reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zawieszenie przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Akademii na obszarze czerwonym]

Na obszarze kraju będącym obszarem czerwonym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2)) w odniesieniu do wydziałów Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „Akademią”, zawiesza się przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Akademii, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, z wyłączeniem przypadków, gdy przeprowadzenie czynności w ramach konkursu jest możliwe w trybie obiegowym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

§ 2. [Kształcenie zdalne na obszarze czerwonym]

1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zajęcia na studiach podyplomowych i zajęcia prowadzone w ramach innych form kształcenia w instytutach naukowych Akademii odbywają się w formie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą być prowadzone w siedzibie instytutu naukowego Akademii.

3. Dyrektor instytutu naukowego Akademii prowadzącego kształcenie podejmuje decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury tego instytutu zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

§ 3. [Przeprowadzanie czynności w ramach konkursów na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Akademii na obszarze żółtym]

Na obszarze kraju będącym obszarem żółtym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w odniesieniu do wydziałów Akademii wprowadza się możliwość przeprowadzania czynności w ramach konkursów na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Akademii, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

§ 4. [Kształcenie zdalne na obszarze żółtym]

1. Na obszarze, o którym mowa w § 3, zajęcia na studiach podyplomowych i zajęcia prowadzone w ramach innych form kształcenia w instytutach naukowych Akademii odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia, oraz w siedzibach instytutów prowadzących to kształcenie.

2. Dyrektor instytutu naukowego Akademii prowadzącego kształcenie podejmuje decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury tego instytutu zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

§ 5. [Zdalne podejmowanie uchwał]

W okresie ograniczenia funkcjonowania instytutów naukowych Akademii zgodnie z § 2 ust. 1 albo § 4 ust. 1 komisje stypendialne, organy kolegialne samorządu doktorantów, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w instytutach naukowych Akademii oraz inne komisje i gremia działające na podstawie statutów tych instytutów mogą podejmować uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach regulujących działanie tych podmiotów.

§ 6. [Podejmowanie decyzji o wykonywaniu przez pracowników pracy zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych]

W okresie, o którym mowa w § 5, decyzje dyrektorów jednostek naukowych Akademii o wykonywaniu przez pracowników pracy zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.3)) są podejmowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia funkcjonowania jednostki, w tym prowadzenia działalności naukowej.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: W. Murdzek


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567, 875 i 1493.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639 i 1747.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama