Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 148

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec w Chorągiewce (PLH040044)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Leniec w Chorągiewce]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Leniec w Chorągiewce (PLH0400442)), obejmujący obszar 12,09 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki roślin, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LENIEC W CHORĄGIEWCE (PLH040044)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 19 października 2021 r. (poz. 148)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LENIEC W CHORĄGIEWCE (PLH040044)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

565435,47

468460,38

2

565435,43

468459,07

3

565435,47

468457,76

4

565435,60

468456,46

5

565435,82

468455,17

6

565436,11

468453,89

7

565436,49

468452,64

8

565436,95

468450,49

9

565455,57

468459,46

10

565544,19

468512,00

11

565582,25

468530,64

12

565633,16

468604,77

13

565633,24

468604,89

14

565688,98

468687,00

15

566160,01

469351,55

16

566223,35

469431,62

17

566223,35

469431,62

18

566362,26

469607,43

19

566468,03

469736,60

20

566443,06

469734,50

21

566365,87

469728,13

22

566211,84

469544,54

23

566211,60

469544,25

24

566140,74

469456,27

25

566140,44

469455,90

26

566140,18

469455,55

27

566087,33

469383,48

28

566087,17

469383,25

29

565851,44

469052,03

30

565851,36

469051,92

31

565744,19

468899,12

32

565616,61

468719,61

33

565541,85

468614,82

34

565541,85

468614,82

35

565541,84

468614,81

36

565439,14

468470,67

37

565438,80

468470,18

38

565438,11

468469,07

39

565437,49

468467,92

40

565436,95

468466,72

41

565436,49

468465,50

42

565436,11

468464,25

43

565435,82

468462,97

44

565435,60

468461,68

45

565435,47

468460,38


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LENIEC W CHORĄGIEWCE (PLH040044)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LENIEC W CHORĄGIEWCE (PLH040044)


Załącznik 3. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LENIEC W CHORĄGIEWCE (PLH040044)]

Załącznik nr 3

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LENIEC W CHORĄGIEWCE (PLH040044)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

leniec bezpodkwiatkowy

Thesium ebracteatum

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-21
  • Data wejścia w życie: 2022-02-05
  • Data obowiązywania: 2022-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw