-94466, 5-58310, 5-58309, 5-58308, 5-58307, 5-58306, 5-58305, 5-58304, 5-58303, 5-58302, 5-58375 i 5-58301 do punktu nr 5-58298. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 920/3 i 919/4 przez punkt nr 5-58297 do punktu nr 5-58296. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 920/3 i 919/4 przez punkt nr 5-53610 do punktu nr 5-58294, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tomaszów Mazowiecki

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1, miasto Tomaszów Mazowiecki

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części opisanego terenu, na północ, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 135 do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 63/6 i 63/3 do punktu nr 3. Tu załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 63/3 do punktu nr 4, gdzie załamuje się na wschód, i biegnie po południowej granicy działki nr 63/2 do punktu nr 5, w którym załamuje się na północ, i biegnie w kierunku lasu wzdłuż wschodniej granicy działki nr 63/2 do punktu nr 6 i drogi bez nazwy (działka nr 62), której północna strona stanowi granicę miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Z punktu nr 6 granica biegnie wzdłuż południowej strony działki nr 62 (droga) oraz północnej granicy działek nr: 63/5, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1 do punktu nr 7, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 69, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 259, 260, 261, 262, 263 do punktu nr 8. Tu skręca na zachód i biegnie północną granicą działki nr 265 do punktu nr 9, gdzie załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej strony tej działki do punktu nr 10. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy ul. Wysokiej (działka nr 225) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 2, miasto Tomaszów Mazowiecki

Obręb ewidencyjny Komorów, gmina Tomaszów Mazowiecki

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodniej części opisywanego terenu w kierunku zachodnim wzdłuż rzeki Czarnej (działka nr 34/2) przez punkt nr 2 do punktu nr 3, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie po wschodniej granicy działki nr 130/3 do punktu nr 4, leżącego na południowej krawędzi drogi Warszawa-Katowice. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po południowej krawędzi drogi Warszawa -Katowice, przechodząc przez punkty nr: 5, 6, 7 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie południową stroną kanału - wody płynące (działka nr 36) do punktu nr 9, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż zachodniej strony ul. Milenijnej (działka nr 37/2) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 4, miasto Tomaszów Mazowiecki

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 766, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 162/10, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 162/10 i 162/11 przez punkty nr: 1478 i 767 do punktu nr 768. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 162/11 do punktu nr 1480. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 162/11 przez punkt nr 1489 do punktu nr 1479, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 1477. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 162/10 do punktu nr 1476, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 162/10 dochodzi do punktu nr 766, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 1528, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 162/24, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 162/24 do punktu nr 1529, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 162/25 do punktu nr 1530. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 162/25 do punktu nr 1535. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 162/25 do punktu nr 1536, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu nr 1537. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 162/25 do punktu nr 1547. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 162/25 i 162/24 przez punkty nr: 1570, 779, 1576, 1197, 1185 i 30 do punktu nr 1575, w którym skręca na wschód, i wzdłuż granicy działki nr 162/24 dochodzi do punktu nr 1528, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 2, miasto Tomaszów Mazowiecki

Granica biegnie od punktu nr 1126, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 130/1, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137/1, 138, 139/1, 140, 141, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1 i 150, przez punkty nr: 1127, 1130, 1132, 1564, 1136, 1137, 1141, 1142, 1145, 1146, 1149, 1152, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1163, 1166, 1186 i 1187 do punktu nr 1188. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 1230, 1389, 1490 i 1492 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 15 do punktu nr 167, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 15. W punkcie nr 167 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 168, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 38. Stąd biegnie na zachód przez punkty nr: 37 i 36 wzdłuż południowych granic działek nr: 149/1, 148/1 i 147/1 do punktu nr 34. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 1509 i 1510 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 146/1 do punktu nr 35. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 146/1, 145/1, 144/1, 143/1, 142/1, 141, 140, 139/1, 138, 137/1, 136/1, 135/1, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1 i 130/1 przez punkty nr: 33, 32, 31, 30, 29, 27, 26, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13 i 11 do punktu nr 9. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 130/1 przez punkt nr 168 do punktu nr 1126, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 2, miasto Tomaszów Mazowiecki

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 31/14, stanowiącej opisywany kompleks, od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 3, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż ul. Milenijnej przez punkt nr 4 do punktu nr 5. Stąd biegnie nieregularną linią wzdłuż cieku wodnego w kierunku północno-zachodnim przez kolejne punkty od nr: 6 do 24 i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny 4, miasto Tomaszów Mazowiecki

Granica biegnie od punktu nr O-1344, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 167/20, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 167/20 i 167/24 przez punkty nr: O-1320, O-1319 i O-1318 do punktu nr O-1316. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 167/24 przez punkty nr: 4-1395 i 4-1396 do punktu nr 4-1394. Stąd biegnie na zachód przez punkt nr 4-1393 do punktu nr 4-1398, gdzie skręca na południowy wschód, i przez punkt nr 4-1397 dochodzi do punktu nr O-1314. Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicą działki nr 167/24 do punktu nr O-1426. Stąd biegnie na północny zachód granicą tej samej działki do punktu nr 4-1686. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 167/21 do punktu nr 4-1687, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 4-1428. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 167/21 i 167/23 przez punkt nr 4-1424 do punktu nr 4-1425. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 4-1689, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 167/19 przez punkt nr 4-1695 do punktu nr 4-1690. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 167/19 i 167/20 przez punkty nr: 4-1684 i 4-1345 do punktu nr O-1344, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ozorków

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 12, miasto Ozorków

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Armii Krajowej w północno-zachodnim narożniku działki nr 97/10, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy tej działki przez punkty nr: 2, 3 i 4 do punktu nr 5 i dalej wzdłuż północnej granicy działki nr 82/5 do punktu nr 6a. W punkcie nr 6a zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej, a następnie południowej granicy działki nr 81/7 do punktu nr 6b. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 7. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 81/8, 81/10, 80/2, 79 i 78 do punktu nr 8a. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 10 (przy ul. Adamówek), w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie do punktu nr 11. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 69 do punktu nr 12, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 78 do punktu nr 13. W punkcie nr 13 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 14, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 15, a następnie w kierunku zachodnim do punktu nr 16. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 16a, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 16b. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 16c, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkty nr: 17, 21, 21a, 21b i 21c dochodzi do punktu nr 22. W punkcie nr 22 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 90/7 i 90/6 przez punkty nr: 22a i 22b do punktu nr 23. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 24, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 164, 92/8, 93/9 i 97/10 przez punkty nr: 24a, 24b, 25, 26 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

(skreślony)

Podstrefa Sieradz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na granicy z działkami nr: 8/2 i 9, w kierunku południowym linią łamaną pomiędzy działką nr 8/2 a działką nr 9 do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie w linii prostej do punktu nr 3. Stąd biegnie w kierunku północnym linią łamaną wzdłuż betonowego płotu przez punkty nr: 3a, 3b, 3c i 3d do punktu nr 4. W punktach nr 3a, 3b, 3c i 3d granica przebiega wzdłuż ścian istniejących budynków. W punkcie nr 4 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż betonowego płotu do punktu nr 5, gdzie załamuje się na północ, i biegnie do punktu nr 6. Z punktu nr 6 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 25, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 7 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 79/5, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 8, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 80/3, 81/4 i 81/13 przez punkty nr: 9, 10, 11 i 12 do punktu nr 30. W punkcie nr 30 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 81/13 i 80/3 do punktu nr 31. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 19 i 20 dochodzi do punktu nr 21, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 22. Stąd biegnie na południe przez punkty nr: 23 i 24 do punktu nr 25, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 26. W punkcie nr 26 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 79/8 do punktu nr 27, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 28. W punkcie nr 28 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 29, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 16, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 1 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 145/2 w kierunku południowym przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na zachodni i przez punkt nr 5 dochodzi do punktu nr 6. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 7, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 8. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 9, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 10. W punkcie nr 10 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 11, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 12. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 13, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 14. W punkcie nr 14 skręca na wschód i biegnie północną krawędzią ul. Łokietka do punktu nr 15. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty nr: 16 i 17 do punktu nr 18, położonego na południowej granicy działki nr 150/1. W punkcie nr 18 zmienia kierunek na zachodni i przez punkty nr: 19, 20 i 21 dochodzi do punktu nr 22, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu nr 23. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową krawędzią ul. POW do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 23, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 30, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 99, w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Polskiej Organizacji Wojskowej przez punkty nr: 31-44 do punktu nr 45, znajdującego się w północno-wschodnim narożniku działki nr 112/1. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 112/1 przez punkty nr: 1335 i 120 do punktu nr 1399. Stąd biegnie na zachód przez punkt nr 1342 oraz kolejne punkty nr: 1398-1391, a następnie przez punkt nr 1407 i dalej przez punkty nr: 1384-1381 oraz punkty nr: 1378 i 1379 do punktu nr 1375. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 1406, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 142/4, 141/2 i 98/2 przez punkty nr: 1376, 1380 i 1405 do punktu nr 1404. W tym punkcie załamuje się lekko w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 98/2 do punktu nr 1403, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 99 do punktu nr 30, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 23, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 121, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 114/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 114/1-125/1 przez punkty nr: 122-129 i dalej przez punkty nr: 144-147 do punktu nr 148. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 1317, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 126/1 do punktu nr 1318. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 126/1 do punktu nr 1334. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 125/1-114/1 przez punkty nr: 1356, 1402, 1401, 1349, 1340, 1347, 1345, 1339, 1346, 1400 i 1343 do punktu nr 1341. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 114/1 do punktu nr 121, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny nr 25, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 89, położonego w północnym narożniku działki nr 64/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 64/1, 64/3, 65/3, 65/1 i 66 przez punkty nr: 499, 90, 318, 492, 319, 91 i 92 do punktu nr 320. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 66 do punktu A, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie, przecinając działki nr: 66, 65/1 i 64/1, do punktu B. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 64/1 do punktu nr 89, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 75)

Obręb ewidencyjny 20, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 1279, położonego w północnym narożniku działki nr 260/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 260/4, 261/2, 262/2 i 263/2 przez punkty nr: 1280, 1281 i 1282 do punktu nr 1283, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i wzdłuż granicy działki nr 263/2 biegnie do punktu nr 1982, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i wzdłuż granicy działki nr 264/4 dochodzi do punktu nr 1981. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i wzdłuż granicy działki nr 264/4 biegnie do punktu nr 1980. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 264/4, 265/2 i 266/2 przez punkty nr: 1284, 1285 i 1286 do punktu nr 1287, w którym załamuje się w kierunku południowym, i wzdłuż granicy działki nr 266/2 biegnie do punktu nr 1288. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 267/2 przez punkty nr: 1289, 1290, 1291 i 1292 do punktu nr 1293, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie do punktu nr 1294. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 267/2 przez punkt nr 276 do punktu nr 279. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 267/2, 266/2, 265/2, 264/4, 263/2, 262/2 i 261/2 przez punkty nr: 591, 590, 589, 588, 587, 586 i 585 do punktu nr 584, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do punktu nr 1834. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 260/4 do punktu nr 1845. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 260/4 biegnie przez punkt nr 1856 do punktu nr 1279, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Rawa Mazowiecka

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 5, miasto Rawa Mazowiecka

Granica biegnie od punktu nr 783, będącego punktem wspólnym dla działek nr: 3/1 (ul. Opoczyńska) i 3/13 (droga lokalna), w kierunku południowo-wschodnim, linią łamaną przez punkty nr: 914 i 792 do punktu nr 572. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 573. Na tym odcinku kompleks graniczy z działką nr 3/21. W punkcie nr 572 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkt nr 557 do punktu nr 788. Na tym odcinku kompleks graniczy z działką nr 15. W punkcie nr 788 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 787. W punkcie nr 787 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 786, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 32. W punkcie nr 32 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 31, 29, 23, 784 do punktu nr 783, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 1, miasto Rawa Mazowiecka

Granica biegnie od punktu nr 6219 w kierunku północno-wschodnim linią prostą przez punkt nr 6220 do punktu nr 6221. Z punktu nr 6221 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 1986, gdzie lekko załamuje się, i biegnie dalej w linii prostej do punktu nr 2598. Od punktu nr 2598 granica biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 2599 do punktu nr 2600, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 1824 i 1814 do punktu nr 6219, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 5, miasto Rawa Mazowiecka

Granica biegnie od punktu nr 970, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 6/20, w kierunku wschodnim do punktu nr 971. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 359, 364, 367, 449 do punktu nr 464 (na tym odcinku kompleks graniczy z działką nr 6/8 stanowiącą drogę lokalną). W punkcie nr 464 zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt nr 465 do punktu nr 979. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 6/16 i 6/20 przez punkty nr: 978, 977, 980, 976, 975, 974, 973 i 972 do punktu nr 970, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 4, miasto Rawa Mazowiecka

Granica biegnie od punktu nr 145, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 308/41 w kierunku wschodnim wzdłuż granicy tej działki do punktu nr 6829, w którym zmienia kierunek na północny, i przez punkt nr 6828 dochodzi do punktu nr 6827. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 6807, w którym skręca na południe, i biegnie przez punkty nr: 6808, 6809 i 6810 do punktu nr 6811. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 6812, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 308/41 i 308/19 przez punkty nr: 6703, 2807, 6702, 2810, 2811 i 2812 do punktu nr 3479. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 308/19 przez punkty nr: 6701 i 3284 do punktu nr 6242. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 6241, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 308/41 przez punkty nr: 6987, 6204 i 6240 do punktu nr 145, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łęczyca

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0001, miasto Łęczyca

Granica biegnie od punktu nr 1-10609, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 21/17, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 21/17, 23/31, 31/8, 34/8, 34/9 i 36/16 przez punkty nr: 1-11520, 1-11461, 1-11439, 1-11539, 1-11413 i 1-10655 do punktu nr 1-11350. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 36/16, 36/25 i 36/26 przez punkty nr: 1-11534, 1-10482 i 1-11248 do punktu nr 1-11531. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 38/13 do punktu nr 1-648, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 38/13 przez punkt nr 1-7831 do punktu nr 1-647. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 38/13 do punktu nr 1-646, w którym skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 36/24 dochodzi do punktu nr 1-30028. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 36/24, 33/4, 31/13 i 23/23 przez punkty nr: 3-563, 3-562, 1-30033, 3-561, 1-30059, 3-555, 1-30061, 1-16991, 3-554 i 3-580 do punktu nr 1-11530. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 23/23 i 23/22 przez punkt nr 1-649 do punktu nr 1-11529, w którym załamuje się na wschód, i wzdłuż granicy działki nr 23/22 dochodzi do punktu nr 1-10729. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 23/22 do punktu nr 1-10722, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 23/22 do punktu nr 1-10721. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 23/22, 20/4, 20/6, 20/5, 21/16, 21/20, 21/19 i 21/17 przez punkty nr: 1-11527, 1-11532, 1-10455, 1-11528, 1-11559, 1-18549, 1-10657 i 1-11535 do punktu nr 1-10609, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0001, miasto Łęczyca

Granica biegnie od punktu nr 13286, położonego u zbiegu granic działek nr: 31/21 i 31/22, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 31/21, 34/12, 36/27 i 36/29 przez punkty nr: 13322, 13531 i 14169 do punktu nr 14180. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 36/19 i 36/21 przez punkt nr 7352 do punktu nr 13117. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 36/14, 36/6 i 31/6 przez punkty nr: 30074, 30035, 13069 i 13068 do punktu nr 13221. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 31/21 przez punkty nr: 13250 i 13267 do punktu nr 13286, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ksawerów

Obręb ewidencyjny 10, gmina Ksawerów

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 539, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2161/37 u zbiegu granicy z działką nr 2161/40, w kierunku południowym do punktu nr 549 i dalej linią łamaną przez punkty nr: 550, 551, 562, 570, 577 do punktu nr 1544. Z punktu nr 1544 granica biegnie na zachód do punktu nr 1546, a dalej na północ przez punkty nr: 1543 i 569 do punktu nr 564. W punkcie nr 564 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 563, a dalej biegnie na północ do punktu nr 548, z którego ponownie biegnie na zachód do punktu nr 8483. Z punktu nr 8483 granica biegnie na północ wschodnim skrajem drogi (działka nr 2161/26) do punktu nr 8485, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 8486 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 539, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie z punktu nr 15 położonego przy ul. Szkolnej w kierunku południowym do punktu nr 16. W punkcie tym załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 17 położonego na granicy miasta Pabianice. Po załamaniu się w punkcie nr 17 biegnie do punktu nr 18 położonego przy ul. Szkolnej, a dalej wzdłuż tej ulicy do punktu nr 15, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 2166/1 położonego w północno-wschodnim narożniku kompleksu u zbiegu granic działki nr 1507/1 i ul. Łódzkiej (działka nr 1371) na południe, wzdłuż ul. Łódzkiej do punktu nr 2319/1. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 2319/2, gdzie ponownie biegnie na południe do punktu nr 2319/3 leżącego na północnej granicy działki nr 1508. W punkcie nr 2319/3 zmienia kierunek na zachodni i wzdłuż działek nr: 1508 i 1509 dochodzi do punktu nr 2309. Następnie biegnie na północ wzdłuż działek nr: 1511 i 1510 do punktu nr 2273. Stąd biegnie na zachód wzdłuż północnej granicy działki nr 1510 do punktu nr 2266/1, leżącego w południowo-zachodnim narożniku kompleksu. Z punktu nr 2266/1 biegnie na północ do punktu nr 2266/2, gdzie skręca na północny zachód do punktu nr 2266/3, i ponownie na północ do punktu nr 2133/1. W punkcie nr 2133/1 zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu nr 2133/2. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 2166/3, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 2166/2, a następnie ponownie skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 2166/1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 4115, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1295/1, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1295/1 (wschodnia krawędź ul. Łódzkiej) do punktu nr 4078. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 1295/1 i 1295/2 (południowa krawędź ul. Getta) przez punkt nr 8053 do punktu nr 4577. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 4588, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1295/2 do punktu nr 4617. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1295/2 i 1295/1 do punktu nr 4115, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 10, gmina Ksawerów

Granica biegnie od punktu nr 539, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2161/42, w kierunku wschodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 2161/26 i 2161/36 przez punkty nr: 540, 8489 i 541 do punktu nr 9690. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2161/43 do punktu nr 9689, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr: 555, 557, 558 i 559 dochodzi do punktu nr 560. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2126/23 przez punkt nr 565 do punktu nr 572. Stąd biegnie na zachód przez punkt nr 573 do punktu nr 575, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 7577. Tu załamuje się na zachód i biegnie do punktu nr 7576, w którym skręca na południe, i biegnie przez punkt nr 1552 do punktu nr 1554. Stąd biegnie na zachód wzdłuż północnej granicy działki nr 2162/3 do punktu nr 1555, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2161/11 i 2161/37 przez punkty nr: 1544, 577, 570, 562, 551, 550 i 549 do punktu nr 539, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 66)

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 8484, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2164/27, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 2161/27 i 2161/29 przez punkt nr 8510 do punktu nr 29. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2161/29 i 2161/30 przez punkt nr 8506 do punktu nr 30, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2161/30 do punktu nr 31. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 2161/30, 2161/33, 2161/34 i 2161/36 przez punkty nr: 8497, 34, 35, 8496, 8495 i 536 do punktu nr 542. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2161/36 i 2161/26 przez punkty nr: 9690, 541, 8489, 540 i 539 do punktu nr 8486, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i wzdłuż granicy działki nr 2161/26 dochodzi do punktu nr 8485. Stąd biegnie w kierunku północnym przez działkę nr 2161/26, a następnie wzdłuż granic działek nr: 2161/38 i 2161/31 przez punkty nr: 8488 i 8507 do punktu nr 8500. Z punktu nr 8500 biegnie dalej na północ przez działkę nr 2161/26 i wzdłuż granic działek nr: 2161/28 i 2161/27 przez punkty nr: 8503 i 8513 do punktu nr 8484, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 808, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2164/32, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 2164/32, 2164/33 i 2164/34 przez punkty nr: 2580 i 2585 do punktu nr 27. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2164/34, 2164/33 i 2164/37 przez punkty nr: 2698 i 2699 do punktu nr 2715, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/37 do punktu nr 2716. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/37 do punktu nr 2717, w którym skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/37 do punktu nr 2718. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 2164/37 i 2164/40 przez punkty nr: 534 i 2714 do punktu nr 8030, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/45 przez punkt nr 4033 do punktu nr 4037. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2164/45 i 2164/44 przez punkt nr 4022 do punktu nr 4002. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 2164/44 do punktu nr 4001, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/44 do punktu nr 2737. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 2164/33 i 2164/39 przez punkty nr: 2719 i 8700 do punktu nr 8024. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/39 do punktu nr 8023, w którym załamuje się w kierunku północnym, i wzdłuż granicy działki nr 2164/39 dochodzi do punktu nr 8022. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 2164/39 do punktu nr 813, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2164/39, 2164/35 i 2164/32 przez punkty nr: 2428, 1487, 1486, 1485, 1484, 1483, 812, 1482, 5, 1481, 1480, 1479, 4, 1478, 811, 2420, 810, 1477, 1476, 1475 i 809 do punktu nr 808, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 9, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2164/73, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 2164/73 i 2164/74 przez punkt nr 4018 do punktu nr 4010. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2164/74 do punktu nr 4009, w którym skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/74 do punktu nr 4005. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/74 do punktu nr 4606, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/74 do punktu nr 4608. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/66 do punktu nr 4004, w którym skręca na wschód, i wzdłuż granicy działki nr 2164/66 dochodzi do punktu nr 4023. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2164/66 do punktu nr 4024, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2164/66 i 2164/67 przez punkt nr 4525 do punktu nr 5073. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/67 do punktu nr 4742, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2164/74 i 2164/75 przez punkty nr: 5093, 8695, 8696 i 4349 do punktu nr 8689. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 7205, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 7193. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 7168, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 7134. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 8688, w którym skręca w kierunku północnym, i wzdłuż granicy działki nr 2164/75 dochodzi do punktu nr 1535. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 831. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 2164/75 przez punkt nr 830 do punktu nr 829, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 2164/75 dochodzi do punktu nr 828. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/75 przez punkty nr: 827 i 826 do punktu nr 825, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 824. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 2164/75, 2164/74 i 2164/73 przez punkty nr: 823, 822, 1493, 8, 821, 820, 1492 i 819 do punktu nr 9, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chociw

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 2, gmina Widawa

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodniej krawędzi działki nr 355 oraz na początku południowej granicy działki nr 219, w kierunku południowym, po granicy z działkami nr: 204/8, 222/2, 202/3 do punktu nr 2. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą po granicy z działką nr 202/5 wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 3, w którym skręca w kierunku północnym, i po granicy z działkami nr: 201/1, 202/4 i 222/1 biegnie do punktu nr 4. Z punktu nr 4 biegnie w kierunku zachodnim linią prostą po granicy z działką nr 222/1 i częściowo z działką nr 204/10 do punktu nr 5. Tu załamuje się w kierunku północnym i linią prostą po granicy z działką nr 204/10 dochodzi do punktu nr 6. Dalej biegnie w kierunku wschodnim, południową krawędzią działki nr 219, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 4, gmina Widawa

Granica biegnie od punktu nr 7, położonego na przecięciu granicy między działkami nr: 220/2 i 220/1 z północną krawędzią działki nr 219, w kierunku północnym linią prostą wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i po granicy z działką nr 221 dochodzi do punktu nr 9. W punkcie nr 9 załamuje się na południe i po granicy z działką nr 220/3 biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 10, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i północną krawędzią działki nr 219 dochodzi do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wolbórz

Obręb ewidencyjny 3, gmina Wolbórz

Granica biegnie od punktu nr 83, będącego południowym narożnikiem działki nr 1251/17, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż wschodniej granicy drogi (działka nr 1249/2) do punktu nr 249. Z punktu nr 249 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy z działką nr 1251/16 do punktu nr 6772 i dalej w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 1251/17 do punktu nr 96. Z punktu nr 96 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy działek nr: 1251/17 i 1251/13 do punktu nr 93 i dalej do punktu nr 92, będącego północnym narożnikiem działki nr 1263/3 i działki nr 1263/4. Dalej biegnie wzdłuż granicy tych działek w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 91, gdzie skręca na południe do punktu nr 90. Z punktu nr 90 biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1263/3 do punktu nr 87. Dalej biegnie do punktu nr 85 południową granicą działki nr 1263/3, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 83, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Koło

Obręb ewidencyjny nr 1 Koło, miasto Koło

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 12198, będącego punktem granicznym pomiędzy działkami nr: 26, 27 i 25/5, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zewnętrzną stroną ściany budynku do punktu nr 118, przez punkty nr: 86, 87, 88, 3, 4, 92 i 91, które stanowią narożniki budynku. W punkcie nr 118 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 5, 6, 7 i 50 do punktu nr 53. Z punktu nr 53 biegnie do punktu nr 12243, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 25/6. Następnie biegnie do punktu nr 12134 i dalej do punktu nr 12267, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 11/4. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 12136, 12138 i 12137 do punktu nr 12257. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 12256, tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 12255 i 12254 dochodzi do punktu nr 12044. Stąd biegnie wzdłuż działki nr 15/7 do punktu nr 8, gdzie załamuje się w kierunku południowym do punktu nr 9, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 10 dochodzi do punktu nr 11. Następnie biegnie przez punkty nr: 137, 142 i 12 będące narożnikami budynku do punktu nr 13. W punkcie nr 13 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 12015A do punktu nr 12017A. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 14, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 15 do punktu nr 16. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po zewnętrznej stronie ściany budynku do punktu nr 12229. W punkcie nr 12229 skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 12019 i biegnie dalej wzdłuż działek nr: 24/1 i 24/2 przez punkty nr: 12266 i 12082 do punktu nr 12081. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 31/1, 30, 29, 28 i 27 przez punkty nr: 12194, 12195, 12196, 12197 do punktu nr 12198, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 200090, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1/6, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/6 przez punkt nr 200084 do punktu nr 200088, stanowiącego wschodni narożnik tej działki. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/6 przez punkty nr: 400065 i 400024 do punktu nr 400066, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1/6. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/6 przez punkt nr 400067 do punktu nr 300066, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/6 przez punkty nr: 300065 i 300064 do punktu nr 300063. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/2 do punktu nr 300065, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/2 przez punkty nr: 300090 i 300053 do punktu nr 300085. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 1/2 przez punkty nr: 300086, 5400795 i 300096 do punktu nr 5400741, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/2 przez punkty nr: 101006, 5400739, 540465 i 5400449 do punktu nr 5400466, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/2 do punktu nr 300060, stanowiącego północno-wschodni narożnik tej działki. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/6 do punktu nr 200090, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 1/1, stanowiąca enklawę niewchodzącą w granice strefy, opisana punktami nr: 300061, 400048, 400049 i 300062.

Podstrefa Warszawa

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 4-11-20 i 4-11-19, miasto Warszawa

Granica biegnie od punktu nr 0572, położonego w obrębie 41-11-20, po północnej stronie ul. Zabranieckiej (działka nr 85) u zbiegu z bocznicą kolejową (działka nr 112). Z punktu nr 0572 biegnie na wschód, północną stroną ul. Zabranieckiej, przez punkty nr: 0028, 0027, 0026, 0025, 0024, 0023, 0022, 0021, 0020, 0250 do punktu nr 0019. Z punktu nr 0019 granica biegnie na północny wschód przez punkty nr: 0255, 0018, 0017, 0016, 0015 do punktu nr 0014. Stąd biegnie na północny zachód, przez punkty nr: 0184, 0188, 0542, 0013, 0012, 0011, 0010, 0009, 0008, 0007, 0269, 0268, 0203 w obrębie 4-11-20, przechodząc do punktu nr 0202 w obrębie 4-11-19. W punkcie nr 0202 załamuje się na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 0013, 0550, 0014 do punktu nr 0017 położonego w narożniku ogrodzenia między działkami nr: 60 i 64. Z punktu nr 0017 granica biegnie na północny zachód przez punkty nr: 0018, 0544, 0548 do punktu nr 0129 położonego w narożniku ogrodzenia, między działkami nr: 60 i 63. W punkcie nr 0129 granica załamuje się na północny wschód i biegnie przez punkt nr 0128 do punktu nr 0123, stanowiącego wspólną granicę działek nr: 60, 62 i 63. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 0196, gdzie załamuje się na południowy zachód do punktu nr 0195 położonego w narożniku ogrodzenia działek nr: 47/1 i 60. W punkcie nr 0195 załamuje się na północny zachód i biegnie po ogrodzeniu do punktu nr 0193. Dalej biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 0114 i 0106 do punktu nr 0192. Następnie biegnie na południowy wschód do punktu nr 0265, nadal w obrębie 4-11-19. Z punktu nr 0265 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 0270, który jest wspólnym granicznikiem działek nr: 58, 60 i 3/1 z obrębem nr 4-11-20. W punkcie nr 0270 granica załamuje się na południowy wschód, biegnąc do punktu nr 0218 w obrębie 4-11-20. Tu załamuje się na południowy zachód do punktu nr 0208, skąd biegnie przez punkty nr: 0209 i 0258 do punktu nr 0257. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 0256 i 0255 do punktu nr 0254. Z punktu nr 0254 granica biegnie przez punkty nr: 0253, 0266, 0261, 0002, 0001 do punktu nr 0228, okalając działkę nr 12/1. Z punktu nr 0228 granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 0558, 0241, 0043, 0042, 0041 do punktu nr 4566 położonego po wschodniej stronie bocznicy kolejowej. Z punktu nr 4566 biegnie wschodnią stroną bocznicy kolejowej przez punkty nr: 0567, 4567, 4568, 0568, 4573, 4572, 4571, 4570, 0573 do punktu nr 0572, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 3.05.29, miasto Warszawa

Granica biegnie od punktu nr 0163, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 29/5 przy ul. Jubilerskiej, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 29/5 przez punkty nr: 0057, 0058, 0166, 0164, 0197 do punktu nr 0060. W punkcie nr 0060, będącym narożnikiem trzech działek nr: 29/5, 24/3 i 23/2, skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 29/5 i 29/4 przez punkt 0229, który jest narożnikiem działek: 29/5 i 29/4, do punktu 0009. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty nr: 0203, 0005, 0171, 0172, 0059, 0062 do punktu nr 0061. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 0051, 0177, 0005, 0149, 0148 wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 29/2 i 29/3 do punktu nr 0501. W punkcie nr 0501, położonym przy ul. Jubilerskiej, granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt nr 0176 do punktu nr 0163, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stryków

Obręb ewidencyjny Smolice, gmina Stryków

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 1873 będącego punktem wspólnym działek nr: 545/2, 546/2 i 472 (droga gruntowa). Z punktu nr 1873 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż południowej strony drogi (działka nr 472) przez punkty nr: 1874, 1879, 1880, 1885, 1886, 1891, 1892, 1897, 1898, 1905, 1906, 1911, 1912, 1917, 1918, 1923, 1925, 1929, 1930, 1935, 1936 do punktu nr 1941, gdzie skręca na południowy zachód, i przez punkt nr 1940 biegnie wzdłuż zachodniego brzegu drogi (działka nr 346/2) do punktu nr 2280. W punkcie nr 2280 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż północnej strony autostrady A-2, przez punkty nr: 2279, 2278, 2277, 2276, 2275, 2274, 2273, 2272, 2271, 2270, 2269, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263, 2262 i 2261 do punktu nr 2260. W punkcie nr 2260, znajdującym się między działką nr 550/2 a działką nr 551/1, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 2259, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie po północnej stronie autostrady A-2 przez punkty nr: 2258, 2257, 2256, 2255, 2254 i 2253. W punkcie nr 2253 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie między działkami nr: 545/2 i 546/2 przez punkt nr 1872, zamykając zachodnią stronę działki nr 546/2 do punktu nr 1873, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 1 położonego w pobliżu południowo-zachodniego narożnika hali, w południowej części działki nr 570/2, w kierunku północno-wschodnim, równolegle do zachodniej granicy działki nr 570/2 oraz zachodniej ściany hali, w odległości 0,50 m od niej, do punktu nr 2. W punkcie nr 2 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez działki nr: 571/2, 572/2, 573/2, 574/2, 575/2 i 576/2, w odległości 0,50 m od północnej ściany hali, biegnie do punktu nr 3, położonego w północnej części działki nr 576/2. W punkcie nr 3 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i równolegle do wschodniej granicy działki nr 576/2, w odległości 0,50 m od wschodniej ściany hali, biegnie do punktu nr 4. W punkcie nr 4 granica zmienia kierunek na północno-wschodni i przez działki nr: 575/2, 574/2, 573/2, 572/2, 571/2 i 570/2, w odległości 0,50 m od południowej ściany hali, biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 2, miasto Stryków

Granica biegnie od punktu nr 499, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 22/4, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 22/4 przez punkty nr: 517, 532, 537, 545, 557 i 560 do punktu nr 563. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie granicą działki nr 22/4 do punktu nr 551, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 552. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 12/15, 11/1 i 10/1 przez punkty nr: 493, 479, 457, 442, 431, 424, 409, 391, 355 i 331 do punktu nr 299. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 10/1 przez punkty nr: 298, 287, 281, 278 i 256 do punktu nr 173. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 10/1 i 11/1 przez punkt nr 232 do punktu nr 255, w którym załamuje się na południe, i dochodzi do punktu nr 251. Tu skręca na północny wschód i biegnie granicami działek nr: 12/15 i 22/4 przez punkty nr: 380, 472 i 481 do punktu nr 499, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowe Skalmierzyce

Obręby ewidencyjne: Skalmierzyce, Ociąż, gmina Nowe Skalmierzyce

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1541, północną granicą terenu kolejowego przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 5.

Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 6, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 7. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granicy działki nr 225/1 do punktu nr 8. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 220 do punktu nr 9. W punkcie nr 9 granica skręca w kierunku północno-zachodnim, przez punkt nr 10 dochodzi do punktu nr 11. Z punktu nr 11 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 12 i 13 do punktu nr 14, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkty nr: 15 i 16 dochodzi do punktu nr 17. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkty nr: 18, 19, 20, 21 dochodzi do punktu nr 22. W punkcie nr 22 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż południowego brzegu rzeki Ciemnej do punktu nr 23. Tu skręca w kierunku południowym i przez punkt nr 24 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bełchatów

Kompleks 1

(skreślony)

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 2, miasto Bełchatów

Granica biegnie od punktu nr 2-242, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 8, w kierunku zachodnim przez punkty nr: 2-244, 2-246, 2-248, 2-250, 2-252, 2-260, 2-261 wzdłuż północnych granic działek nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14/6 do punktu nr 2-1040. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 14/6 przez punkty nr: 2-1030, 2-1029, 2-956 do punktu nr 2-1019. Stąd granica biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 14/6, 13, 12, 11, 10, 9 i 8 przez punkty nr: 2-571, 2-568, 2-765, 2-549, 2-548, 2-546, 2-544, 2-542, 2-540 do punktu nr 2-538. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 8 do punktu nr 2-242, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 2, miasto Bełchatów

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr G-124, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/5, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 25/5 przez punkty nr: G-125, G-126, G-127 i G-128 do punktu nr G-129. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 2-1048, 2-272, 2-270 i 2-268 do punktu nr 2-1032, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 2-1031. W tym punkcie granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr: 2-1042, 2-1043 do punktu nr G-120, w którym zmienia kierunek na północny, i przez punkty nr: G-121, G-122 i G-123 dochodzi do punktu nr G-124, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr G-133, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 229/3, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 229/3 przez punkt nr G-134 do punktu nr G-135. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 229/3 do punktu nr 2-782, w którym skręca na zachód, i biegnie przez punkty nr: 2-283, 2-280 do punktu nr 2-1045. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 25/8 przez punkty nr: 2-1046, 2-1047 i 2-1050 do punktu nr G-133, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 2-1024, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 29/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 29/1 przez punkty nr: 2-1026, 2-1027 i 2-1028 do punktu nr 2-1033. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 29/1 do punktu nr 2-579, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 2-1024, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zduńska Wola

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 9, miasto Zduńska Wola

Granica biegnie od punktu nr 82, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25, w kierunku północnym przez punkty nr: 84, 85 i 86 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 25 do punktu nr 87, w którym zmienia kierunek na wschodni, i przez punkty nr: 350 i 351 dochodzi do punktu nr 352. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 3030 do punktu nr 320. W tym punkcie granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 25, 29, 30, 490/1, 32, 496/1, 511/3, 511/2, 518 (południowa krawędź ul. Moniuszki) przez punkty nr: 348, 347, 346, 345, 344, 343, 597 i 342 do punktu nr 341. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 518 do punktu nr 391, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 39 i 530/3 przez punkty nr: 391 i 390 do punktu nr 3077. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 530/3 i 40 przez punkty nr: 388 i 383 do punktu nr 382, w którym skręca na zachód, i przez punkt nr 380 dochodzi do punktu nr 379. W punkcie nr 379 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 38 do punktu nr 384, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 385. Stąd biegnie na południe do punktu nr 378, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 518 i 511/2 przez punkty nr: 376 i 377 do punktu nr 598. W tym punkcie granica zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 771, w którym skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 770. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 511/3 przez punkt nr 3072 do punktu nr 590, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 34/1 i 33/1 przez punkty nr: 624, 589 i 588 do punktu nr 587. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 490/3 i 490/4 przez punkt nr 3069 do punktu nr 371. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 490/4 do punktu nr 370, gdzie skręca na północ, i biegnie do punktu nr 364. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 27/4 do punktu nr 363, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 25 do punktu nr 369. Tu granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 25 przez punkty nr: 368, 367, 366 i 365 do punktu nr 82, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 10, miasto Zduńska Wola

Granica biegnie od punktu nr 3026, znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 29/21, w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Łaskiej przez punkt nr 1120 do punktu nr 1163. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 1164, gdzie skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 1165. W punkcie nr 1165 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 1166, w którym załamuje się na zachód, i biegnie do punktu nr 1167. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt nr 1168 do punktu nr 1169. W punkcie nr 1169 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 3050, gdzie skręca na południe, i przez punkty nr: 3051 i 3027 dochodzi do punktu nr 3026, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 4, miasto Zduńska Wola

Granica biegnie od punktu nr 2331, znajdującego się w północno-wschodnim narożniku działki nr 142/3, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 2317, 2396, 512 i 511 do punktu nr 2315. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 509 biegnie do punktu nr 2328. W punkcie nr 2328 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 2329, gdzie skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 2330. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2160, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu nr 2158. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez punkty nr: 2157, 2323, 507, 2551, 517, 2327, 516, 515, 514 dochodzi do punktu nr 532. W punkcie nr 532 granica zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty nr: 2339, 523 biegnie do punktu nr 522. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż ul. Dąbrowskiego przez punkty nr: 2324 i 520 do punktu nr 2342. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 2343, gdzie zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 2331, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

(skreślony)

Podstrefa Wieluń Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 5, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 094.005-593, położonego w północnym narożniku działki nr 29/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 29/1, 29/2 i 143/8 przez punkty nr: 094.005-1047, 094.005-1062 i 094.005-631 do punktu nr 094.005-632. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 143/8 i 143/9 przez punkt nr 094.005-995 do punktu nr 094.005-1001. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 143/9 do punktu nr 094.005-1002. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 143/9 do punktu nr 094.005-991, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 143/8 do punktu nr 094.005-990. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 143/8 do punktu nr 094.005-1090. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 35/7 do punktu nr 094.005-755, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 35/7 przez punkt nr 094.005-728 do punktu nr 094.005.727. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 094.005.726. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 34 przez punkty nr: 094.005-1026, 094.005-724, 094.005-723 i 094.005-721 do punktu nr 094.005.720. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 34 i 30/2 przez punkty nr: 094.005-722 i 094.005-625 do punktu nr 094.005-1238. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 29/2, 29/1, 29/5 i 29/4 przez punkty nr: 094.005-618, 094.005-617, 094.005-1050, 094.005-1046, 094.005-616 i 094.005-602 do punktu nr 094.005-601. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 29/4, 29/5 i 29/1 przez punkty nr: 094.005-600, 094.005-1043, 094.005-599 i 094.005-597 do punktu nr 094.005-593, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: 21 Urbanice i 22 Widoradz Dolny i Górny, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 7, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 1 i 148/1 przez punkt nr 8 do punktu nr 9. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 148/1, 148/2 i 147 przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 147 do punktu nr 5. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 147, 148/2 i 1 przez punkty nr: 6 i 1 do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 37)

Obręb ewidencyjny 2 i 18, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 094.002-733, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 11/2, w kierunku wschodnim przez punkt nr 094.018-1332 do punktu nr 094.018-1236. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granicy działki nr 69/6 do punktu nr 094.018-1237. Stąd biegnie na wschód do punktu nr 094.018-886. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 69/6 i 11/3 przez punkty nr: 094.002-44 i 094.002-45 do punktu nr 094.002-735. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek nr: 16/2, 16/14 i 19/2 przez punkty nr: 094.002-444, 094.002-264, 094.002-265 i 094.002-727 do punktu nr 094.002-266. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 19/3 przez punkt nr 094.002-267 do punktu nr 094.002-272, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 19/3, 19/2 i 16/13 przez punkty nr: 094.002-730, 094.002-271 i 094.002-270 do punktu nr 094.002-447. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 16/13 do punktu nr 094.002-446, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 16/13 i 16/2 przez punkty nr: 094.002-445 i 094.002-457 do punktu nr 094.002-448. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 16/2 i 16/31 przez punkt nr 094.002-439 do punktu nr 094.002-440. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 16/31 do punktu nr 094.002-578, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/33 do punktu nr 094.002-579. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu nr 094.002-580, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkty nr: 094.002-293, 094.002-292, 094.002-291 i 094.002-290 dochodzi do punktu nr 094.002-289, stanowiącego południowy narożnik działki nr 16/33. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 16/33 i 16/32 przez punkt nr 094.002-459 do punktu nr 094.002-460. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/7 przez punkty nr: 094.002-453, 094.002-452 i 094.002-451 do punktu nr 094.002-456. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 094.002-281, w którym skręca na północ, i biegnie do punktu nr 094.002-326. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 18/2 do punktu nr 094.002-327. Stąd biegnie na północ do punktu nr 094.002-263, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 094.002-262. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 15 przez punkt nr 094.002-328 do punktu nr 094.002-278. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 15 do punktu nr 094.002-277, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 15 i 11/2 przez punkt nr 094.002-566 do punktu nr 094.002-733, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 16/20, 16/21 i 16/22, stanowiące enklawę niewchodzącą w granice strefy, opisane punktami nr: 094.002-257, 094.002-258, 094.002-259, 094.002-564, 094.002-570, 094.002-571, 094.002-565 i 094.002-566.

Kompleks 4

(skreślony)8)

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 0002, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 094.002-164, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 60/8, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 60/8 do punktu nr 094.002-424. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 60/8 przez punkt nr 094.002-472 do punktu nr 094.002-471. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 60/8 do punktu nr 094.002-470. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 094.002-469, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 60/8 do punktu nr 094.002-468. Stąd biegnie na północny wschód w głąb terenu działki nr 60/8 do punktu A. Od punktu A do punktu W granica biegnie przez teren działki nr 60/8. Z punktu A biegnie na północny zachód do punktu B, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu C. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt D do punktu E. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu F, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i przez punkt G dochodzi do punktu H. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu I, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punkt J. Stąd biegnie na wschód do punktu K, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu L. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty: M i N do punktu O. Stąd biegnie na wschód do punktu P, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty: Q, R, S, T i U do punktu W. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 60/8 do punktu nr 094.002-24, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 60/7 przez punkty nr: 094.002-25, 094.002-26 i 094.002-27 do punktu nr 094.002.28. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 60/7 i 60/8 przez punkt nr 094.002-646 do punktu nr 094.002-128. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 60/8 do punktu nr 094.002-325, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 60/8 do punktu nr 094.002-395. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 60/80 do punktu nr 094.002-396, w którym zmienia kierunek na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 60/80 przez punkty nr: 094.002-400 i 094.002-397 do punktu nr 094.002-398. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 60/80 do punktu nr 094.002-399. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 60/8 i 60/5 przez punkty nr: 094.002-401, 094.002-402, 094.002-403, 094.002-626 i 094.002-172 do punktu nr 094.002-404. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 60/5 do punktu nr 094.002-405, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 60/5 do punktu nr 094.002-406. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 60/5 do punktu nr 094.002-407. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 60/5 i 60/8 przez punkty nr: 094.002-643, 094.002-171, 094.002-170, 094.002-169, 094.002-168, 094.002-167, 094.002-166 i 094.002-165 do punktu nr 094.002-164, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Aleksandrów Łódzki

Obręb ewidencyjny A-6, gmina Aleksandrów Łódzki

Granica biegnie od punktu nr 42 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 4 w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 64 i 81 wzdłuż zachodnich granic działek nr: 4 i 5/4 do punktu nr 98. W punkcie nr 98 zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez punkty nr: 107, 111, 148, 151, 165, 171, 173 i 178 dochodzi do punktu nr 179, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie przez punkty nr: 92 i 93 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 16/17 do punktu nr 94. W punkcie nr 94 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 98, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkty nr: 211, 216, 219, 220, 222, 227, 232, 237, 239, 250, 262, 273, 410 i 432 dochodzi do punktu nr 454. W punkcie nr 454 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 451, 330, 328, 293, 246 i 206 do punktu nr 205, w którym załamuje się na północ i dochodzi do punktu nr 199. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkt nr 197 dochodzi do punktu nr 836, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 16/27. W punkcie nr 836 granica zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 835, 2384 i 2376 dochodzi do punktu nr 2383, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez punkty nr: 133, 122, 120, 112, 89, 82, 80, 74, 67, 51 do punktu nr 42, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Żyrardów

Obręb ewidencyjny 1, miasto Żyrardów

Granica biegnie od punktu nr 20500 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1263/18 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 1263/18 do punktu nr 141. W punkcie nr 141 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1263/18, 1263/8, 1263/17 i 1263/13 przez punkty nr: 142, 928, 927, 926, 5259, 925, 924, 923, 922, 921, 920, 919, 918, 5018 i 5020 do punktu nr 145. W punkcie nr 145 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr: 1263/13, 1263/25, 1263/24 i 1263/27 przez punkty nr: 5266, 20495 i 5268 do punktu nr 5263. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie linią łamaną wzdłuż południowo-zachodnich i południowo-wschodnich granic działek nr: 1263/27, 1263/26, 1263/22, 1263/20 i 1263/18 przez punkty nr: 5272, 5273, 5269, 20497, 20498 i 20499 do punktu nr 20500, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Grodzisk Mazowiecki

(skreślona)

Podstrefa Słubica

(skreślona)

Podstrefa Turek

Obręb ewidencyjny "B", miasto Turek

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny B, miasto Turek

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 783/13, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 783/13, 783/11, 738/14, 769/3, 769/4 i 769/7 przez punkty nr: 2, 3, 4 i 5 do punktu nr 6. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 7 dochodzi do punktu nr 8, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 769/7 do punktu nr 9. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 10, skąd biegnie na południowy zachód, i przez punkty nr: 11 i 12 położone na południowych granicach działek nr: 769/7, 769/6, 769/5 i 783/16 dochodzi do punktu nr 13. Stąd biegnie na północ do punktu nr 14, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 15. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 783/16 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 21, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 795, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 22, 23 i 24 do punktu nr 25. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 26, gdzie skręca na zachód, i przez punkt nr 27 dochodzi do punktu nr 28. Tu zmienia kierunek na południowy i przecinając rów nr 788 biegnie do punktu nr 29, i dalej przez punkty nr: 30, 31 i 32 dochodzi do punktu nr 33. W punkcie nr 33 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 793/5 do punktu nr 34. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 35, w którym skręca na zachód, i przez punkt nr 36 dochodzi północnym skrajem drogi asfaltowej (ul. Uniejowska) do punktu nr 37. W punkcie nr 37 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi rowu nr 821, przez punkty nr: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 do punktu nr 21, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostrzeszów

Obręb ewidencyjny 0014 - Rojów, gmina Ostrzeszów

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 2 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 588/22. Od punktu nr 2 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 3, w którym skręca na południe, i biegnie do punktu nr 4. W punkcie nr 4 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 5, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do punktu nr 6. W punkcie nr 6 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 7, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu nr 8. W punkcie nr 8 załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 588/22 do punktu nr 9. W punkcie nr 9 załamuje się na południe i biegnie do punktu nr 10, w którym skręca na wschód, i biegnie do punktu nr 11. W punkcie nr 11 skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 12. W punkcie nr 12 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 13, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 14 do punktu nr 15. Z punktu nr 15 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 16. W punkcie nr 16 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 17, 18, 19 i 20 do punktu nr 21. W punkcie nr 21 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 22, gdzie załamuje się na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 23, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 24. W punkcie nr 24 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 25 do punktu nr 26. W punkcie nr 26 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 27, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 28. W punkcie nr 28 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 29, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do punktu nr 30. Z punktu nr 30 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 31. W punkcie nr 31 skręca na północny wschód i biegnie przez punkt nr 32 do punktu nr 33. W punkcie nr 33 załamuje się na północny zachód i biegnie do punktu nr 34. Z punktu nr 34 granica biegnie na północny wschód do punktu nr 1 i dalej w tym samym kierunku do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 12, najbardziej na północ wysuniętego punktu działki nr 9/2, w kierunku południowo-zachodnim granicą działki nr 9/2 do punktu nr 13, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 9/2 i 468/3 przez punkt nr 14 do punktu nr 16. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 468/3 przez punkt nr 17 do punktu nr 18. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej samej działki do punktu nr 19. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 468/3 i 9/2 przez punkty nr: 20, 5 i 11 do punktu nr 12, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ujazd

Obręb ewidencyjny PGR Niewiadów Mącznik i Zaosie, gmina Ujazd

Granica biegnie od punktu nr 29, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 21, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 21 do punktu nr 30. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 21 do punktu nr 31. W punkcie nr 31 skręca na północ i biegnie do punktu nr 32, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie przez punkty nr: 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39 wzdłuż północnej granicy działek nr: 103, 102/2, 102/3, 101/2, 101/3 i 101/1 do punktu nr 40. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt nr 41a do punktu nr 42, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie do punktu nr 41. W punkcie nr 41 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 19 i 20 biegnie do punktu nr 23. W punkcie nr 23 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 24, w którym załamuje się na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 25. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 21 przez punkt nr 26 do punktu nr 27. W punkcie nr 27 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 28, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kleszczów

Obręb ewidencyjny Bogumiłów, gmina Kleszczów

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 3-1028, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 395/5, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 3-1030, 3-1038, 3-1043 i 3-1049 do punktu nr 3-1051. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 3-1054, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 3-1156. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkt nr 3-1157 do punktu nr 3-1160. W punkcie nr 3-1160 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 3-644, w którym skręca na południe, i biegnie do punktu nr 3-1028, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 3-2818, położonego w północnym narożniku działki nr 134/7, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 134/7, 495/6 i 135/5 do punktu nr 3-866. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 136/1, 137/1, 138/1, 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/2, 158/2, 159/2, 160/2, 161/2, 162/2, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/4, 171/7, 171/10, 172/1, 173/3, 173/6, 174/1, 175/1, 176/1 do punktu nr 3-858. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 177/1, 178/1, 179/1, 180/3, 180/6, 181/1, 336/25, 301/7, 301/9, 302/3, 303/3, 304/3, 304/4, 305/1, 497/7, 282/1, 283/1, 284/3, 285/3, 286/3, 287/3 i 288/3 przez punkty nr: 3-399 i 3-698 do punktu nr 3-1200. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 288/3, 287/3, 286/3, 285/3, 284/3, 483/13, 390/5, 389/5, 388/5, 387/5, 386/5, 385/5, 384/5, 383/5, 382/5, 381/9, 381/8, 380/5, 379/5, 378/5, 377/5, 376/14, 375/6 i 374/8 do punktu nr 3-1161. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 374/8 do punktu nr 3-1249, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 374/8, 375/6, 229/3, 336/22 i 134/7 do punktu nr 3-2818, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 243, stanowiąca enklawę niewchodzącą w granice strefy, opisana punktami: 3-238, 3-2375, 3-2374, 3-2347.

Podstrefa Opatówek

(skreślona)

Podstrefa Słupca

(skreślona)

Podstrefa Brójce

Obręb ewidencyjny 2 Bukowiec, gmina Brójce

Granica biegnie od punktu nr 2-64, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 429/27, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 429/27 przez punkt nr 2-63 do punktu nr 2-660. W punkcie nr 2-660 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 2-657, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt nr 2-3120 dochodzi do punktu nr 2-649. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 429/27 przez punkty nr: 2-648, 2-647, 2-646, 2-79, 2-645, 2-644, 2-643, 2-76 i 2-642 do punktu nr 2-012. W tym punkcie granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 429/27 przez punkt nr 2-019 do punktu nr 2-020. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 429/27, 430/5, 430/8, 432/3, 433/5, 434/5 i 523/5 przez punkty nr: 2-041, 2-042, 2-043, 2-044, 2-045 i 2-046 do punktu nr 2-047. W punkcie nr 2-047 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 523/5 do punktu nr 2-996, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu nr 2-64, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Koluszki

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1, gmina Koluszki

Granica biegnie od punktu nr 111, położonego w północnym narożniku działki nr 151/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 151/2, 152/9, 152/11, 152/13 i 152/18 przez punkty nr: 112, 113, 114 i 115 do punktu nr 172. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 152/18 przez punkty nr: 173, 174 i 175 do punktu nr 176, położonego na krawędzi ulicy Brzechwy. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 152/18 i 152/13 przez punkty nr: 1769, 1766, 1761 i 1757 do punktu nr 1754. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 152/13 przez punkt nr 2043 do punktu nr 269, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 152/30 do punktu nr 268. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 267, w którym skręca na północny zachód, i wzdłuż granicy działki nr 152/30 dochodzi do punktu nr 2041. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 152/9 do punktu nr 2040. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 152/9 i 151/2 przez punkty nr: 1749 i 1746 do punktu nr 1043, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 151/2 przez punkt nr 46 do punktu nr 111, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 2, gmina Koluszki

Granica biegnie od punktu nr 29, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 38/7, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 38/7 przez punkty nr: 1241, 1258, 697, 1247, 696, 1240, 1069, 1068, 1067, 1066 i 277 do punktu nr 1244. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 38/7 przez punkty nr: 11, 15, 14 i 13 do punktu nr 12. W tym punkcie granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie zachodnią granicą działki nr 38/7 (północna krawędź ul. Nasiennej) przez punkty nr: 8, 7 i 6 do punktu nr 5, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 38/7 (wschodnia krawędź ul. Naftowej) do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łowicz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 6 Łowicka Wieś, miasto Łowicz

Granica biegnie od punktu B, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3855/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 3855/2 do punktu C, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3855/2, 3856/2 i 3857/2 do punktu D. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3858/2 i południowej granicy działki nr 3859/1 przez punkty: E, F i G do punktu A. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodnich granic działek nr: 3859/1, 3858/2, 3857/2, 3856/2 i 3855/2 do punktu B, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 6 Łowicka Wieś, miasto Łowicz

Granica biegnie od punktu I, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3875/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 3875/1 do punktu J, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3875/1, 3846/1, 3847/1, 3848/1, 3849/1, 3850/3, 3850/6, 3851/1, 3852/1, 3853/1, 3878/1, 3879/1, 3880/1, 3881/1 i 3882/1 do punktu K. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3882/1 do punktu H, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 3882/1, 3881/1, 3880/1, 3879/1, 3878/1, 3853/1, 3852/1, 3851/1, 3850/6, 3850/3, 3849/1, 3848/1, 3847/1, 3846/1 i 3875/1 do punktu I, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 6 Łowicka Wieś, miasto Łowicz

Granica biegnie od punktu Ł, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3875/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 3875/3 i 3876/2 do punktu M, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3876/2, 3862/1, 3863/1 i 3864/1 do punktu N. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu O, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3865/1, 3866/2, 3866/1 i 3867/1 do punktu P. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3867/1 przez punkt R do punktu S, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3852/3, 3853/3, 3878/3, 3879/3, 3880/3, 3881/3 i 3882/3 przez punkty: T i U do punktu W. W punkcie W zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3882/3 do punktu L, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 3882/3, 3881/3, 3880/3, 3879/3, 3878/3, 3853/3, 3852/3, 3851/3, 3850/8, 3850/5, 3849/3, 3848/3, 3847/3, 3846/3 i 3875/3 do punktu Ł, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 7 Małszyce, miasto Łowicz

Granica biegnie od punktu nr 66, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 579/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 579/4, 579/6, 583/2 i 620/2 przez punkty nr: 67, 68 i 69 do punktu nr 70. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 620/2 i 621/2 przez punkt nr 71 do punktu nr 72. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 621/2 i 620/2 przez punkt nr 74 do punktu nr 75. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 620/2 i 8082/12 przez punkty nr: 76, 77 i 78 do punktu nr 79. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 8082/12 do punktu nr 3031, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 8082/12. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 8082/12 i 579/4 przez punkt nr 692 do punktu nr 66, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 5 Kostka, miasto Łowicz

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 0-4036, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 4302/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 4302/3 do punktu nr 5-4035. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4302/3 do punktu nr 5-4034, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 5-796. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 4347 do punktu nr 5-795, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4347 do punktu nr 5-794. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4347 przez punkty nr: 5-793, 5-792 i 5-791 do punktu nr 5-820. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 4347 przez punkty nr: 5-819, 5-818, 5-817, 5-816, 5-815 i 5-814 do punktu nr 0-813, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkty nr: 0-5564, 0-5563, 0-5562, 0-5561, 0-5560, 0-5559, 0-5558, 0-5557, 0-5556, 0-5555, 0-5554, 0-5553, 0-5552 i 0-5551 wzdłuż granic działek nr: 4347 i 4302/3 do punktu nr 0-4036, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 5-4032, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 4306/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 4306/2, 4315/3 i 4307/3 przez punkty nr: 5-4029 i 5-4028 do punktu nr 5-4049. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4307/3 do punktu nr 5-645, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 4307/3, 4315/3 i 4306/2 przez punkty nr: 5-646 i 5-647 do punktu nr 5-648. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 4306/2 przez punkty nr: 5-841 i 5-4033 do punktu nr 5-4032, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 5-649, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 4317/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek nr: 4317/1 i 4317/6 przez punkt nr 5-650 do punktu nr 5-651. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4317/6 przez punkty nr: 5-667, 5-684, 5-689 i 5-4831 do punktu nr 5-758. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 4317/6 przez punkty nr: 5-755, 5-753, 5-751, 5-749, 5-746 i 5-740 do punktu nr 5-741. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 4317/6 i 4317/1 przez punkty nr: 5-840, 5-821, 5-822 i 5-823 do punktu nr 5-824, w którym skręca na północ, i przez punkt nr 5-825 dochodzi do punktu nr 5-649, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Paradyż

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: 0024 Wielka Wola i 0015 Paradyż, gmina Paradyż

Granica biegnie od punktu nr 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 56/3, w kierunku zachodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 56/3, 56/4, 158/3, 59/2, 61/2 i 61/4 (południowa krawędź drogi do Daleszewic) przez punkty nr: 1 i 10 do punktu nr 9. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 61/4 do punktu nr 8, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 61/7 i 63/3 do punktu nr 7. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 63/3 przez punkt nr 6 do punktu nr 5. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 63/3, 61/7, 61/4, 61/2, 59/3, 158/2 i 54/1 do punktu nr 4, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 56/3 przez punkt nr 3 (ciek wodny rzeki Popławki) do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 26 Wójcin B, gmina Paradyż

Granica biegnie od punktu A, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 530/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej krawędzi drogi krajowej Sulejów - Kielce do punktu B położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 547. W punkcie B granica zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 547 do punktu C, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu D położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 544. W punkcie D zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538 i 537 do punktu E, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 536, 535 i 534 do punktu F. Tu granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 534 do punktu G, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 533/1, 532/1, 531/1 i 530/1 do punktu H. W tym punkcie granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 530/1 do punktu A, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Przykona

Obręb ewidencyjny Przykona, gmina Przykona

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 60/8, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 60/8, 636 i 635 przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 635 i 63/5 przez punkt nr 5 do punktu nr 6. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 63/5 do punktu nr 7, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 63/5, 62/6, 61/5, 60/10 i 60/8 przez punkty nr: 8, 9, 10 i 11 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 12, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 638, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 638 i 637 przez punkt nr 13 do punktu nr 14. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 637 do punktu nr 15, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 16. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 17, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 637 i 638 przez punkt nr 18 do punktu nr 19. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 638 przez punkty nr: 20 i 21 do punktu nr 12, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Raciąż

Obręb ewidencyjny 233, miasto Raciąż

Granica biegnie od punktu nr 2899, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 894/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 894/1 i 894/2 przez punkt nr 2903 do punktu nr 2900. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 894/2, 894/1 i 895/2 (północna krawędź ul. Płockiej - drogi krajowej nr 60) przez punkty nr: 2901 i 2685 do punktu nr 882. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 895/2 przez punkt nr 881 do punktu nr 2191. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 895/2 i 894/1 przez punkty nr: 2190, 2189, 2188 i 2187 do punktu nr 2899, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Skierniewice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 18, miasto Skierniewice

Granica biegnie od punktu nr 18-793, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 126/49, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 18-465 i 18-481 do punktu nr 18-134. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 126/49 i 126/21 przez punkt nr 18-801 do punktu nr 18-807. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 126/21 do punktu nr 18-795. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt nr 18-798 do punktu nr 18-793, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 5, miasto Skierniewice

Granica biegnie od punktu nr 5-734, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 607, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy tej działki przez punkty nr: 5-7652, 5-7647 i 5-7645 do punktu nr 5-7776. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 5-7766, 5-7769 i 5-7770 do punktu nr 5-7772. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 5-7773, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkt nr 5-7774 do punktu nr 5-7799. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkt nr 5-7800 do punktu nr 5-7801. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 5-1156, 5-1453 i 5-1452 do punktu nr 5-723. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty nr: 5-2085 i 5-736 do punktu nr 5-734, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wróblew

Obręb ewidencyjny Tubądzin, gmina Wróblew

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 196/12, w kierunku południowo-zachodnim północną granicą działki nr 196/12 przez punkt nr 2 do punktu nr 3, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 196/12, 196/16 i 196/28 (wschodnia krawędź drogi - działki nr 315/2) przez punkty nr: 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do punktu nr 11. Stąd granica biegnie na wschód wzdłuż południowej granicy działki nr 196/28 do punktu nr 12. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 196/28 do punktu nr 13, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 14. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 196/16 i 196/12 przez punkt nr 15 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wola Krzysztoporska

Obręb ewidencyjny 0039, gmina Wola Krzysztoporska

Granica biegnie od punktu nr 1774, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 480/95, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy tej działki przez punkty nr: 530 i 137 do punktu nr 710. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 709, 708, 1008 i 1007 do punktu nr 707, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkt nr 11 do punktu nr 1808. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 480/95 przez punkty nr: 1807, 1806, 1805, 1775 i 1978 do punktu nr 1774, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Żychlin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 100211_4.01, gmina Żychlin

Granica biegnie od punktu nr 10253, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 627/3, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 627/3 i 627/12 przez punkt nr 10249 do punktu nr 10250. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 627/12 i 627/3 przez punkt nr 10251 do punktu nr 10602. Stąd biegnie na zachód przez punkt nr 10603 do punktu nr 10604, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu nr 10605. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 627/3 przez punkty nr: 10606 i 10598 do punktu nr 10599. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 627/3 przez punkty nr: 10597 i 10254 do punktu nr 10253, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 100211_4.01, gmina Żychlin

Granica biegnie od punktu nr 811, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 661/1 wzdłuż północnej granicy działki nr 661/1 (południowa krawędź ul. 1-go Maja) przez punkt nr 978 do punktu nr 11348. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 661/1 przez punkt nr 11350 do punktu nr 11353, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 977. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 976, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 975. Stąd biegnie na południe przez punkt nr 974 do punktu nr 973, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 979. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 661/1 do punktu nr 860, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 661/1 przez punkty nr: 859, 856, 6919 i 849 do punktu nr 3166. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki nr 661/1 przez punkty nr: 6928, 6929 i 10707 do punktu nr 811, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 100211_5.0006 - Dobrzelin, gmina Żychlin

Granica biegnie od punktu nr 6-11, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 55/2, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki (południowa krawędź ul. Kasztanowej) przez punkty nr: 6-18 i 6-799 do punktu nr 15.94-1227. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 15.94-1228, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki (północna krawędź ul. Wagowej) przez punkty nr: 15.94-1229 i 15.94-1230 do punktu nr 6-730. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 55/2 przez punkty nr: 6-727, 6-726, 6-725, 6-724, 6-723, 6-722, 6-721 i 6-720 do punktu nr 6-11, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Opoczno

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 18, gmina Opoczno

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 24/10, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 24/10 do punktu nr 2. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 3. W punkcie nr 3 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 4, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 5. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 6, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu nr 7. Z punktu nr 7 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 8, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 565/5. W punkcie nr 8 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 565/5 do punktu nr 9. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 10, gdzie załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 11. Stąd biegnie na północ wzdłuż wschodnich granic działek nr: 566 i 565/10 do punktu nr 12. W punkcie nr 12 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 565/9 do punktu nr 13. Tu załamuje się na północny zachód i dochodzi do punktu nr 14, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu nr 15. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki nr 24/5 do punktu nr 16, gdzie załamuje się na północny wschód, i tą samą granicą działki nr 24/5 dochodzi do punktu nr 17. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodnich granic działek nr: 24/5 i 24/10 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 5, gmina Opoczno

Granica biegnie od punktu nr 4168, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 397/5, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 397/5 i 397/8 przez punkty nr: 1429, 1527 i 680 do punktu nr 651. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 397/8 przez punkt nr 690 do punktu nr 705. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 694, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 397/10 i 397/11 przez punkty nr: 610 i 598 do punktu nr 599. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wschodnimi granicami działek nr: 397/11 i 397/12 przez punkty nr: 1890, 1900 i 1 do punktu nr 5, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 4, 3 i 604 wzdłuż południowej granicy działki nr 397/12 do punktu nr 2. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 397/7 i 397/5 przez punkty nr: 4175, 4174, 622, 4173, 4172, 4171, 4170 i 4169 do punktu 4168, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 39)

Obręb ewidencyjny 0007 Januszewice, gmina Opoczno

Granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 606/2 od punktu nr 133.213-5143, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku wschodnim do punktu nr 7-7144, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt nr 7-7145 biegnie do punktu nr 7-7146. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 133.213-4102 do punktu nr 7-1840. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 7-3462, 7-1805 i 7-1799 do punktu nr 7-130, gdzie skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 7-131, a następnie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 7-132. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-135. Stąd biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 7-143, 7-1976, 7-1969 i 7-1973 do punktu nr 7-3526. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 7-1884, 10-3326, 10-3325, 10-3324, 10-3323, 7-1885, 7-1887, 10-3322, 7-1889, 10-3321, 10-3320, 10-3319, 7-1901, 7-1903, 7-1905, 10-3313, 7-1907, 10-6351, 7-1909, 10-3312, 7-1911, 10-3311, 7-1913, 10-3310, 7-1915, 10-3309, 10-3308, 10-3307, 10-3306, 10-3237, 10-3236, 7-1917, 7-1919, 7-1921, 7-1922, 10-3235, 10-3233, 7-1924, 7-1926 i 7-1928 do punktu nr 7-1930. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 7-1932, 10-3305, 7-1934, 10-3304, 10-3303, 10-3302, 7-1936, 10-3301, 10-6381, 10-3290, 7-1938, 10-3300, 10-3299, 10-3298, 7-1940, 10-6337, 133.213-4099, 7-2273, 10-224, 10-3297, 7-1943, 7-1945, 10-7, 10-3296, 7-1946, 10-3295, 133.213-4100, 7-1951, 10-3294, 7-1950, 7-1949, 10-3293, 7-1948, 10-3292, 7-1947 i 10-3291 do punktu nr 133.213-5143, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Płock

Obręb ewidencyjny 13, miasto Płock

Granica biegnie od punktu nr 11323, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 20/34, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 20/34 do punktu nr 11324. Tu załamuje się na południe i dochodzi do punktu nr 11325, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 11326. Stąd biegnie na południe do punktu nr 11327, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 20/34 do punktu nr 11328. Tu załamuje się na północ i biegnie do punktu nr 11329, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 11330. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 11323, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Pruszków

Obręb ewidencyjny 14, miasto Pruszków

Granica biegnie od punktu nr 2026, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 49/4, w kierunku wschodnim przez punkt nr 5 wzdłuż północnych granic działek nr: 49/4 i 49/5 do punktu nr 2484. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 49/5 do punktu nr 2584. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 49/5 i 49/4 przez punkt nr 6 do punktu nr 2030. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 49/4 do punktu nr 2026, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kalisz

Obręb ewidencyjny: 0160, 160 Dobrzec, miasto Kalisz

Granica biegnie od punktu nr 1001257, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 505/4, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 74. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 505/4, 504/4 i 502/4 przez punkty nr: 71 i 70 do punktu nr 69. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 502/4 do punktu nr 2292, gdzie załamuje się na zachód, i dochodzi do punktu nr 81. Stąd biegnie granicą tej samej działki w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 1000826, w którym załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 502/4, 504/4 i 505/4 przez punkty nr: 1000827, 1001254 i 1001255 do punktu nr 1001257, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sochaczew

Obręb ewidencyjny Wschód, miasto Sochaczew

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w najbardziej na południe wysuniętym narożniku działki nr 1909/7, po granicach tej działki, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2-11 do punktu nr 12. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 13. Stąd biegnie na południe do punktu nr 14, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zelów

Obręb ewidencyjny 1, gmina Zelów

Granica biegnie od punktu nr P.1001-1438, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 102/16, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 102/16 i 102/22 przez punkty nr: P.1001-1468, P.1001-1437, P.1001-1490, P.1001-1436, P.1001-1467 i P.1001-1435 do punktu nr P.1001-1482. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż ul. Herbertowskiej do punktu nr 1-12. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 102/22 do punktu nr 1-343. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty nr: 1-344, 1-3042 do punktu nr 1-3055. Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicą tej samej działki przez punkty nr: 1-3054, 1-3053 i 1-3052 do punktu nr 1-3051. Stąd biegnie na północ do punktu nr 1-428, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 1-427. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt nr 1-451 do punktu nr 1-3050. Stąd biegnie na zachód granicą działki nr 102/22 przez punkty nr: 1-3049, 1-3048, 1-3047 i 1-3046 do punktu nr 1-3045. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 100, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 101. Stąd biegnie na północny zachód granicą działki nr 102/22 przez punkty nr: 1-423 i 1-3040 do punktu nr 1-470. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 1-469, w którym zmienia kierunek na północny, i przez punkt nr 1-455 dochodzi do punktu nr P.1001-1438, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Krośniewice

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Krośniewice

Granica biegnie od punktu nr 3000, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 925/1, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 925/1 przez punkt nr 3002 do punktu nr 3001. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 925/1, 925/3 i 925/6 przez punkty nr: 520, 523 i 524 do punktu nr 525, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 925/6 do punktu nr 531. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 925/6, 925/4 i 925/2 przez punkty nr: 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 i 517 do punktu nr 2442. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 925/2 i 925/1 przez punkt nr 518 do punktu nr 2443, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 925/1 do punktu nr 3000, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Rozprza10)

Obręby ewidencyjne: 5 Budy Porajskie, 7 Gieski, 2 Biała Róża i 33 Wola Niechcicka Stara, gmina Rozprza

Granica biegnie od punktu nr 2-407, położonego w południowym narożniku działki nr 166, w kierunku północno-zachodnim przez teren działki nr 157 do punktu nr 0-12, i dalej wzdłuż granicy działki nr 157 do punktu nr 0-11. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 57/2 do punktu nr 5-2009. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 5-1016, 5-1017 i P.1012-4558 do punktu nr P.1012-4550. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr P.1012-4549 dochodzi do punktu nr P.1012-4552. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr P.1012-4559, gdzie zmienia kierunek na północny, i wzdłuż granicy działki nr 57/2 przez punkty nr: P.1012-4560, P.1012-4561 i G.1010-4868 dochodzi do punktu nr G.1010-4869. Tu skręca na wschód i biegnie przez punkty nr: 5-720 i 5-757 do punktu nr 5-758, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 57/2 przez punkty nr: 5-759, 5-760 i 5-761 do punktu nr 5-762. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 57/2, 26/2 i 58/8 przez punkty nr: 5-738 i 5-719 do punktu nr 5-763. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 58/8 przez punkty nr: 5-764, 5-765, 5-766, 5-767 i 5-768 do punktu nr G.1010-4872, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 58-8 przez punkty nr: G.1010-4873, G.1010-4874, G.1010-4875, G.1010-4876, G.1010-4877, G.1010-4878, G.1010-4879, G.1010-4880, G.1010-4881, G.1010-4882, G.1010-4883, G.1010-4884 i G.1010-4886 do punktu nr G.1010-4889. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr G.1010-4888. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 58/8 przez punkt nr 5-770 do punktu nr 5-715, w którym zmienia kierunek na wschodni, i wzdłuż granicy działki nr 58/8 biegnie przez punkt nr 5-717 do punktu nr 0-87. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 0-85, 0-79, 0-78, 0-75 i 0-73 do punktu nr 7-1013, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 276 przez punkty nr: 7-1014, 7-1016, 7-1086, 7-1085, 7-1087, 7-1088, 7-1089, 7-1090, 7-1091, 7-1092, 7-1093, 7-1094, 7-1095, 7-1096, 7-1097, 7-1098, 7-1099, 7-1100, 7-1101, 7-1102, 7-1103, 7-1104, 7-1105, 7-1106, 7-1511, 7-1512 i 7-1122 do punktu nr 7-593. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 276 przez punkty nr: 7-1120, 7-1118, 7-1116, 7-1114, 7-1112 i 7-1108 do punktu nr 7-594, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie przez punkty nr: 7-1107, 7-1111, 7-1113, 7-1115, 7-1117, 7-1119, 7-1121, 7-1123, 7-1124 i 7-1125 do punktu nr 7-1126. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 276 przez punkty nr: 7-1128, 7-1299, 7-571, 7-569, 7-568, 7-1468, 7-1466, 7-1464, 7-1462, 7-1460, 7-1458, 7-1456, 7-1454, 7-1452, 7-1450, 7-1448, 7-596 i 7-1002 do punktu nr 0-225. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 275 przez punkty nr: 0-223, 0-221, 0-219, 0-2365, 0-2366, 7-4960, 33-5042, 33-4051 i 33-5023 do punktu nr 0-109, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 9 przez punkt nr 33-1267 do punktu nr 33-1266. Stąd biegnie na zachód przez punkty nr: 0-115, 2-227, 2-226 i 2-230 do punktu nr 2-217. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 166 przez punkty nr: 2-216, 2-215, 2-222, 2-221, 2-324, 2-118, 2-119, 2-120, 2-521, 2-121, 2-122, 2-123, 2-124, 2-125, 2-126, 2-117, 2-127, 2-128, 2-129, 2-130, 2-131 i 2-132 do punktu nr 2-133. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 2-407, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Brzeziny11)

Obręb ewidencyjny 0002, miasto Brzeziny

Granica biegnie od punktu nr 428, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 216/3, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 426 i 425 do punktu nr 401. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 1928 do punktu nr 238, położonego na styku granic działek nr: 216/3, 284, 232/1 i 230/1. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 216/3 przez punkty nr: 239, 237, 236, 235 i 234 do punktu nr 233, w którym skręca na południe, i biegnie przez punkt nr 246 do punktu nr 232, położonego na styku granic działek nr: 216/3, 225/1 i 224/2. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 496, w którym skręca na północ, i biegnie do punktu nr 495. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 494, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 493. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 492, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 491. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 490, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 216/3 przez punkt nr 601 dochodzi do punktu nr 485. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu nr 484, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 486. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 487, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 488. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 489. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 231 i 576 do punktu nr 168, położonego na styku granic działek nr: 216/3, 224/1 i 223. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 216/3 przez punkty nr: 169, 170, 171 i 172 do punktu nr 173, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 153. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu A, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu B. Stąd biegnie na zachód przez teren działki nr 216/3 i przez punkt nr 129 do punktu nr 128, w którym skręca na północ, i przez punkt nr 126 dochodzi do punktu nr 125. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt nr 228 do punktu nr 120, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 216/3 przez punkty nr: 118, 111, 112 i 2587 do punktu nr 428, od którego rozpoczęto opis.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 913, z 2000 r. poz. 789, z 2001 r. poz. 332 i 1173, z 2002 r. poz. 584, z 2003 r. poz. 1245 i 1815 oraz z 2004 r. poz. 693 i 939.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1975), które weszło w życie z dniem 17 października 2018 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1473, z 2007 r. poz. 172, 640 i 1551 oraz z 2008 r. poz. 885), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 746).

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 2172), które weszło w życie z dniem 25 listopada 2017 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1275), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2017 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »