reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Na podstawie art. 49a ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż;

2) wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2.

Wzór wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, załącza się dokumenty:

1) w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54);

2) wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym.

§ 4.

Do wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i dotychczas nierozpatrzonych stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. poz. 708 i 1868), które utraciło moc z dniem 30 sierpnia 2020 r. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563 oraz z 2019 r. poz. 1495).

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. (poz. 73)

[WZÓR – WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO MAJĄCEGO NA CELU OCENĘ ZDOLNOŚCI ZAINTERESOWANEGO PODMIOTU DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I ROZPOZNAWANIA ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW ORAZ WYDOBYWANIA WĘGLOWODORÓW ZE ZŁÓŻ]

WZÓR - WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO MAJĄCEGO NA CELU OCENĘ ZDOLNOŚCI ZAINTERESOWANEGO PODMIOTU DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I ROZPOZNAWANIA ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW ORAZ WYDOBYWANIA WĘGLOWODORÓW ZE ZŁÓŻ

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama