Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2281

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093 i 1873) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji]

Określa się wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wniosek o wpis do rejestru]

Wnioski o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych podlegają rozpatrzeniu.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji (Dz. U. poz. 1286).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU WYTWÓRCÓW ENERGII W MAŁEJ INSTALACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 30 listopada 2021 r. (poz. 2281)

WZÓR

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-10
  • Data wejścia w życie: 2021-12-11
  • Data obowiązywania: 2021-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw