Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 160

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki (PLH040037)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki (PLH0400372)), obejmujący obszar 151,91 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SŁONE ŁĄKI W DOLINIE ZGŁOWIĄCZKI (PLH040037)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 19 października 2021 r. (poz. 160)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SŁONE ŁĄKI W DOLINIE ZGŁOWIĄCZKI (PLH040037)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

516087,78

485242,25

2

515918,20

485290,47

3

515943,14

485415,16

4

515735,59

485453,19

5

515732,42

485449,03

6

515728,44

485446,85

7

515720,61

485447,03

8

515711,62

485449,03

9

515699,97

485452,86

10

515687,99

485458,52

11

515677,84

485463,18

12

515665,84

485466,73

13

515649,31

485469,29

14

515626,43

485471,66

15

515607,10

485471,66

16

515591,72

485469,68

17

515573,57

485466,13

18

515560,16

485463,37

19

515547,51

485461,79

20

515536,52

485462,50

21

515523,08

485463,37

22

515512,83

485459,03

23

515504,94

485451,14

24

515493,90

485445,23

25

515480,48

485445,23

26

515454,71

485441,28

27

515262,49

485347,27

28

515163,29

485215,58

29

515159,61

485200,85

30

515164,34

485187,71

31

515196,95

485164,57

32

515220,62

485158,25

33

515249,54

485162,46

34

515278,47

485171,93

35

515284,78

485137,22

36

515274,00

485108,57

37

515231,66

485062,54

38

515196,42

485054,65

39

515161,19

485052,54

40

515121,22

485063,06

41

515080,72

485050,96

42

515033,91

485031,51

43

515009,72

485015,20

44

514980,61

484995,85

45

514956,08

485020,99

46

514880,00

485071,18

47

514798,30

485087,78

48

514780,42

485105,66

49

514729,91

485179,03

50

514393,13

485199,09

51

514378,48

485193,27

52

514376,98

485188,94

53

514389,30

485175,46

54

514403,61

485165,65

55

514422,58

485153,83

56

514444,71

485140,52

57

514463,02

485127,54

58

514473,84

485120,56

59

514481,49

485112,89

60

514488,88

485102,82

61

514494,97

485088,60

62

514497,72

485075,46

63

514561,36

485068,39

64

514599,54

485017,01

65

514617,45

484855,79

66

514630,18

484720,02

67

514609,91

484670,53

68

514588,23

484615,37

69

514572,67

484574,83

70

514543,84

484498,93

71

514528,50

484450,34

72

514519,40

484437,65

73

514505,26

484422,10

74

514498,66

484393,81

75

514496,89

484370,80

76

514491,59

484356,10

77

514445,86

484341,49

78

514427,95

484324,52

79

514397,31

484291,52

80

514372,79

484257,58

81

514344,51

484101,54

82

514343,10

484067,13

83

514331,78

484022,82

84

514314,81

484008,20

85

514296,43

483983,69

86

514241,56

483940,96

87

514191,78

483852,17

88

514139,92

483796,54

89

514092,31

483750,34

90

514073,92

483737,62

91

514051,30

483717,35

92

514028,20

483671,62

93

514008,40

483625,42

94

513993,79

483583,47

95

513981,06

483548,11

96

513974,93

483512,29

97

513969,17

483486,46

98

513959,84

483465,14

99

514002,27

483376,99

100

514033,65

483361,60

101

514063,25

483314,02

102

514132,27

483190,36

103

514220,44

483114,16

104

514258,86

483040,87

105

514289,45

483010,99

106

514302,97

482984,66

107

514293,09

482969,26

108

514312,93

482941,97

109

514307,24

482912,80

110

514287,32

482870,82

111

514281,63

482824,57

112

514263,13

482808,91

113

514268,82

482781,88

114

514273,19

482761,85

115

514321,95

482745,60

116

514340,68

482724,95

117

514338,62

482708,85

118

514329,63

482694,82

119

514314,51

482680,06

120

514302,28

482666,03

121

514292,21

482648,76

122

514283,05

482621,78

123

514270,26

482586,88

124

514263,78

482569,61

125

514260,90

482557,73

126

514264,14

482551,62

127

514266,76

482543,80

128

514258,15

482513,63

129

514245,43

482489,73

130

514247,42

482479,37

131

514242,56

482463,83

132

514241,34

482438,60

133

514237,52

482416,33

134

514244,12

482399,52

135

514246,87

482385,75

136

514253,14

482374,65

137

514259,83

482353,01

138

514267,74

482334,30

139

514273,50

482306,96

140

514269,54

482275,65

141

514265,22

482261,62

142

514256,59

482252,63

143

514250,11

482244,35

144

514255,51

482232,12

145

514267,02

482224,92

146

514282,34

482225,82

147

514291,49

482214,85

148

514285,37

482200,82

149

514279,97

482183,55

150

514289,18

482169,51

151

514299,04

482163,40

152

514306,24

482150,42

153

514322,08

482149,29

154

514329,99

482169,51

155

514367,08

482328,16

156

514360,21

482408,06

157

514347,11

482438,74

158

514346,03

482486,62

159

514350,38

482514,10

160

514365,34

482533,96

161

514372,41

482550,01

162

514385,47

482560,89

163

514400,71

482576,67

164

514418,49

482582,92

165

514465,63

482718,20

166

514524,17

482861,40

167

514551,34

482905,44

168

514601,47

482961,19

169

514603,34

483045,98

170

514604,40

483115,83

171

514476,12

483119,74

172

514447,18

483197,18

173

514437,38

483253,37

174

514334,55

483260,53

175

514293,88

483305,12

176

514263,38

483380,98

177

514256,34

483440,43

178

514262,60

483502,22

179

514287,57

483538,34

180

514325,17

483631,28

181

514356,59

483653,38

182

514491,76

483708,02

183

514677,50

483728,80

184

514627,89

483774,05

185

514644,61

483794,12

186

514654,64

483847,62

187

514671,36

483931,22

188

514664,67

484001,45

189

514668,01

484075,01

190

514657,98

484182,02

191

514711,49

484242,21

192

514875,34

484422,79

193

514910,93

484395,94

194

514982,24

484542,96

195

515067,73

484639,70

196

515101,76

484698,27

197

515137,85

484737,32

198

515215,95

484814,83

199

515232,52

484834,95

200

515244,28

484857,75

201

515249,67

484871,34

202

515250,27

484890,56

203

515261,80

484905,06

204

515280,50

484911,48

205

515326,31

484928,31

206

515376,80

484962,91

207

515459,08

485091,00

208

515514,24

485179,82

209

515560,28

485147,90

210

515605,87

485106,90

211

515659,17

485064,82

212

515693,99

485041,68

213

516054,43

484894,42

214

516161,25

484856,32

215

516209,87

484855,39

216

516530,57

484898,39

217

516650,25

484936,73

218

516636,22

484975,06

219

516611,91

484998,44

220

516588,54

485014,33

221

516548,34

485048,93

222

516514,68

485091,94

223

516478,21

485144,30

224

516426,79

485219,09

225

516402,48

485246,21

226

516367,88

485241,53

227

516327,71

485241,60

228

516311,78

485249,01

229

516294,02

485272,39

230

516276,26

485311,66

231

516235,12

485350,93

232

516104,41

485345,33

233

516087,78

485242,25


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SŁONE ŁĄKI W DOLINIE ZGŁOWIĄCZKI (PLH040037)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SŁONE ŁĄKI W DOLINIE ZGŁOWIĄCZKI (PLH040037)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SŁONE ŁĄKI W DOLINIE ZGŁOWIĄCZKI (PLH040037)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SŁONE ŁĄKI W DOLINIE ZGŁOWIĄCZKI (PLH040037)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

1340

Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, część - zbiorowiska śródlądowe)

2

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SŁONE ŁĄKI W DOLINIE ZGŁOWIĄCZKI (PLH040037)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SŁONE ŁĄKI W DOLINIE ZGŁOWIĄCZKI (PLH040037)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-24
  • Data wejścia w życie: 2022-02-08
  • Data obowiązywania: 2022-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw