Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2104

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bachus (PLH060056)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Bachus]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bachus (PLH0600562) ), obejmujący obszar 84,24 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BACHUS (PLH060056)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2104)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BACHUS (PLH060056)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

391645,02

808474,64

2

391577,15

808523,08

3

391574,79

808525,70

4

391516,53

808590,30

5

391561,45

808447,55

6

391595,10

808343,04

7

391599,14

808330,51

8

391608,34

808301,94

9

391637,79

808220,34

10

391633,30

808224,51

11

391566,80

808286,27

12

391565,14

808287,82

13

391536,60

808278,51

14

391521,48

808273,57

15

391358,41

808220,31

16

391163,80

808155,75

17

391016,09

808109,12

18

391016,71

808107,22

19

391040,17

808035,36

20

391051,86

807999,55

21

391059,45

807976,28

22

391069,95

807945,63

23

391078,57

807920,49

24

391147,13

807716,32

25

391148,56

807716,78

26

391148,88

807715,84

27

391149,21

807714,89

28

391170,84

807652,15

29

391197,61

807574,52

30

391204,22

807555,34

31

391218,61

807513,61

32

391221,89

807503,98

33

391281,07

807330,25

34

391479,65

807395,48

35

391493,68

807400,12

36

391510,85

807405,80

37

391720,22

807475,08

38

391859,73

807520,84

39

391861,16

807521,31

40

392163,74

807623,33

41

392160,79

807653,28

42

392159,54

807666,01

43

392151,08

807752,01

44

392147,28

807804,28

45

392139,19

807915,57

46

392133,71

807983,71

47

392130,32

808025,76

48

392130,16

808027,81

49

392130,00

808029,86

50

392120,48

808148,13

51

392118,08

808178,08

52

392116,75

808194,65

53

392116,02

808203,83

54

392106,76

808319,46

55

392048,17

808323,29

56

391985,97

808330,43

57

391932,32

808338,21

58

391930,30

808338,79

59

391868,58

808356,63

60

391834,85

808354,04

61

391806,60

808344,16

62

391753,62

808303,78

63

391694,42

808375,80

64

391684,59

808451,61

65

391648,97

808472,34

66

391645,02

808474,641) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BACHUS (PLH060056)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BACHUS (PLH060056)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BACHUS (PLH060056)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BACHUS (PLH060056)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-23
  • Data wejścia w życie: 2021-12-08
  • Data obowiązywania: 2021-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw