Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1319

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 861 i 872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1431) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 4 wyrazy "że transakcje te rozliczane są przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi" zastępuje się wyrazami "otrzymania przez Krajowy Depozyt informacji o warunkach transakcji umożliwiających dokonanie takiej weryfikacji";

2) w § 5:

a) w ust. 2 wyrazy "ich rozliczenie prowadzone jest przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi" zastępuje się wyrazami "Krajowy Depozyt otrzyma informacje o tych warunkach",

b) uchyla się ust. 3;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w sprawozdaniu 3.2.1.1:

- w pierwszym wierszu tabeli skreśla się wyrazy "ROSPW/",

- odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przez OTC rozumie się rynek, który nie jest zaliczany do systemu obrotu instrumentami finansowymi.",

b) w sprawozdaniu 3.2.1.2:

- w pierwszym wierszu tabeli skreśla się wyrazy "ROSPW/",

- odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Przez OTC rozumie się rynek, który nie jest zaliczany do systemu obrotu instrumentami finansowymi.",

c) sprawozdanie 3.2.2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów po raz pierwszy]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do zbiorczych dziennych informacji sporządzanych w formie sprawozdań za dzień 1 lipca 2022 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2022 r.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Załącznik 1. [SPRAWOZDANIE WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI SKARBOWYCH NABYTYCH I ZBYTYCH W SYSTEMIE OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 czerwca 2022 r. (poz. 1319)

SPRAWOZDANIE WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI SKARBOWYCH NABYTYCH I ZBYTYCH W SYSTEMIE OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-23
  • Data wejścia w życie: 2022-06-30
  • Data obowiązywania: 2022-06-30

Dziennik Ustaw