| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łabunie (PLH060080)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Granica obszaru ochrony]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łabunie (PLH0600802)), obejmujący obszar 311,41 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru ochrony]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2018) 8528) (Dz. Urz. UE L 7 z 09.01.2019, str. 77).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁABUNIE (PLH060080)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 września 2019 r. (poz. 1990)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁABUNIE (PLH060080)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

318913,38

812401,51

2

318816,19

812379,94

3

318791,31

812525,05

4

318977,09

812562,98

5

318973,69

812615,99

6

318894,42

812600,43

7

318821,95

812587,30

8

318782,55

812579,51

9

318754,75

812737,75

10

318737,50

812820,23

11

318733,44

812854,29

12

318718,41

812944,50

13

318713,00

812975,30

14

318712,02

812996,20

15

318707,51

813028,79

16

318693,81

813095,96

17

318689,30

813123,17

18

318680,92

813165,54

19

318663,40

813163,60

20

318596,78

813157,76

21

318562,73

813155,82

22

318462,56

813135,39

23

318417,81

813124,20

24

318391,06

813111,56

25

318339,03

813097,95

26

318286,01

813097,95

27

318214,10

813082,48

28

318144,76

813052,88

29

318147,72

813091,88

30

318138,84

813103,62

31

318131,22

813110,39

32

318101,49

813115,51

33

318080,54

813119,12

34

318087,25

813161,12

35

318055,12

813166,19

36

318044,97

813126,45

37

318012,83

813129,83

38

318016,79

813157,37

39

318017,66

813200,87

40

317998,46

813205,09

41

318001,00

813229,62

42

317933,10

813278,94

43

317944,34

813323,49

44

317850,47

813333,63

45

317796,35

813001,30

46

317756,61

812999,60

47

317750,69

812997,07

48

317682,20

813000,45

49

317627,23

812970,86

50

317532,51

812952,25

51

317517,29

812937,88

52

317362,54

812874,45

53

317261,07

812822,87

54

317236,54

812804,27

55

317205,26

812787,35

56

317113,09

812769,60

57

317064,04

812760,29

58

317015,83

812746,76

59

316978,62

812741,69

60

316899,13

812725,62

61

316894,91

812509,99

62

316894,91

812266,45

63

316894,91

812193,72

64

316894,91

812119,30

65

316894,07

812096,47

66

316895,75

812013,60

67

316896,60

811940,88

68

316896,60

811870,69

69

316895,75

811714,25

70

316897,44

811639,83

71

316898,83

811582,83

72

316899,98

811491,00

73

316896,60

811452,10

74

316911,50

811374,25

75

317007,38

811386,99

76

317241,78

811465,64

77

317744,77

811617,84

78

317827,65

811543,43

79

318180,27

811248,30

80

318284,29

811162,05

81

318417,55

811039,89

82

318465,52

811131,21

83

318532,08

811241,10

84

318563,03

811279,79

85

318660,54

811433,01

86

318738,79

811547,03

87

318791,80

811626,79

88

318849,19

811715,79

89

318885,17

811771,72

90

318921,65

811823,75

91

318906,57

811828,62

92

318904,14

811864,61

93

318893,44

811915,68

94

318893,93

811950,69

95

318884,20

811999,32

96

318880,31

812028,50

97

318874,48

812065,95

98

318867,09

812095,56

99

318865,72

812124,31

100

318859,40

812162,73

101

318855,02

812197,26

102

318849,19

812218,17

103

318847,24

812242,01

104

318981,46

812272,15

105

318984,38

812284,31

106

319026,21

812297,44

107

319010,65

812395,19

108

318945,48

812382,07

109

318918,25

812379,64

110

318913,38

812401,51


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁABUNIE (PLH060080)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁABUNIE (PLH060080)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁABUNIE (PLH060080)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁABUNIE (PLH060080)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁABUNIE (PLH060080)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁABUNIE (PLH060080)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »