Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 70

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH020104)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH0201042)), obejmujący obszar 127,21 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI KOŁO CHAŁUPEK (PLH020104)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 70)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI KOŁO CHAŁUPEK (PLH020104)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

292877,65

359839,30

2

292846,52

359829,27

3

292831,07

359824,29

4

292788,92

359805,60

5

292770,70

359795,59

6

292746,90

359782,53

7

292745,96

359782,01

8

292698,02

359772,78

9

292608,65

359961,87

10

292536,70

359952,87

11

292437,78

359766,27

12

292401,70

359728,27

13

292336,28

359686,61

14

292223,07

359625,80

15

292196,79

359611,68

16

292200,03

359608,55

17

292215,04

359595,52

18

292217,37

359592,07

19

292230,98

359572,01

20

292230,50

359561,80

21

292228,68

359549,54

22

292225,94

359531,65

23

292219,38

359489,24

24

292218,68

359482,81

25

292214,33

359468,38

26

292214,77

359406,59

27

292215,79

359396,32

28

292216,42

359392,43

29

292244,70

359361,22

30

292258,27

359346,25

31

292262,93

359341,19

32

292268,57

359336,67

33

292258,31

359327,57

34

292236,07

359307,84

35

292201,19

359269,05

36

292185,57

359250,15

37

292173,08

359230,85

38

292160,31

359211,05

39

292145,67

359176,89

40

292137,10

359153,61

41

292124,40

359112,22

42

292099,24

359037,71

43

292096,14

359025,02

44

292097,73

359017,85

45

292098,46

359014,59

46

292106,94

358996,05

47

292113,55

358979,86

48

292113,44

358973,85

49

292102,54

358958,01

50

292100,75

358951,26

51

292105,80

358930,61

52

292113,72

358917,36

53

292128,82

358894,83

54

292135,16

358827,02

55

292142,60

358787,65

56

292149,57

358734,26

57

292156,86

358664,58

58

292156,48

358660,67

59

292155,68

358660,55

60

292126,14

358661,62

61

292121,74

358661,70

62

292122,90

358649,98

63

292123,66

358641,86

64

292108,02

358620,46

65

292110,12

358602,17

66

292140,08

358573,54

67

292134,47

358541,24

68

292159,42

358526,22

69

292165,07

358492,23

70

292174,28

358458,87

71

292175,60

358416,59

72

292192,94

358367,93

73

292193,00

358365,93

74

292193,96

358335,32

75

292263,80

358238,60

76

292320,85

358175,38

77

292340,47

358135,20

78

292344,90

358107,80

79

292351,03

358091,17

80

292386,31

358071,63

81

292417,12

358048,63

82

292428,84

358016,36

83

292431,84

357997,24

84

292433,94

357983,89

85

292438,75

357960,58

86

292447,76

357933,33

87

292465,64

357895,99

88

292491,42

357923,04

89

292492,12

357923,77

90

292497,95

357929,88

91

292528,41

357912,30

92

292577,67

357870,59

93

292617,02

357861,19

94

292642,80

357874,61

95

292680,93

357919,80

96

292703,00

357949,17

97

292743,92

357953,69

98

292745,21

357953,83

99

292846,85

357965,06

100

292848,99

357967,98

101

292849,37

357968,49

102

292877,66

358007,06

103

292936,03

358058,01

104

292936,08

358058,05

105

292937,96

358058,41

106

292958,19

358062,24

107

292970,61

358116,05

108

292909,91

358199,24

109

292831,22

358309,40

110

292788,51

358446,54

111

292779,51

358543,22

112

292795,25

358588,18

113

292784,01

358621,91

114

292797,50

358711,84

115

292828,97

358826,50

116

292887,43

358965,89

117

292952,63

359143,50

118

292977,36

359197,46

119

292988,60

359298,63

120

292984,10

359339,10

121

292941,39

359408,80

122

292853,14

359497,69

123

292864,95

359554,93

124

292878,44

359613,39

125

292905,41

359698,82

126

292929,92

359752,04

127

292977,67

359747,29

128

292993,14

359746,84

129

293021,37

359797,37

130

293027,03

359810,81

131

293030,85

359838,40

132

292879,36

359839,85

133

292877,65

359839,30
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzen­nych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i karto­graficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI KOŁO CHAŁUPEK (PLH020104)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI KOŁO CHAŁUPEK (PLH020104)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI KOŁO CHAŁUPEK (PLH020104)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI KOŁO CHAŁUPEK (PLH020104)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

2

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

3

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-12
  • Data wejścia w życie: 2022-01-27
  • Data obowiązywania: 2022-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw