| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Pełnomocnik Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego]

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2. [Zadania Pełnomocnika]

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego;

2) monitorowanie działań w obszarze Państwowego Ratownictwa Medycznego realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

§ 3. [Wykonywanie zadań przez Pełnomocnika]

1. Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów.

2. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego, organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

§ 4. [Wnoszenie projektów dokumentów rządowych Pełnomocnika]

Pełnomocnik może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 5. [Przedstawienie Radzie Ministrów wniosków i ocen związanych z realizacją zadań]

Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań.

§ 6. [Możliwość zlecania przeprowadzenia badań i ekspertyz]

Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.

§ 7. [Obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika]

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

§ 8. [Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika]

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 46, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »