Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 października 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1026) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17-19 w brzmieniu:

"17) płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

18) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działań:

a) "Transfer wiedzy i działalność informacyjna",

b) "Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw",

c) "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych",

d) "Inwestycje w środki trwałe",

e) "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych", z wyłączeniem poddziałania, o którym mowa w pkt 4,

f) "Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej", z wyłączeniem poddziałań, o których mowa w pkt 2,

g) "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich",

h) "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", z wyłączeniem poddziałania, o którym mowa w pkt 14,

i) "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów",

j) "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne",

k) "Rolnictwo ekologiczne",

l) "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami",

m) "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER";

19) pomocy technicznej.";

2) w § 3 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 17-19, udziela się od dnia 1 grudnia 2021 r.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-10
  • Data wejścia w życie: 2021-12-01
  • Data obowiązywania: 2021-12-01

Dziennik Ustaw