Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2196

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe (PLH2200632)), obejmujący obszar 1341,51 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIELAWA I BORY BAŻYNOWE (PLH220063)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 19 października 2021 r. (poz. 2196)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIELAWA I BORY BAŻYNOWE (PLH220063)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

773148,72

453915,25

2

773035,87

453848,00

3

772931,60

453786,29

4

772744,17

453948,47

5

772957,91

454055,69

6

772982,59

454067,92

7

773112,46

454133,67

8

773046,63

454155,94

9

772947,43

454211,55

10

772922,50

454226,74

11

772845,08

454268,71

12

772797,11

454293,09

13

772786,35

454300,37

14

772743,55

454327,23

15

772702,54

454371,82

16

772645,18

454416,04

17

772601,69

454448,40

18

772593,14

454456,83

19

772553,59

454490,61

20

772528,14

454508,59

21

772516,56

454514,97

22

772481,97

454532,46

23

772457,29

454550,52

24

772443,02

454558,78

25

772438,12

454565,52

26

772425,56

454582,59

27

772409,45

454606,12

28

772395,81

454626,59

29

772367,75

454667,58

30

772355,16

454679,80

31

772315,98

454708,87

32

772242,54

454649,00

33

772219,43

454629,89

34

772196,32

454610,79

35

772174,09

454592,94

36

772071,51

454707,73

37

772027,32

454672,49

38

772086,96

454594,98

39

772061,25

454581,14

40

772067,78

454498,61

41

772069,03

454489,71

42

772063,92

454485,68

43

771955,82

454349,30

44

771946,41

454294,90

45

771928,84

454272,10

46

771916,17

454260,10

47

771904,10

454249,70

48

771888,17

454241,31

49

771861,93

454229,44

50

771803,44

454169,25

51

771806,09

454083,53

52

771812,15

454082,87

53

771811,43

454058,92

54

771768,27

454050,01

55

771771,21

454010,59

56

771699,83

454012,66

57

771701,35

454067,60

58

771676,56

454071,77

59

771588,31

454086,62

60

771618,27

454124,28

61

771625,85

454133,61

62

771585,93

454165,20

63

771576,78

454168,44

64

771538,52

453968,35

65

771521,20

453988,96

66

771407,26

453925,76

67

771365,14

453982,26

68

771332,60

453958,19

69

771330,55

453962,38

70

771328,60

453972,08

71

771319,13

453966,82

72

771316,55

453972,23

73

771314,31

453970,52

74

771145,52

453832,02

75

771006,09

453719,91

76

770846,24

453586,68

77

770799,20

453622,36

78

770797,23

453626,92

79

770786,46

453633,08

80

770778,45

453641,16

81

770750,20

453706,28

82

770750,19

453706,29

83

770740,63

453728,31

84

770739,15

453731,74

85

770653,48

453929,19

86

770650,32

453956,48

87

770645,68

453996,43

88

770645,71

454020,20

89

770645,77

454073,85

90

770552,77

454014,48

91

770481,18

453911,69

92

770439,44

453854,65

93

770403,74

453809,50

94

770318,18

453681,28

95

770286,74

453636,57

96

770203,57

453516,01

97

770169,29

453468,34

98

770110,19

453384,50

99

770060,65

453316,65

100

770036,47

453281,72

101

770029,45

453271,28

102

769977,94

453161,09

103

769946,53

453093,78

104

769911,70

453021,95

105

769894,63

452996,58

106

769842,54

452894,05

107

769789,54

452789,73

108

769739,83

452691,88

109

769928,53

452374,37

110

769933,85

452352,72

111

769928,37

452347,28

112

769912,74

452144,90

113

769902,25

452023,61

114

769872,44

451700,97

115

769850,89

451458,64

116

769850,62

451454,79

117

769724,99

451164,96

118

769672,87

451048,55

119

769677,63

451013,09

120

769547,47

451085,86

121

769493,35

450996,54

122

769506,83

450983,88

123

769475,60

450938,97

124

769396,83

450833,71

125

769383,31

450830,63

126

769397,61

450808,37

127

769334,15

450772,43

128

769325,11

450785,93

129

769322,32

450785,29

130

769071,36

450727,15

131

768898,09

450687,00

132

768903,04

450659,84

133

768906,60

450602,13

134

768902,86

450556,94

135

769036,78

450300,08

136

769099,79

449988,05

137

769132,80

449824,62

138

769138,17

449797,28

139

769329,27

449836,40

140

769340,45

449792,34

141

769393,55

449570,76

142

769442,15

449668,93

143

769567,62

449413,47

144

769591,18

449431,97

145

769741,51

449717,81

146

769732,22

449759,26

147

769742,06

449803,65

148

769737,58

449840,41

149

769749,98

449888,67

150

769914,07

449878,53

151

769945,94

449877,55

152

769940,52

449844,39

153

769936,98

449839,67

154

770081,07

449821,07

155

770083,66

449839,75

156

770199,98

449810,79

157

770254,51

450028,15

158

770349,76

450416,94

159

770359,17

450416,17

160

770549,45

450421,56

161

770663,57

450396,94

162

770846,47

450362,45

163

770893,76

450318,10

164

771052,17

450176,84

165

771175,12

450065,22

166

771264,72

449979,52

167

771315,21

449941,13

168

771479,34

449811,34

169

771627,96

449697,64

170

771825,73

449586,62

171

771864,01

449567,89

172

771905,03

449558,18

173

772227,93

449524,03

174

772235,77

449525,18

175

772344,77

449607,86

176

772341,39

449612,95

177

772326,43

449722,89

178

772319,64

449763,24

179

772305,68

449848,00

180

772427,34

449826,67

181

772530,18

449809,30

182

772521,25

449951,79

183

772521,10

449954,12

184

772520,34

449966,25

185

772518,33

449998,35

186

772522,00

450018,94

187

772559,14

450262,17

188

772570,75

450259,37

189

772566,47

450288,72

190

772704,31

450269,90

191

772817,25

450254,48

192

772813,42

450296,02

193

772826,42

450439,65

194

772843,08

450519,97

195

772843,03

450562,96

196

772855,30

450625,59

197

772868,49

450701,28

198

772856,07

450725,42

199

772850,80

450771,62

200

772855,14

450780,36

201

772935,39

450789,28

202

772939,50

450870,55

203

772935,49

450879,31

204

772933,31

450941,93

205

772892,36

450940,77

206

772896,79

451009,26

207

772889,49

451008,17

208

772876,35

451011,45

209

772857,01

451022,40

210

772848,07

451019,16

211

772812,52

451160,72

212

772803,79

451186,12

213

772753,88

451360,13

214

772747,44

451398,96

215

772731,42

451497,49

216

772719,84

451562,66

217

772676,91

451807,02

218

772660,16

451910,22

219

772655,86

451909,77

220

772656,71

451921,22

221

772653,81

451944,94

222

772652,19

451971,81

223

772647,85

452017,84

224

772632,27

452103,47

225

772637,06

452111,62

226

772854,86

452110,52

227

773009,84

452116,66

228

773046,57

452126,92

229

773051,96

452164,82

230

773068,67

452191,94

231

773094,94

452261,69

232

773109,44

452354,74

233

772971,08

452363,95

234

772965,80

452635,32

235

773103,77

452645,99

236

773102,09

452785,44

237

773094,21

452785,30

238

773092,27

452910,66

239

773100,06

452910,92

240

773098,92

452933,05

241

773101,35

453009,51

242

773093,49

453096,16

243

773105,95

453097,87

244

773109,01

453101,21

245

773110,17

453149,18

246

773066,26

453371,61

247

773208,80

453384,17

248

773205,25

453676,66

249

773202,11

453947,14

250

773148,72

453915,251) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIELAWA I BORY BAŻYNOWE (PLH220063)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIELAWA I BORY BAŻYNOWE (PLH220063)
Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BIELAWA I BORY BAŻYNOWE (PLH220063)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BIELAWA I BORY BAŻYNOWE (PLH220063)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

2180

Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

2

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

3

4010

Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)

4

7120

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

5

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

6

7150

Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

7

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

8

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BIELAWA I BORY BAŻYNOWE (PLH220063)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BIELAWA I BORY BAŻYNOWE (PLH220063)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

2

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-01
  • Data wejścia w życie: 2021-12-16
  • Data obowiązywania: 2021-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw