Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2220

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bystrzyno (PLH320061)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Bystrzyno]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bystrzyno (PLH3200612)), obejmujący obszar 893,69 ha, położony w województwie zachodniopomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2220)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

672395,82

290385,41

2

672259,03

290436,82

3

672245,53

290441,61

4

672175,58

290465,93

5

672187,83

290509,54

6

672215,29

290607,48

7

672216,12

290610,43

8

672278,87

290833,85

9

672346,57

291072,62

10

672318,19

291085,94

11

672270,66

291061,05

12

672196,32

291023,45

13

672112,36

290898,87

14

671924,42

290907,81

15

671826,15

290910,65

16

671723,57

290912,98

17

671531,30

290937,55

18

671223,27

290671,28

19

671082,76

290456,63

20

671033,50

290404,49

21

671119,16

290363,14

22

671198,17

290328,39

23

671330,00

290264,88

24

671441,01

290211,03

25

671458,23

290205,97

26

671455,64

290201,56

27

671330,12

289950,23

28

671320,11

289913,95

29

671310,78

289916,14

30

671147,55

289977,90

31

671019,96

290038,01

32

670980,05

290055,59

33

670836,16

290098,93

34

670815,14

290059,93

35

670813,24

290029,81

36

670817,92

289966,18

37

670816,66

289938,97

38

670805,73

289911,49

39

670787,95

289885,40

40

670718,36

289794,97

41

670714,25

289771,28

42

670714,05

289716,92

43

670715,46

289689,86

44

670682,57

289699,33

45

670584,77

289723,72

46

670494,21

289747,28

47

670390,94

289779,98

48

670212,45

289831,61

49

670116,07

289859,10

50

670050,19

289876,29

51

670042,62

289836,54

52

669976,33

289583,56

53

669446,61

289734,84

54

669439,80

289686,56

55

669420,62

289567,76

56

669379,65

289568,28

57

669356,47

289572,68

58

669346,64

289579,58

59

669318,49

289594,55

60

669293,59

289624,21

61

669267,96

289674,14

62

669253,13

289720,04

63

669215,49

289804,56

64

669100,97

289978,91

65

668963,46

290139,49

66

668743,62

290292,31

67

668528,04

290556,17

68

668493,97

290578,58

69

668407,13

290599,19

70

668298,55

290586,40

71

668170,66

290567,80

72

668106,72

290580,58

73

668021,85

290638,71

74

667949,82

290668,06

75

667854,49

290661,08

76

667822,71

290692,48

77

667761,42

290652,86

78

667697,47

290634,29

79

667632,25

290620,21

80

667448,55

290608,80

81

667341,73

290605,17

82

667227,66

290552,72

83

667084,67

290491,10

84

666952,00

290421,63

85

666915,96

290387,91

86

666853,18

290337,92

87

666782,26

290290,26

88

666639,85

290224,02

89

666491,20

290171,52

90

666434,83

290156,38

91

666423,71

290146,05

92

666402,60

290113,53

93

666399,55

290108,83

94

666337,89

289986,18

95

666317,27

289931,35

96

666310,82

289781,36

97

666301,56

289743,87

98

666299,36

289736,84

99

666297,38

289732,49

100

666271,16

289674,76

101

666260,33

289655,93

102

666348,66

289616,42

103

666361,82

289602,73

104

666354,45

289557,99

105

666467,42

289628,38

106

666448,23

289660,06

107

666638,07

289752,82

108

666653,04

289706,34

109

666918,72

289549,25

110

666851,48

289481,90

111

666829,39

289460,07

112

666768,79

289400,06

113

666791,06

289384,57

114

666817,02

289366,50

115

666798,72

289348,09

116

666773,62

289313,45

117

666765,07

289287,90

118

666759,75

289265,33

119

666729,56

289149,88

120

666727,55

289143,14

121

666719,45

289134,85

122

666709,14

289132,25

123

666633,99

289099,30

124

666568,25

289064,97

125

666565,57

289031,72

126

666563,47

289005,23

127

666563,47

288990,39

128

666563,54

288984,44

129

666574,57

288948,87

130

666623,57

288936,13

131

666684,18

288913,86

132

666694,66

288899,05

133

666707,26

288890,58

134

666723,31

288881,85

135

666726,29

288885,26

136

666734,48

288894,59

137

666755,79

288901,20

138

666800,08

288924,67

139

666843,59

288922,20

140

666893,74

288907,09

141

666908,80

288892,78

142

666915,55

288888,48

143

666945,26

288876,13

144

666969,24

288860,71

145

666994,24

288857,31

146

666999,03

288856,65

147

667113,72

288861,94

148

667141,61

288868,46

149

667173,46

288866,56

150

667197,95

288856,40

151

667217,90

288842,55

152

667237,75

288832,11

153

667253,92

288824,18

154

667275,88

288814,72

155

667294,89

288808,87

156

667317,19

288800,53

157

667314,77

288779,35

158

667426,42

288745,80

159

667503,77

288723,43

160

667554,47

288697,59

161

667599,61

288686,65

162

667621,16

288673,93

163

667736,74

288551,83

164

667755,36

288519,62

165

667766,20

288536,33

166

667802,88

288466,12

167

667832,72

288409,00

168

667848,91

288378,00

169

667876,33

288378,58

170

668021,94

288381,69

171

668065,92

288382,17

172

668100,69

288403,84

173

668146,43

288432,41

174

668174,38

288449,89

175

668208,35

288471,11

176

668264,30

288506,05

177

668317,77

288539,53

178

668344,02

288555,90

179

668337,54

288581,25

180

668373,89

288592,45

181

668382,79

288592,51

182

668422,36

288487,80

183

668685,25

288567,28

184

668842,98

288614,64

185

668838,02

288628,18

186

668810,88

288697,59

187

668814,53

288703,14

188

668899,58

288855,14

189

668947,24

288933,20

190

668992,26

289018,34

191

669026,51

289069,24

192

669134,65

289085,14

193

669303,72

289032,18

194

669320,96

289061,41

195

669344,33

289082,16

196

669395,86

289104,17

197

669519,09

289201,82

198

669567,92

289262,28

199

669558,98

289290,89

200

669879,35

289202,75

201

670515,70

289018,45

202

670434,74

288745,39

203

670424,61

288711,24

204

670333,82

288405,11

205

670914,97

288219,77

206

670874,93

288066,23

207

670952,64

288122,58

208

671245,77

288112,59

209

671282,91

288111,83

210

671502,86

288112,88

211

671605,60

288092,51

212

671649,48

288253,86

213

671602,32

288295,65

214

671571,59

288349,99

215

671582,35

288383,61

216

671670,28

288685,05

217

671778,61

289064,91

218

671893,38

289037,72

219

672081,21

289016,23

220

672096,57

289014,44

221

672114,70

289011,18

222

672148,99

289058,02

223

672182,89

289102,86

224

672204,35

289185,82

225

672227,48

289252,28

226

672251,85

289298,58

227

672257,57

289303,98

228

672272,92

289397,75

229

672255,97

289413,83

230

672259,48

289491,20

231

672254,31

289511,95

232

672196,45

289552,30

233

672199,76

289577,65

234

672201,43

289577,72

235

672213,48

289590,58

236

672250,47

289608,30

237

672289,86

289644,01

238

672295,38

289667,43

239

672299,38

289684,55

240

672303,21

289713,70

241

672318,39

289746,94

242

672338,49

289854,06

243

672310,19

289852,99

244

672310,15

289880,31

245

672296,03

289940,26

246

672308,80

289965,61

247

672387,87

290005,54

248

672320,23

290081,69

249

672314,33

290082,98

250

672291,53

290084,15

251

672285,55

290081,24

252

672281,19

290084,98

253

672296,10

290159,81

254

672294,86

290181,89

255

672309,64

290227,57

256

672320,77

290263,51

257

672354,16

290286,87

258

672374,38

290281,19

259

672395,82

290385,41
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

2

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

3

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

4

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

5

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

2

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-02
  • Data wejścia w życie: 2021-12-17
  • Data obowiązywania: 2021-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw