Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 984

USTAWA

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym]

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1598, 1641 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 807) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

"Art. 10a. 1. Informacja o:

1) zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy obejmująca numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy albo

2) dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru obejmująca numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu

- dotycząca podmiotu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lub 2, jest automatycznie przesyłana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego każdemu, kto za pośrednictwem tego systemu wskazał numer w Rejestrze podmiotu, którego informacja ta ma dotyczyć.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przesyłane przez wskazany okres, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne jest przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok.

3. Każdemu przesyła się jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu podmiotów.

4. Informacja jest przesyłana automatycznie po:

1) zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano - w przypadku informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, albo

2) dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano - w przypadku informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.".

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2022 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-11
  • Data wejścia w życie: 2022-06-21
  • Data obowiązywania: 2022-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw