Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 200

USTAWA

z dnia 13 stycznia 2022 r.

o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo energetyczne]

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4h:

a) w ust. 3a skreśla się wyrazy " , z wyjątkiem ust. 3b",

b) uchyla się ust. 3b;

2) w art. 56 w ust. 1 uchyla się pkt 16.

Art. 2. [Umorzenie postępowań wszczętych na podstawie wniosków omówionych w art. 4h ust. 3b ustawy - Prawo energetyczne]

Postępowania wszczęte na podstawie wniosków, o których mowa w art. 4h ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, i niezakończone prawomocną decyzją do dnia wejścia w życie ustawy podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Art. 3. [Umorzenie postępowań wszczętych na podstawie wniosków omówionych w art. 4h ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne]

Postępowania wszczęte na podstawie wniosków, o których mowa w art. 4h ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 552), złożonych przed dniem 3 lipca 2021 r., i niezakończone prawomocną decyzją do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 868, 1093, 1505, 1642, 1873, 2269, 2271, 2376 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-28
  • Data wejścia w życie: 2022-02-05
  • Data obowiązywania: 2022-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw