Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 348

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 685, z 2019 r. poz. 1848 oraz z 2020 r. poz. 1906) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 3 skreśla się wyrazy "w celu opracowania projektu polityki surowcowej państwa oraz zapewnienia instrumentów realizacji tej polityki";

2) w § 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) przygotowywanie projektu polityki surowcowej państwa;

2) koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie realizacji polityki surowcowej państwa;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wsparcie organów administracji rządowej w prowadzonych przez nie działaniach informacyjnych i edukacyjnych w zakresie polityki surowcowej państwa;";

3) w § 3 uchyla się ust. 2;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, współdziałając z organami administracji rządowej oraz jednostkami im podległymi lub przez nie nadzorowanymi, które są obowiązane do zapewnienia wsparcia działań Pełnomocnika, w szczególności przez udostępnianie mu informacji, w tym dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.";

5) w § 6 uchyla się pkt 1.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-10
  • Data wejścia w życie: 2022-02-11
  • Data obowiązywania: 2022-02-11

Dziennik Ustaw