reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 225 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 446) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Termin stosowania mnożników kwoty bazowej]

Mnożniki kwoty bazowej określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000, 1039, 1499, 1544, 1577, 1654, 2193, 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125.

Załącznik 1. [TABELE MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 lutego 2019 r. (poz. 360)

TABELE MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

I. Ministerstwo Finansów

Kategoria stanowisk

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

Stanowiska kierownicze

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

6,233–6,900

zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

5,433–6,400

naczelnik wydziału

3,191–4,100

Stanowiska eksperckie

starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej, dziekan

2,924–3,700

ekspert Służby Celno-Skarbowej

2,604–3,400

młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej

2,257–3,300

Stanowiska specjalistyczne

starszy specjalista Służby Celno-Skarbowej

1,991–2,900

specjalista Służby Celno-Skarbowej

1,670–2,700

młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej

1,457–2,300

 

II. Izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe

Kategoria stanowisk

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

Stanowiska kierownicze

dyrektor izby

3,840–6,200

zastępca dyrektora izby

3,180–5,500

naczelnik urzędu

3,100–5,500

zastępca naczelnika urzędu

2,800–4,700

kierownik oddziału naczelnik wydziału kierownik działu

2,321–4,100

zastępca kierownika oddziału, zastępca naczelnika wydziału, kierownik referatu

2,214–3,900

kierownik zmiany

1,974–3,200

dowódca jednostki pływającej

1,867–3,200

Stanowiska eksperckie

radca skarbowy

1,974–3,600

starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej

2,614–3,600

ekspert Służby Celno-Skarbowej, kapelan

2,321–3,400

młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej

1,974–3,300

Stanowiska specjalistyczne

starszy specjalista Służby Celno-Skarbowej

1,707–2,900

specjalista Służby Celno-Skarbowej

1,414–2,700

młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej

1,227–2,300

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama