| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 22 lutego 2019 r.

o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Art. 1. [Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej]
W ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podatku”, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym”.”.

Art. 2. [Pierwszy termin w 2019 r.]
1. W 2019 r. pierwszy termin, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, upływa z dniem 31 marca.

2. W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, z uwzględnieniem ust. 1:

1) zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 r.;

2) wypłata zwrotu tego podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r.

Art. 3. [Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej]
Do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 4. [Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy]
1. Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) o odmowie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w przypadku gdy wniosek o zwrot tego podatku dotyczył oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19,

2) przyznające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a nieuwzględniające oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19

– mogą być zmieniane na wniosek producenta rolnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, albo z urzędu, przez przyznanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 31 marca 2019 r., a decyzję w sprawie zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Art. 5. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »