| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Guzówka (PLH060071)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Obszar ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Guzówka (PLH0600712)), obejmujący obszar 741,46 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z czterech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2018) 8528) (Dz. Urz. UE L 7 z 09.01.2019, str. 77).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GUZÓWKA (PLH060071)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 września 2019 r. (poz. 2001)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GUZÓWKA (PLH060071)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

339207,70

762865,57

2

339197,77

762865,81

3

339205,96

762846,43

4

339210,43

762834,00

5

339217,15

762822,07

6

339224,36

762806,92

7

339235,29

762786,29

8

339240,26

762782,81

9

339249,45

762775,36

10

339254,92

762769,40

11

339262,13

762761,20

12

339267,83

762751,50

13

339277,03

762736,59

14

339284,24

762724,17

15

339291,94

762712,49

16

339297,16

762702,54

17

339304,12

762691,61

18

339313,56

762677,45

19

339323,75

762666,27

20

339335,18

762650,61

21

339341,14

762656,32

22

339333,93

762667,51

23

339325,48

762679,44

24

339314,80

762691,86

25

339304,86

762706,28

26

339298,65

762717,46

27

339291,94

762727,89

28

339285,23

762739,82

29

339278,28

762751,50

30

339274,30

762763,93

31

339267,34

762778,59

32

339261,13

762792,01

33

339258,15

762800,46

34

339251,19

762810,90

35

339242,50

762821,33

36

339227,33

762835,00

37

339216,65

762848,42

38

339207,70

762865,57

 

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

341006,55

760998,62

2

340968,78

761051,31

3

340887,28

761176,55

4

340854,47

761223,26

5

340816,70

761283,89

6

340791,86

761311,72

7

340772,97

761330,61

8

340640,77

761240,16

9

340451,91

761116,91

10

340288,90

761002,60

11

340290,89

760990,67

12

340307,79

760954,88

13

340343,57

760898,23

14

340380,34

760849,53

15

340420,10

760786,91

16

340343,57

760730,25

17

340400,22

760649,74

18

340423,09

760639,80

19

340450,92

760613,96

20

340557,27

760687,51

21

340579,14

760655,70

22

340535,40

760619,92

23

340567,21

760574,20

24

340614,92

760601,03

25

340728,24

760664,64

26

340734,20

760615,94

27

340638,78

760562,27

28

340645,74

760548,35

29

340684,50

760490,70

30

340728,24

760506,60

31

340767,00

760455,91

32

340777,93

760412,17

33

340794,83

760394,29

34

340865,41

760452,93

35

340879,32

760437,03

36

340934,98

760468,83

37

340957,84

760484,73

38

340979,71

760488,71

39

340962,82

760467,84

40

340954,86

760417,15

41

340956,85

760395,28

42

340981,70

760397,27

43

340988,66

760426,09

44

341060,22

760541,40

45

341124,83

760654,71

46

341162,60

760733,23

47

341171,55

760730,25

48

341166,58

760775,97

49

341159,62

760820,70

50

341153,65

760882,33

51

341134,77

760947,93

52

341125,83

760992,66

53

341112,90

761046,34

54

341100,98

761048,32

55

341084,08

761030,43

56

341071,15

761011,54

57

341028,42

761021,48

58

341006,55

760998,62

 

3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

341633,76

763448,79

2

341599,97

763450,79

3

341626,81

763598,89

4

341602,95

763623,73

5

341630,78

763710,21

6

341619,85

763731,09

7

341628,79

763752,96

8

341497,59

763849,37

9

341375,32

763651,57

10

341336,56

763675,43

11

341317,67

763720,16

12

341451,86

763879,20

13

341393,21

763915,97

14

341309,72

763970,64

15

341101,98

763774,83

16

341082,10

763746,00

17

340895,22

763898,08

18

341032,39

764131,67

19

340666,61

764072,02

20

340661,64

764129,68

21

341002,58

764183,35

22

341007,55

764198,26

23

341054,12

764161,98

24

341107,39

764506,20

25

341161,11

764916,16

26

341127,83

765096,82

27

341123,85

765117,70

28

341080,11

765451,68

29

341044,33

765683,27

30

341030,19

765777,93

31

341508,20

765955,57

32

341437,95

766190,18

33

341330,59

766551,99

34

341211,31

766966,49

35

341084,09

766889,95

36

340854,47

766851,21

37

340715,31

766829,34

38

340491,67

766788,59

39

340500,61

766710,07

40

340470,80

766698,14

41

340400,22

766686,21

42

340395,26

766675,27

43

340327,66

766660,37

44

340335,62

766640,48

45

340231,25

766599,73

46

340255,10

766546,06

47

340182,53

766517,23

48

340157,69

766529,16

49

340131,85

766516,23

50

340134,83

766508,29

51

340086,12

766492,38

52

340109,98

766443,67

53

340139,79

766381,06

54

340173,59

766340,30

55

340186,51

766312,47

56

339833,65

766126,59

57

339886,33

766086,84

58

339861,47

766065,96

59

339863,46

765866,17

60

339883,34

765855,24

61

339963,86

765913,88

62

340007,59

765854,24

63

339950,94

765818,46

64

339953,92

765802,55

65

339903,22

765758,82

66

339913,17

765732,97

67

339942,98

765634,57

68

340014,56

765714,09

69

340092,09

765745,90

70

340119,91

765701,17

71

340283,92

765805,54

72

340366,43

765651,47

73

340325,67

765625,63

74

340357,48

765581,89

75

340409,17

765562,01

76

340427,06

765502,37

77

340279,95

765409,93

78

340327,66

765360,23

79

340346,55

765329,42

80

340235,22

765237,97

81

340175,58

765199,21

82

340129,86

765230,02

83

340119,91

765226,05

84

340121,90

765206,16

85

340108,98

765187,28

86

340120,91

765162,42

87

340132,84

765106,76

88

340232,24

765161,43

89

340265,04

765103,78

90

340245,16

765065,02

91

340142,78

765014,32

92

340091,09

764998,42

93

340058,29

765028,24

94

340003,62

765015,32

95

340022,50

765121,68

96

339994,68

765104,78

97

339967,83

765036,19

98

339943,98

765081,91

99

339892,29

765035,20

100

339856,51

765085,89

101

339838,62

765073,96

102

339845,57

765029,24

103

339806,81

765045,14

104

339772,02

765018,30

105

339850,55

764980,53

106

339894,28

764949,71

107

339882,35

764930,83

108

339911,18

764877,15

109

339853,53

764817,51

110

339827,68

764847,34

111

339712,38

764891,07

112

339721,33

764851,31

113

339717,35

764814,53

114

339739,22

764612,76

115

339740,22

764555,10

116

339727,29

764542,18

117

339730,27

764425,89

118

339741,20

764348,35

119

339747,17

764262,87

120

339761,08

764200,25

121

339793,89

764120,73

122

339823,70

764022,32

123

339858,50

763907,02

124

339872,41

763864,28

125

339926,09

763763,89

126

339949,94

763732,08

127

340007,59

763670,46

128

339970,82

763627,71

129

340076,18

763539,25

130

340054,32

763514,40

131

340074,20

763494,52

132

340034,44

763457,74

133

340069,22

763418,98

134

340026,48

763390,15

135

339951,93

763453,76

136

339905,21

763479,61

137

339818,74

763574,03

138

339781,96

763541,23

139

339848,56

763451,78

140

339908,20

763385,18

141

339886,33

763366,29

142

339844,58

763408,05

143

339779,98

763426,93

144

339678,59

763350,39

145

339726,29

763269,88

146

339678,59

763218,19

147

339652,74

763248,01

148

339548,37

763243,04

149

339575,21

763189,37

150

339543,40

763163,52

151

339515,57

763158,55

152

339428,10

763325,54

153

339336,65

763312,62

154

339345,59

763280,81

155

339358,52

763262,92

156

339294,90

763238,07

157

339368,46

763054,18

158

339351,56

763034,30

159

339323,73

763011,44

160

339405,23

762854,39

161

339395,30

762843,46

162

339542,41

762799,73

163

339803,82

762725,17

164

339989,70

762670,50

165

340239,19

762598,93

166

340439,98

762539,30

167

340578,14

762500,53

168

340804,78

762436,92

169

341168,58

762336,52

170

341271,95

762308,69

171

341487,65

762245,08

172

341534,36

762656,59

173

341566,18

762923,97

174

341580,09

763021,38

175

341610,90

763251,99

176

341619,85

763361,32

177

341633,76

763448,79

 

4) granica czwartej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

343177,56

760405,67

2

343170,77

760408,48

3

342838,55

759646,80

4

342843,90

759644,46

5

342856,34

759636,88

6

343150,56

759516,60

7

343168,45

759515,61

8

343190,31

759505,67

9

343211,19

759485,78

10

343297,66

759449,01

11

343295,67

759436,09

12

343300,64

759430,13

13

343400,04

759394,34

14

343407,99

759397,32

15

343453,71

759373,47

16

343469,62

759354,58

17

343477,57

759366,51

18

343495,46

759355,58

19

343527,27

759349,61

20

343547,15

759335,70

21

343603,81

759323,77

22

343679,35

759518,59

23

343822,48

759462,93

24

343933,80

759417,21

25

344050,10

759370,48

26

344104,77

759343,65

27

344114,71

759351,60

28

344083,90

759507,65

29

344046,13

759676,63

30

343986,49

759881,39

31

343885,10

760231,27

32

343864,23

760245,19

33

343699,23

760305,82

34

343536,21

760369,43

35

343508,39

760288,92

36

343386,76

760329,67

37

343177,56

760405,67


1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Guzówka (PLH060071) składa się z czterech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GUZÓWKA (PLH060071)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GUZÓWKA (PLH060071)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GUZÓWKA (PLH060071)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GUZÓWKA (PLH060071)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)

2

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GUZÓWKA (PLH060071)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GUZÓWKA (PLH060071)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »