Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lutego 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 199f ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. poz. 438) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB W OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 lutego 2021 r. (poz. 557)

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB W OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-26
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01