Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1218

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 lipca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 285 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. poz. 589) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Ważność dotychczasowych kart pobytu]

Karty pobytu wydane zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

§ 3. [Wydawanie kart pobytu zgodnych z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych]

Karty pobytu zgodne ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych wydaje się do czasu wyczerpania zapasów blankietów tych kart, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2020 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Grodecki


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1954 z dnia 25 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 286 z 01.11.2017, str. 9).

Załącznik 1. [WZÓR KARTY POBYTU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 lipca 2020 r. (poz. 1218)

WZÓR KARTY POBYTU

Dokument w skali 1:11)

AWERS

infoRgrafika

REWERS

infoRgrafika

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.


1) Z tolerancją do 4 mm.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-09
  • Data wejścia w życie: 2020-07-10
  • Data obowiązywania: 2020-07-10

Dziennik Ustaw