REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1160

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakaz wykonywania lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe]

1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe.

2. Zakazu określonego w ust. 1 nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) z lotnisk położonych na terytorium:

a) państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej,

b) Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy;

2) którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, 469, 864, 905, 1030 i 1045), statkami powietrznymi wyczarterowanymi:

a) przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, lub

b) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, lub

c) na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich;

3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. [Termin obowiązywania rozporządzenia]

Rozporządzenie traci moc z dniem 14 lipca 2020 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-30
  • Data wejścia w życie: 2020-07-01
  • Data obowiązywania: 2020-07-01
  • Dokument traci ważność: 2020-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA