Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór karty urodzenia stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór karty martwego urodzenia stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Utrata mocy rozporządzenia]

Rozporządzenie traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 r.2)

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. poz. 2305), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135 i 1163).

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA URODZENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 lipca 2021 r. (poz. 1421)

Załącznik nr 1

WZÓR - KARTA URODZENIAZałącznik 2. [WZÓR – KARTA MARTWEGO URODZENIA]

Załącznik nr 2

WZÓR - KARTA MARTWEGO URODZENIA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-05
  • Data wejścia w życie: 2021-10-05
  • Data obowiązywania: 2021-10-05
  • Dokument traci ważność: 2023-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw