Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2739

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 173 ust. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły]

1. Przyjmuje się Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, stanowiący aktualizację dotychczasowego Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły.3)

2. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2023 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Rozporządzenie ma zastosowanie do sześcioletniego okresu planistycznego gospodarki wodnej obejmującego okres lat 2022-2027.

3) Dz. U. z 2016 r. poz. 1841.

Załącznik 1. [PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARU DORZECZA WISŁY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2739)

PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARU DORZECZA WISŁY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-12-23
  • Data wejścia w życie: 2023-03-23
  • Data obowiązywania: 2023-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw