Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 364

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 897, z późn. zm.2)) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Zastosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 247 i 815, z 2019 r. poz. 242 i 2026, z 2020 r. poz. 589 i 2409 oraz z 2022 r. poz. 215.

Załącznik 1. [TABELA DODATKU ZA STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 lutego 2022 r. (poz. 364)

TABELA DODATKU ZA STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

Stopień Straży Granicznej

Mnożnik kwoty bazowej

1

Generał dywizji

1,718

2

Generał brygady

1,618

3

Pułkownik

1,518

4

Podpułkownik

1,468

5

Major

1,418

6

Kapitan

1,368

7

Porucznik

1,318

8

Podporucznik

1,268

9

Starszy chorąży sztabowy

1,198

10

Chorąży sztabowy

1,168

11

Młodszy chorąży sztabowy

1,138

12

Starszy chorąży

1,118

13

Chorąży

1,098

14

Młodszy chorąży

1,078

15

Starszy sierżant sztabowy

1,058

16

Sierżant sztabowy

1,038

17

Starszy sierżant

1,018

18

Sierżant

0,998

19

Starszy plutonowy

0,978

20

Plutonowy

0,968

21

Starszy kapral

0,948

22

Kapral

0,938

23

Starszy szeregowy

0,784

24

Szeregowy

0,764

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-11
  • Data wejścia w życie: 2022-02-12
  • Data obowiązywania: 2022-02-12

Dziennik Ustaw