Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1227

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 oraz z 2022 r. poz. 209) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. poz. 966) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Zastosowanie przepisów dotychczasowych]

Przepisy dotychczasowe stosuje się do formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania za rok poprzedzający wejście w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport oraz żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 czerwca 2022 r. (poz. 1227)

WZÓR FORMULARZA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Dziennik Ustaw