Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 27 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1731 oraz z 2020 r. poz. 1154) w załączniku nr 1 w tabeli DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE DO UZYSKANIA DYPLOMU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO wprowadza się następujące zmiany:

1) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik ceramik” o symbolu cyfrowym 311944 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik dekarstwa” o symbolu cyfrowym 311221 w brzmieniu:

Technik dekarstwa 311221

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.12. Wykonywanie robót dekarskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.08. Wykonywanie robót dekarskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie dekarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów

 

2) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik garbarz” o symbolu cyfrowym 311912 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik gazownictwa” o symbolu cyfrowym 311913 w brzmieniu:

Technik gazownictwa 311913

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.29. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.28. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.29. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.28. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

 

3) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik papiernictwa” o symbolu cyfrowym 311601 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny” o symbolu cyfrowym 311709 w brzmieniu:

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 311709

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.11. Eksploatacja złóż podziemnych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny
albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny

 

4) pozycja dotycząca zawodu „Technik spawalnictwa” o symbolu cyfrowym 311516 otrzymuje brzmienie:

Technik spawalnictwa 311516

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.29. Montaż systemów rurociągowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.22. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.28. Montaż systemów rurociągowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie ślusarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie monter systemów rurociągowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

 

5) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik spawalnictwa” o symbolu cyfrowym 311516 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik stylista” o symbolu cyfrowym 311946 w brzmieniu:

Technik stylista 311946

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.12. Wykonywanie usług krawieckich i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie krawiec oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Dziennik Ustaw