reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU1)

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia

Na podstawie art. 23 ust. 1e ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) zawartość biokomponentów, powstałych w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej;

2) metodykę obliczania stopnia przereagowania biomasy;

3) minimalny poziom przereagowania biomasy.

§ 2.

1. Zawartość biokomponentów, powstałych w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej, stanowi sumę zawartości biowęglowodorów ciekłych oraz bio propanu w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej.

2. Zawartość biowęglowodorów ciekłych oblicza się według wzoru:

Zbiow = Ibiow / Iwęglow × 100%

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Zbiow - zawartość biowęglowodorów ciekłych, powstałych w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami ciekłymi z przerobu ropy naftowej, wyrażoną w procentach masowych,

Iwęglow - ilość węglowodorów ciekłych, powstałych w wyniku współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy,

Ibiow - ilość biowęglowodorów ciekłych, powstałych w wyniku współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy, obliczaną według wzoru:

Ibiow = Ibiom × Wbiow

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ibiom - ilość biomasy wykorzystanej w procesie współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy,

Wbiow - wskaźnik konwersji biomasy do biowęglowodorów ciekłych, powstałych w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami ciekłymi z przerobu ropy naftowej.

3. Zawartość bio propanu oblicza się według wzoru:

Zbiop = Ibiop / Igaz × 100%

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Zbiop - zawartość bio propanu, powstałego w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami gazowymi z przerobu ropy naftowej, wyrażoną w procentach masowych,

Igaz - ilość węglowodorów gazowych, powstałych w wyniku współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy,

Ibiop - ilość bio propanu, powstałego w wyniku współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy, obliczaną według wzoru:

Ibiop = Ibiom × Wbiop

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ibiom - ilość biomasy wykorzystanej w procesie współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy,

Wbiop - wskaźnik konwersji biomasy do bio propanu, powstałego w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami gazowymi z przerobu ropy naftowej.

4. Przy dokonywaniu obliczeń stosuje się:

1) wartości opałowe dla poszczególnych paliw i biokomponentów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

2) wskaźniki konwersji biomasy, które - w przypadku gdy biomasą poddaną procesowi współuwodornienia jest czysty olej roślinny lub zużyty olej kuchenny o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych nie większej niż 10,0% (m/m) - wynoszą:

a) Wbiow - 84% (m/m),

b) Wbiop - 5% (m/m).

5. Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych, o których mowa w ust. 4, oblicza się w oparciu o liczbę kwasową wyznaczoną zgodnie z normą PN-EN 660.

§ 3.

1. Stopień przereagowania biomasy oblicza się w oparciu o akredytowaną metodę badawczą polegającą na oznaczaniu zawartości triacylogliceroli metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną, z zastosowaniem wzorca wewnętrznego lub zewnętrznego.

2. Zawartość triacylogliceroli oblicza się na podstawie krzywej wzorcowej będącej zależnością ilorazu sumy pól powierzchni pików pochodzących od tych triacylogliceroli i pola powierzchni piku wzorca wewnętrznego lub zewnętrznego od stężenia triacylogliceroli w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej.

§ 4.

Minimalny poziom przereagowania biomasy określa się za pomocą zawartości triacylogliceroli w produkcie współuwodornienia, która nie może być wyższa niż 10 mg/kg.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama