Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Dydni (PLH180034)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Kościół w Dydni]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kościół w Dydni (PLH1800342) ), obejmujący obszar 198,01 ha, położony w województwie podkarpackim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W DYDNI (PLH180034)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 24 czerwca 2021 r. (poz. 1264)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W DYDNI (PLH180034)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

207006,81

728401,85

2

206962,61

728425,02

3

206955,25

728429,68

4

206941,35

728449,50

5

206935,44

728463,48

6

206932,88

728472,05

7

206926,97

728500,32

8

206927,25

728510,94

9

206932,85

728525,20

10

206927,70

728550,48

11

206924,61

728591,09

12

206924,15

728594,93

13

206926,17

728608,36

14

206925,97

728614,27

15

206922,22

728629,92

16

206927,41

728649,69

17

206927,44

728654,01

18

206926,13

728660,51

19

206904,36

728697,70

20

206891,24

728723,07

21

206881,04

728736,91

22

206871,17

728744,01

23

206869,75

728764,18

24

206855,06

728787,44

25

206828,79

728797,17

26

206809,89

728791,94

27

206805,02

728822,86

28

206804,28

728826,66

29

206787,31

728846,06

30

206774,28

728857,13

31

206770,90

728863,31

32

206771,83

728873,31

33

206783,42

728889,62

34

206783,46

728902,42

35

206780,00

728915,47

36

206774,16

728923,13

37

206755,70

728932,32

38

206740,45

728950,32

39

206727,37

728959,83

40

206727,38

728964,85

41

206706,88

729015,05

42

206697,13

729024,17

43

206659,74

729040,76

44

206649,67

729048,79

45

206640,24

729078,45

46

206633,59

729096,92

47

206623,96

729103,23

48

206605,87

729091,50

49

206596,08

729081,71

50

206573,85

729067,95

51

206563,53

729058,95

52

206546,86

729043,34

53

206526,49

729029,32

54

206507,71

729024,56

55

206492,36

729001,01

56

206466,70

728961,58

57

206484,69

728951,00

58

206496,59

728941,48

59

206445,00

728869,51

60

206435,47

728864,22

61

206386,00

728794,10

62

206444,47

728760,24

63

206412,72

728718,17

64

206402,67

728725,58

65

206287,84

728577,67

66

206384,67

728490,10

67

206369,30

728467,69

68

206339,09

728423,66

69

206319,53

728420,48

70

206296,23

728394,15

71

206257,19

728437,89

72

206192,73

728474,63

73

206154,70

728518,46

74

206132,14

728497,83

75

206136,01

728488,81

76

206134,08

728468,18

77

206067,69

728405,01

78

206023,21

728354,09

79

206068,33

728278,68

80

206081,22

728223,24

81

206061,88

728207,77

82

206034,17

728212,28

83

205929,75

728123,98

84

205888,42

728127,89

85

205841,03

728097,65

86

205798,97

728072,53

87

205778,25

728070,72

88

205759,12

728060,30

89

205734,93

728053,50

90

205722,62

728047,06

91

205722,14

728034,91

92

205728,40

728006,78

93

205744,03

727975,37

94

205745,30

727962,17

95

205730,88

727952,42

96

205721,85

727941,90

97

205722,43

727930,12

98

205696,05

727913,23

99

205675,31

727910,63

100

205664,69

727895,20

101

205642,51

727883,68

102

205635,07

727876,86

103

205634,28

727860,81

104

205617,09

727830,83

105

205637,14

727816,05

106

205626,67

727806,29

107

205609,79

727810,92

108

205593,26

727809,57

109

205590,99

727797,44

110

205594,67

727789,43

111

205606,77

727768,67

112

205602,92

727759,24

113

205615,79

727749,40

114

205618,70

727744,15

115

205618,30

727729,46

116

205622,84

727715,65

117

205620,31

727700,14

118

205603,75

727673,05

119

205588,36

727660,60

120

205558,78

727625,17

121

205521,64

727594,13

122

205517,25

727599,06

123

205504,99

727597,48

124

205483,41

727593,06

125

205465,60

727583,96

126

205443,83

727579,41

127

205436,08

727575,35

128

205408,62

727552,44

129

205372,66

727515,35

130

205329,70

727469,94

131

205328,37

727457,84

132

205314,59

727450,02

133

205295,91

727432,36

134

205266,40

727403,68

135

205254,51

727378,62

136

205227,45

727344,99

137

205217,83

727314,90

138

205209,45

727268,28

139

205213,38

727244,05

140

205221,12

727213,18

141

205228,50

727183,63

142

205244,78

727176,84

143

205250,70

727181,23

144

205253,75

727188,92

145

205277,84

727192,61

146

205300,77

727234,47

147

205342,38

727241,42

148

205373,38

727253,29

149

205402,24

727260,59

150

205346,13

727177,07

151

205358,76

727177,12

152

205374,69

727177,17

153

205412,40

727165,45

154

205454,86

727155,93

155

205464,40

727149,29

156

205501,23

727112,65

157

205516,49

727093,18

158

205541,05

727076,28

159

205571,40

727058,71

160

205615,40

727033,30

161

205636,53

727021,77

162

205670,68

727020,41

163

205699,77

727014,69

164

205705,84

727016,92

165

205738,68

727028,95

166

205770,71

727037,94

167

205791,45

727048,03

168

205854,09

727071,97

169

205920,59

727093,13

170

205969,51

727097,63

171

206005,83

727037,55

172

206033,73

726993,64

173

206036,95

726978,02

174

206035,85

726962,93

175

206027,77

726935,65

176

206012,06

726905,14

177

205994,37

726873,92

178

205978,56

726855,33

179

205960,05

726830,20

180

205954,28

726822,08

181

205942,66

726810,72

182

205991,48

726790,70

183

206087,95

726741,27

184

206104,03

726735,37

185

206132,86

726730,02

186

206138,76

726732,48

187

206157,90

726753,63

188

206153,18

726758,79

189

206169,81

726778,78

190

206184,43

726786,06

191

206187,66

726795,11

192

206203,91

726805,93

193

206207,74

726816,87

194

206219,49

726821,51

195

206224,65

726828,19

196

206243,26

726857,45

197

206255,52

726869,33

198

206262,60

726879,09

199

206279,73

726892,05

200

206287,43

726908,64

201

206296,65

726912,44

202

206304,47

726931,45

203

206315,82

726935,73

204

206316,06

726936,22

205

206330,28

726940,28

206

206345,34

726973,28

207

206355,06

726988,10

208

206362,48

727002,10

209

206368,41

727015,98

210

206381,05

727018,63

211

206400,52

727030,20

212

206408,60

727044,42

213

206413,64

727058,87

214

206420,54

727065,96

215

206429,15

727060,54

216

206435,31

727063,00

217

206435,59

727063,81

218

206438,67

727077,76

219

206444,10

727092,28

220

206451,44

727097,65

221

206457,55

727109,68

222

206507,39

727143,05

223

206508,39

727151,43

224

206489,68

727167,08

225

206469,23

727190,89

226

206473,22

727201,15

227

206483,23

727210,45

228

206493,59

727231,66

229

206499,98

727278,70

230

206513,46

727282,60

231

206516,53

727288,53

232

206529,89

727292,13

233

206529,51

727324,40

234

206535,17

727338,98

235

206538,95

727348,79

236

206553,12

727343,83

237

206574,72

727360,10

238

206583,99

727366,92

239

206603,64

727370,46

240

206619,49

727378,07

241

206639,79

727394,68

242

206654,16

727392,99

243

206658,30

727395,32

244

206659,81

727417,40

245

206669,03

727427,72

246

206671,24

727440,81

247

206677,77

727450,43

248

206677,62

727457,29

249

206701,59

727485,67

250

206700,69

727490,22

251

206723,59

727518,73

252

206731,34

727522,30

253

206742,08

727527,16

254

206744,92

727533,42

255

206741,79

727540,11

256

206748,71

727553,25

257

206778,12

727622,99

258

206789,34

727651,89

259

206797,05

727681,54

260

206804,57

727742,71

261

206823,69

727817,58

262

206819,21

727830,80

263

206842,61

727849,31

264

206848,43

727890,51

265

206851,41

727924,11

266

206862,37

727929,56

267

206865,63

727944,26

268

206867,96

727962,39

269

206894,41

727948,16

270

206945,21

727951,07

271

206949,97

727954,77

272

206954,73

727955,83

273

206962,67

727965,62

274

206965,58

727973,03

275

206971,14

727978,58

276

206975,77

727978,72

277

206981,32

727984,27

278

206986,62

727999,62

279

206993,49

728006,50

280

207000,90

728017,88

281

207013,07

728033,22

282

207028,15

728052,80

283

207036,10

728057,36

284

207045,58

728072,82

285

207048,02

728075,92

286

207052,28

728081,34

287

207063,09

728093,50

288

207043,10

728112,20

289

207030,67

728131,25

290

207016,65

728174,38

291

207031,46

728174,91

292

207042,57

728176,49

293

207054,75

728181,52

294

207048,92

728197,66

295

207043,10

728210,10

296

207037,81

728207,45

297

207027,23

728224,65

298

207015,45

728243,83

299

206995,88

728246,21

300

206986,35

728258,65

301

207012,54

728284,05

302

207061,85

728324,01

303

207071,05

728331,15

304

207052,01

728345,17

305

207033,15

728378,76

306

207020,33

728385,13

307

207006,81

728401,85


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W DYDNI (PLH180034)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W DYDNI (PLH180034)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W DYDNI (PLH180034)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W DYDNI (PLH180034)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W DYDNI (PLH180034)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W DYDNI (PLH180034)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

nocek duży

Myotis myotis

rozrodcza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-12
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw