Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2189

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski (PLH060015)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski (PLH0600152) ), obejmujący obszar 1080,69 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PŁASKOWYŻ NAŁĘCZOWSKI (PLH060015)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2189)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PŁASKOWYŻ NAŁĘCZOWSKI (PLH060015)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

395053,62

709809,62

2

395007,02

709926,13

3

394892,72

710053,13

4

394810,17

710122,98

5

394759,37

710300,78

6

394746,67

710364,28

7

394721,27

710427,78

8

394695,87

710491,28

9

394619,67

710586,53

10

394537,12

710764,33

11

394505,37

710884,98

12

394435,52

711018,33

13

394257,72

711069,13

14

394175,17

711170,73

15

394124,37

711265,98

16

394016,42

711418,38

17

393876,71

711405,68

18

393711,61

711405,68

19

393571,91

711431,08

20

393489,36

711380,28

21

393254,41

711240,58

22

393273,46

711215,18

23

393343,31

711107,23

24

393375,06

710923,08

25

393381,41

710745,28

26

393330,61

710637,33

27

393299,49

710655,11

28

393286,16

710662,73

29

392987,71

710516,68

30

393015,65

710491,28

31

393006,94

710486,06

32

392949,90

710386,84

33

392912,69

710302,51

34

392870,52

710228,09

35

392820,91

710138,80

36

392794,78

710109,29

37

392755,82

710075,20

38

392703,87

710070,33

39

392241,22

710013,51

40

392103,24

710029,75

41

392039,93

710062,21

42

391981,49

710063,84

43

391923,05

710026,50

44

391921,43

709976,18

45

391901,95

709919,36

46

391819,16

709851,18

47

391710,39

709787,87

48

391625,98

709753,78

49

391596,76

709718,07

50

391551,31

709649,89

51

391509,10

709622,29

52

391476,63

709654,76

53

391424,69

709692,10

54

391384,10

709779,76

55

391350,02

709805,73

56

391312,68

709765,15

57

391244,50

709703,46

58

391187,68

709670,99

59

391132,49

709625,54

60

391059,44

709615,80

61

391049,88

709614,26

62

391036,30

709623,69

63

391024,38

709676,15

64

390988,62

709661,84

65

390926,62

709638,00

66

390871,78

709630,84

67

390781,18

709609,39

68

390768,96

709635,08

69

390762,37

709648,27

70

390742,89

709677,49

71

390720,16

709719,69

72

390705,55

709783,00

73

390671,46

709852,80

74

390707,18

709899,88

75

390746,14

709961,57

76

390789,97

709985,92

77

390853,28

710029,75

78

390877,63

710099,55

79

390888,99

710149,87

80

390934,44

710138,51

81

391004,25

710106,04

82

391106,52

710099,55

83

391109,76

710182,34

84

391126,00

710276,49

85

391126,00

710346,30

86

391038,34

710515,12

87

390922,69

710696,30

88

390893,24

710756,25

89

390859,86

710808,71

90

390850,32

710880,24

91

390862,24

710949,39

92

390912,93

711057,51

93

390933,78

711101,98

94

390933,78

711111,52

95

390895,63

711199,74

96

390907,55

711235,51

97

390852,71

711299,88

98

390849,22

711333,25

99

390837,54

711383,08

100

390820,23

711456,27

101

390779,43

711632,73

102

390807,82

711646,56

103

390824,10

711652,77

104

390781,18

711743,37

105

390731,11

711762,45

106

390692,96

711762,45

107

390661,96

711798,21

108

390642,89

711833,98

109

390635,40

711828,68

110

390623,48

711855,83

111

390621,36

711873,39

112

390629,87

711902,97

113

390627,44

711916,16

114

390593,98

711958,96

115

390551,80

712005,54

116

390093,50

712073,44

117

390103,30

712003,71

118

390155,25

711940,40

119

390207,19

711860,86

120

390246,15

711737,49

121

390265,63

711555,68

122

390228,30

711420,94

123

390153,62

711360,88

124

390054,60

711321,92

125

389981,55

711310,55

126

389861,42

711261,85

127

389783,50

711196,92

128

389760,78

711127,12

129

389772,14

711032,96

130

389812,72

710865,76

131

389830,58

710721,28

132

389804,61

710500,51

133

389783,50

710364,15

134

389798,11

710250,52

135

389892,27

710107,67

136

389937,72

710000,53

137

389955,58

709851,18

138

390052,98

709860,92

139

390122,78

709744,04

140

390192,58

709628,79

141

390225,05

709479,44

142

390205,57

709383,66

143

390127,65

709213,21

144

390090,31

709162,89

145

390036,74

709063,87

146

390096,81

709039,52

147

390100,05

708990,82

148

390129,27

708948,61

149

390143,88

708898,29

150

390187,71

708821,99

151

390202,32

708792,77

152

390247,78

708716,48

153

390247,78

708682,39

154

390277,00

708638,56

155

390299,72

708619,08

156

390320,22

708602,61

157

390321,76

708602,54

158

390344,42

708574,31

159

390299,71

708522,67

160

390294,77

708514,97

161

390318,61

708469,67

162

390342,46

708421,98

163

390392,53

708410,06

164

390421,14

708388,60

165

390442,60

708376,68

166

390506,98

708374,30

167

390504,59

708271,77

168

390520,49

708265,19

169

390554,58

708245,71

170

390593,54

708227,85

171

390617,89

708184,02

172

390647,11

708148,31

173

390684,45

708110,97

174

390703,93

708083,38

175

390736,40

708049,29

176

390760,75

708044,42

177

390786,72

708031,43

178

390792,02

707988,56

179

390836,91

707987,31

180

390880,45

707993,48

181

390904,44

707997,73

182

390920,74

708003,07

183

390944,33

708012,76

184

390952,52

708016,49

185

390967,64

708023,24

186

391071,88

708069,53

187

391092,06

708078,50

188

391101,81

708082,84

189

391183,93

708117,44

190

391241,90

708143,74

191

391332,74

708183,62

192

391636,97

708318,92

193

391663,91

708330,23

194

391867,68

708411,00

195

392162,44

708520,79

196

392246,61

708551,75

197

392293,08

708568,82

198

392306,82

708573,05

199

392290,17

708625,60

200

392288,92

708664,28

201

392427,42

708685,49

202

392512,26

708691,73

203

392574,65

708706,71

204

392675,72

708715,44

205

392822,95

708741,64

206

392934,00

708766,60

207

393011,36

708782,82

208

393065,01

708781,57

209

393139,90

708767,66

210

393186,54

708766,39

211

393265,14

708736,45

212

393369,46

708716,69

213

393450,56

708730,41

214

393567,85

708741,64

215

393605,28

708764,10

216

393609,02

708800,29

217

393606,53

708843,96

218

393633,28

708869,29

219

393677,65

708814,01

220

393679,60

708734,56

221

393730,05

708744,14

222

393795,01

708725,15

223

393828,63

708696,54

224

393833,61

708653,05

225

393925,19

708623,14

226

394012,04

708596,90

227

394095,78

708565,22

228

394169,25

708523,29

229

394321,46

708454,07

230

394476,19

708367,32

231

394567,28

708303,69

232

394618,85

708289,40

233

394635,26

708281,72

234

394674,71

708263,29

235

394678,78

708261,39

236

394695,99

708253,34

237

394716,03

708243,99

238

394723,12

708240,67

239

394730,23

708237,34

240

394730,79

708237,09

241

394738,19

708235,89

242

394766,05

708231,38

243

394771,40

708230,16

244

394788,44

708227,75

245

394790,41

708227,43

246

394810,14

708232,94

247

394829,08

708238,21

248

394831,47

708237,48

249

394850,80

708231,62

250

394853,14

708230,77

251

394862,02

708263,35

252

394862,51

708265,06

253

394880,01

708328,91

254

394891,52

708357,66

255

394896,45

708367,58

256

394899,35

708375,89

257

394899,44

708393,45

258

394896,78

708409,22

259

394899,51

708425,58

260

394883,54

708445,71

261

394888,54

708473,77

262

394880,58

708489,04

263

394880,65

708507,44

264

394873,57

708539,94

265

394862,03

708551,60

266

394857,24

708565,11

267

394852,85

708568,26

268

394843,53

708575,88

269

394838,24

708587,41

270

394828,77

708605,54

271

394821,67

708619,08

272

394791,78

708694,37

273

394790,16

708744,23

274

394769,72

708786,75

275

394765,78

708832,15

276

394791,87

708945,02

277

394815,58

709122,20

278

394895,43

709248,22

279

394955,35

709371,83

280

394975,53

709424,40

281

395013,73

709514,68

282

395023,16

709541,71

283

395043,90

709601,22

284

395049,39

709649,22

285

395045,16

709741,07

286

395055,38

709772,07

287

395053,62

709809,62


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PŁASKOWYŻ NAŁĘCZOWSKI (PLH060015)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PŁASKOWYŻ NAŁĘCZOWSKI (PLH060015)Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PŁASKOWYŻ NAŁĘCZOWSKI (PLH060015)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PŁASKOWYŻ NAŁĘCZOWSKI (PLH060015)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

2

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

3

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PŁASKOWYŻ NAŁĘCZOWSKI (PLH060015)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PŁASKOWYŻ NAŁĘCZOWSKI (PLH060015)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

czerwończyk fioletek

Lycaena helle

osiadła

2

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

3

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

4

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

5

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

6

mopek

Barbastella barbastellus

zimująca

7

nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii

zimująca

8

nocek duży

Myotis myotis

zimująca

9

nocek łydkowłosy

Myotis dasycneme

zimująca

10

piskorz

Misgurnus fossilis

osiadła

11

szlaczkoń szafraniec

Colias myrmidone

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-30
  • Data wejścia w życie: 2021-12-15
  • Data obowiązywania: 2021-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw