Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1253

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Nowohuckie (PLH120069)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Nowohuckie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Nowohuckie (PLH1200692)), obejmujący obszar 59,75 ha, położony w województwie małopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI NOWOHUCKIE (PLH120069)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 20 maja 2022 r. (poz. 1253)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI NOWOHUCKIE (PLH120069)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)1)

X

Y

1

2

3

1

245251,50

574068,38

2

245248,06

574095,74

3

245252,46

574098,42

4

245270,25

574102,44

5

245286,89

574105,50

6

245285,74

574112,77

7

245283,07

574120,23

8

245280,01

574122,52

9

245273,31

574127,88

10

245269,68

574134,39

11

245267,00

574140,32

12

245260,49

574161,36

13

245257,24

574174,75

14

245255,71

574178,00

15

245251,50

574183,36

16

245247,67

574195,99

17

245243,85

574221,05

18

245241,36

574229,46

19

245239,83

574238,07

20

245237,54

574248,40

21

245235,62

574256,06

22

245230,07

574263,71

23

245223,00

574275,19

24

245217,26

574284,56

25

245214,77

574289,72

26

245213,81

574296,42

27

245212,47

574301,78

28

245202,53

574317,66

29

245195,83

574328,18

30

245185,88

574340,04

31

245180,72

574338,51

32

245172,87

574350,18

33

245173,26

574353,05

34

245168,28

574355,92

35

245151,83

574362,04

36

245140,74

574367,97

37

245137,10

574379,26

38

245135,19

574385,76

39

245130,02

574393,99

40

245126,20

574401,45

41

245120,65

574409,48

42

245115,29

574417,33

43

245110,13

574420,00

44

245101,33

574422,11

45

245096,16

574422,68

46

245089,66

574426,70

47

245076,65

574433,59

48

245062,87

574441,43

49

245045,47

574450,99

50

245036,09

574455,97

51

245030,93

574460,56

52

245024,04

574467,83

53

245020,02

574475,29

54

245015,43

574482,94

55

245012,56

574488,87

56

245007,59

574494,80

57

245001,66

574499,39

58

244994,39

574503,79

59

244986,16

574506,66

60

244961,67

574513,36

61

244947,13

574518,72

62

244935,27

574523,88

63

244913,85

574532,49

64

244893,00

574541,86

65

244874,25

574553,53

66

244866,40

574558,51

67

244859,52

574566,35

68

244849,38

574576,11

69

244843,26

574583,95

70

244838,66

574589,12

71

244830,44

574592,56

72

244810,93

574600,40

73

244790,46

574609,20

74

244785,86

574610,54

75

244775,53

574618,39

76

244762,91

574627,57

77

244753,15

574635,80

78

244744,93

574639,81

79

244735,17

574644,40

80

244711,83

574654,54

81

244686,58

574666,60

82

244681,22

574672,91

83

244669,74

574691,08

84

244659,41

574706,58

85

244647,36

574724,75

86

244637,22

574741,78

87

244631,67

574750,39

88

244627,08

574761,10

89

244623,45

574773,73

90

244613,12

574801,27

91

244602,40

574834,56

92

244576,39

574906,30

93

244567,59

574928,87

94

244561,66

574943,41

95

244554,39

574962,16

96

244553,69

574963,93

97

244443,99

574893,94

98

244449,74

574884,30

99

244470,59

574845,66

100

244495,85

574793,05

101

244501,59

574777,74

102

244504,45

574767,22

103

244508,09

574743,69

104

244511,34

574728,20

105

244518,42

574683,81

106

244522,25

574664,30

107

244522,82

574644,98

108

244521,29

574612,07

109

244516,70

574582,61

110

244514,21

574559,08

111

244511,53

574539,19

112

244510,39

574520,44

113

244509,43

574499,78

114

244510,58

574477,78

115

244511,72

574464,00

116

244515,93

574447,17

117

244523,97

574420,39

118

244532,39

574393,22

119

244545,20

574358,40

120

244562,80

574311,72

121

244578,11

574279,01

122

244585,38

574262,94

123

244609,29

574212,82

124

244613,88

574198,47

125

244621,34

574171,88

126

244628,99

574130,94

127

244632,63

574108,94

128

244639,13

574085,60

129

244638,80

574065,55

130

244620,50

574063,29

131

244603,19

574073,57

132

244589,15

574087,87

133

244589,90

574073,07

134

244597,43

574048,75

135

244610,72

574027,18

136

244624,26

573986,81

137

244628,77

573964,99

138

244632,28

573952,45

139

244633,03

573935,15

140

244635,54

573927,13

141

244643,32

573914,09

142

244643,06

573913,08

143

244652,59

573900,54

144

244657,86

573892,77

145

244663,13

573880,23

146

244667,64

573869,70

147

244673,41

573857,66

148

244676,92

573842,37

149

244677,42

573818,29

150

244679,93

573798,98

151

244679,93

573788,95

152

244691,46

573774,66

153

244710,27

573764,88

154

244737,60

573748,33

155

244766,19

573727,77

156

244782,24

573716,73

157

244801,30

573700,93

158

244816,09

573686,14

159

244825,12

573678,11

160

244836,41

573667,33

161

244849,45

573651,53

162

244862,77

573641,58

163

244873,67

573636,80

164

244879,60

573632,40

165

244886,11

573629,34

166

244913,85

573631,44

167

244936,80

573632,40

168

244953,64

573631,44

169

244963,20

573629,91

170

245003,38

573618,44

171

245016,00

573614,80

172

245037,43

573618,63

173

245046,61

573624,56

174

245059,43

573642,54

175

245064,02

573646,18

176

245075,69

573650,77

177

245090,04

573662,24

178

245096,16

573669,13

179

245106,68

573682,14

180

245118,93

573689,41

181

245149,54

573702,80

182

245174,60

573713,32

183

245193,92

573722,51

184

245206,54

573730,16

185

245233,71

573751,01

186

245246,72

573757,51

187

245256,09

573762,49

188

245265,08

573769,76

189

245285,36

573774,54

190

245294,35

573780,28

191

245305,07

573794,24

192

245316,93

573810,89

193

245323,81

573819,11

194

245326,15

573823,70

195

245323,96

573834,83

196

245323,55

573861,82

197

245321,92

573893,71

198

245320,28

573920,69

199

245317,83

573958,71

200

245312,11

573971,39

201

245302,70

573982,43

202

245299,56

573986,59

203

245279,62

573984,02

204

245263,94

573986,70

205

245260,49

573999,90

206

245255,33

574039,12

207

245251,50

574068,38
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL­1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI NOWOHUCKIE (PLH120069)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI NOWOHUCKIE (PLH120069)

Załącznik nr 3

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI NOWOHUCKIE (PLH120069)]

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI NOWOHUCKIE (PLH120069)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI NOWOHUCKIE (PLH120069)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI NOWOHUCKIE (PLH120069)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

czerwończyk fioletek

Lycaena helle

osiadła

2

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

3

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

4

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-14
  • Data wejścia w życie: 2022-06-29
  • Data obowiązywania: 2022-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw