Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 671

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rudna w województwie dolnośląskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zarządzenie przedterminowych wyborów]

Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Rudna w województwie dolnośląskim.

§ 2. [Data przedterminowych wyborów]

Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 9 czerwca 2019 r.

§ 3. [Kalendarz wyborczy]

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 kwietnia 2019 r. (poz. 671)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rudna w województwie dolnośląskim

2

do dnia 26 kwietnia 2019 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej

3

do dnia 29 kwietnia 2019 r.

– zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

4

do dnia 30 kwietnia 2019 r.

– zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej

5

do dnia 6 maja 2019 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej

6

do dnia 15 maja 2019 r.

(do godz. 2400)

– zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta

7

do dnia 20 maja 2019 r.

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

8

do dnia 24 maja 2019 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców

9

do dnia 27 maja 2019 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

10

od dnia 27 maja 2019 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

11

do dnia 31 maja 2019 r.

– składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

12

do dnia 4 czerwca 2019 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy

13

w dniu 7 czerwca 2019 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

14

w dniu 8 czerwca 2019 r.

– przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

15

w dniu 9 czerwca 2019 r.

godz. 700–2100

– głosowanie

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-10
  • Data wejścia w życie: 2019-04-11
  • Data obowiązywania: 2019-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw