| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 września 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2132) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Z dniem 1 października 2019 r. tworzy się Szkołę Podoficerską SONDA w Zegrzu i Toruniu.”,

b) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu – wymieniona w ust. 1b.”;

2) w § 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) kształcenie kandydatów na podoficerów terytorialnej służby wojskowej.”;

3) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przy opracowywaniu programów kształcenia komendanci szkół podoficerskich uwzględniają wytyczne do organizacji kształcenia wydane przez:

1) Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w odniesieniu do szkół, o których mowa w § 2 ust. 1;

2) Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej w odniesieniu do szkoły, o której mowa w § 2 ust. 1b;

3) osoby, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.”;

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za zapewnienie warunków realizacji programów kształcenia są odpowiedzialni odpowiednio: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, szefowie oraz komendanci, którym podlegają centra szkolenia.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 r.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »