Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2103

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy Gorzowskie (PLH080058)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Obszar obszar ochrony siedlisk Murawy Gorzowskie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Murawy Gorzowskie (PLH0800582) ), obejmujący obszar 79,85 ha, położony w województwie lubuskim, składający się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MURAWY GORZOWSKIE (PLH080058)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2103)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MURAWY GORZOWSKIE (PLH080058)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

545353,52

239982,84

2

545270,08

239789,54

3

545363,95

239749,91

4

545457,13

239955,73

5

545353,52

239982,84


2) granica drugiej enklawy obszaru3)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

547510,17

242342,67

2

547491,95

242382,52

3

547492,35

242420,48

4

547350,28

242449,95

5

547349,98

242477,48

6

547349,87

242485,51

7

547293,90

242531,47

8

547286,39

242561,00

9

547343,90

242637,29

10

547370,04

242657,04

11

547421,73

242637,59

12

547453,14

242655,87

13

547470,36

242702,87

14

547528,44

242736,76

15

547502,58

242812,55

16

547497,14

242844,05

17

547419,57

242830,49

18

547397,58

242841,37

19

547376,04

242852,04

20

547354,94

242862,49

21

547352,24

242863,83

22

547317,79

242880,89

23

547316,64

242891,83

24

547336,38

242911,03

25

547341,13

242915,65

26

547336,26

242945,09

27

547334,56

242955,38

28

547344,82

242964,45

29

547363,98

242981,40

30

547386,12

243000,98

31

547409,57

242999,89

32

547411,36

243022,18

33

547404,86

243022,62

34

547375,06

243060,41

35

547363,05

243075,64

36

547354,85

243083,84

37

547348,06

243083,59

38

547345,06

243083,48

39

547308,08

243082,12

40

547274,11

243080,87

41

547262,22

243080,43

42

547233,95

243103,59

43

547233,65

243108,44

44

547233,10

243117,46

45

547223,21

243129,04

46

547214,16

243129,91

47

547211,16

243130,20

48

547192,55

243132,01

49

547181,50

243142,24

50

547174,71

243167,95

51

547208,33

243192,10

52

547238,67

243213,92

53

547250,84

243222,67

54

547248,77

243273,81

55

547247,21

243310,40

56

547205,42

243332,96

57

547125,68

243336,11

58

547114,21

243277,08

59

547117,25

243266,84

60

547111,49

243263,05

61

547096,67

243186,74

62

547073,13

243065,60

63

547013,88

243078,83

64

547014,59

243131,59

65

547014,90

243154,45

66

547009,60

243176,51

67

547001,04

243181,50

68

546986,07

243168,67

69

546971,09

243163,68

70

546962,54

243155,12

71

546948,99

243149,42

72

546955,43

243134,13

73

546960,36

243122,43

74

546961,83

243105,92

75

546962,97

243093,12

76

546953,27

243071,70

77

546904,07

243083,11

78

546867,71

243085,24

79

546829,24

243087,51

80

546792,40

243085,03

81

546782,96

243087,03

82

546761,27

242885,57

83

546783,86

242851,48

84

546789,81

242837,23

85

546782,80

242836,02

86

546782,42

242836,35

87

546778,32

242838,22

88

546780,62

242843,27

89

546776,15

242845,63

90

546746,99

242839,06

91

546751,72

242831,97

92

546752,25

242824,88

93

546752,34

242824,65

94

546751,41

242824,38

95

546748,42

242733,79

96

546742,85

242725,69

97

546742,62

242721,12

98

546741,41

242719,94

99

546736,84

242715,47

100

546736,55

242712,56

101

546727,92

242684,32

102

546726,84

242662,56

103

546730,98

242649,43

104

546742,44

242634,76

105

546753,46

242613,46

106

546755,62

242591,34

107

546748,06

242569,39

108

546724,09

242547,04

109

546731,47

242542,68

110

546740,53

242522,21

111

546740,53

242507,11

112

546736,17

242491,01

113

546725,10

242483,96

114

546713,69

242482,62

115

546712,35

242472,89

116

546714,03

242459,47

117

546721,41

242442,36

118

546739,53

242426,25

119

546764,67

242416,77

120

546789,64

242411,10

121

546825,08

242403,04

122

546859,86

242447,10

123

546943,20

242436,52

124

546943,33

242437,11

125

546950,72

242435,40

126

546948,98

242426,40

127

546937,14

242327,72

128

546928,45

242256,23

129

546932,57

242248,34

130

546931,28

242241,48

131

546918,32

242236,24

132

546900,00

242217,88

133

546900,23

242212,85

134

546902,04

242174,04

135

546898,63

242163,47

136

546893,42

242151,99

137

546892,36

242136,83

138

546888,84

242110,05

139

546888,69

242108,90

140

546881,29

242061,99

141

546951,46

241993,91

142

546974,02

241972,02

143

547106,20

241942,82

144

547192,61

241942,62

145

547256,68

241943,07

146

547271,41

241939,45

147

547356,80

241913,63

148

547404,12

241908,91

149

547419,29

241920,41

150

547424,19

241950,12

151

547444,65

242012,62

152

547470,31

242051,89

153

547512,40

242093,05

154

547566,35

242167,67

155

547619,29

242287,86

156

547529,40

242324,78

157

547510,17

242342,67


a) granica drugiej enklawy obszaru - wyłączenie

Numer punktu załamania granicy


Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

547366,94

242154,09

2

547304,50

242128,81

3

547308,80

242115,60

4

547305,14

242081,53

5

547276,40

242072,05

6

547238,25

242065,39

7

547214,72

242065,31

8

547211,28

242064,04

9

547200,64

242067,35

10

547202,33

242075,10

11

547187,63

242124,06

12

547155,29

242119,75

13

547128,71

242287,24

14

547146,38

242290,00

15

547156,77

242291,63

16

547219,15

242301,42

17

547370,40

242343,08

18

547388,61

242345,46

19

547427,98

242206,63

20

547391,41

242166,63

21

547386,63

242163,82

22

547366,94

242154,09


3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

547842,19

241846,29

2

547704,91

242161,35

3

547714,71

242312,29

4

547672,53

242330,76

5

547570,12

242102,22

6

547527,27

242065,98

7

547496,67

242033,56

8

547472,47

241995,17

9

547454,78

241946,66

10

547449,88

241913,94

11

547458,59

241900,00

12

547529,21

241886,14

13

547593,55

241891,79

14

547745,58

241868,54

15

547788,82

241861,49

16

547842,19

241846,29
1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Murawy Gorzowskie (PLH080058) składa się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

3) W drugiej enklawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy Gorzowskie (PLH080058) występuje jedno wyłączenie terenu spod ochrony.


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MURAWY GORZOWSKIE (PLH080058)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MURAWY GORZOWSKIE (PLH080058)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MURAWY GORZOWSKIE (PLH080058)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MURAWY GORZOWSKIE (PLH080058)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

2

6120

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

3

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-23
  • Data wejścia w życie: 2021-12-08
  • Data obowiązywania: 2021-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw