Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 117

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Koło Grobli (PLH120008)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Koło Grobli]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Koło Grobli (PLH1200082)), obejmujący obszar 599,85 ha, położony w województwie małopolskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŁO GROBLI (PLH120008)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 28 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 117)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŁO GROBLI (PLH120008)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)2)

X

Y

1

2

3

1

247891,60

594161,14

2

247859,18

594249,62

3

247834,97

594231,56

4

247825,58

594224,55

5

247826,52

594217,99

6

247828,15

594206,63

7

247800,16

594187,74

8

247802,70

594141,24

9

247807,55

594109,53

10

247814,26

594075,06

11

247835,37

593991,37

12

247835,49

593990,91

13

247836,76

593985,90

14

247843,42

593959,74

15

247853,10

593929,66

16

247863,58

593904,46

17

247862,42

593904,70

18

247737,77

593930,86

19

247706,87

593966,98

20

247698,31

593961,27

21

247697,06

593960,44

22

247681,69

593950,19

23

247609,70

593871,74

24

247587,88

593847,63

25

247546,91

593802,35

26

247513,58

593765,83

27

247512,84

593765,03

28

247483,39

593732,76

29

247402,90

593644,16

30

247353,12

593589,69

31

247350,82

593587,88

32

247344,83

593583,15

33

247314,65

593566,51

34

247244,95

593528,08

35

247169,15

593485,73

36

247103,85

593449,24

37

247088,87

593440,87

38

247085,91

593439,22

39

246969,68

593374,82

40

246857,70

593311,47

41

246826,11

593392,95

42

246788,87

593380,09

43

246642,81

593334,30

44

246641,04

593335,44

45

246638,42

593337,14

46

246635,13

593339,26

47

246626,43

593344,13

48

246578,97

593281,28

49

246577,59

593279,45

50

246555,16

593262,48

51

246542,43

593241,72

52

246532,28

593214,34

53

246522,65

593200,95

54

246515,58

593192,85

55

246509,97

593186,42

56

246489,65

593167,93

57

246468,94

593138,99

58

246465,85

593128,53

59

246455,17

593107,19

60

246442,66

593081,33

61

246434,05

593059,51

62

246431,65

593053,45

63

246424,01

593048,64

64

246373,74

593042,31

65

246254,39

593027,27

66

246240,08

593010,65

67

246184,63

592946,20

68

246170,64

592929,95

69

246158,37

592840,37

70

246158,10

592838,38

71

246157,30

592832,59

72

246156,86

592829,38

73

246156,36

592825,73

74

246141,95

592719,13

75

246138,27

592693,39

76

246126,31

592609,70

77

246106,08

592593,15

78

246079,37

592571,30

79

246029,72

592500,65

80

246007,72

592411,20

81

246086,26

592316,22

82

246068,00

592185,34

83

246067,30

592179,70

84

246067,04

592177,50

85

246055,12

592080,18

86

246053,15

592064,94

87

246038,50

591951,65

88

246065,61

591880,30

89

246081,48

591838,56

90

246080,46

591824,02

91

246078,63

591798,02

92

246076,01

591765,23

93

246073,12

591736,55

94

246068,45

591690,23

95

246067,82

591683,98

96

246099,66

591550,16

97

246093,74

591530,94

98

246103,68

591507,16

99

246097,24

591393,61

100

246130,13

591527,93

101

246168,45

591627,37

102

246181,95

591658,19

103

246142,95

591669,40

104

246154,23

591724,87

105

246154,53

591726,34

106

246211,87

591719,26

107

246241,44

591763,14

108

246247,31

591771,86

109

246247,99

591772,86

110

246260,19

591790,97

111

246305,72

591858,54

112

246336,33

591895,85

113

246369,90

591936,77

114

246437,45

592008,51

115

246511,18

592079,04

116

246555,00

592115,80

117

246557,05

592117,53

118

246579,87

592136,68

119

246724,80

592245,51

120

246803,51

592299,57

121

246819,91

592310,84

122

246821,16

592316,42

123

246846,89

592331,53

124

246892,86

592358,51

125

246979,68

592409,47

126

247011,83

592426,34

127

247018,30

592429,73

128

247021,95

592431,65

129

247023,16

592432,29

130

247107,16

592476,36

131

247110,74

592474,95

132

247161,78

592508,13

133

247204,04

592529,71

134

247254,63

592555,54

135

247309,28

592575,51

136

247322,80

592578,82

137

247371,51

592590,73

138

247436,76

592594,98

139

247451,84

592595,96

140

247523,19

592595,01

141

247467,55

592695,72

142

247415,12

592762,10

143

247412,92

592764,90

144

247419,05

592772,17

145

247505,08

592874,20

146

247587,31

592971,17

147

247595,70

592981,07

148

247624,39

593014,90

149

247629,45

593024,64

150

247645,39

593055,32

151

247660,37

593061,52

152

247718,77

593085,68

153

247768,00

593099,32

154

247794,85

593102,14

155

247798,22

593102,49

156

247914,22

593114,68

157

247927,18

593116,05

158

247957,63

593111,90

159

247990,92

593091,57

160

248001,05

593094,31

161

248002,24

593094,63

162

248157,69

593136,74

163

248190,12

593146,67

164

248229,15

593158,62

165

248312,95

593172,39

166

248317,16

593173,09

167

248264,76

593294,08

168

248216,20

593404,63

169

248214,43

593408,75

170

248178,48

593492,07

171

248161,56

593531,28

172

248119,92

593626,49

173

248119,21

593628,11

174

248105,95

593658,44

175

248050,93

593786,40

176

248029,08

593837,19

177

248027,13

593841,71

178

247997,92

593909,62

179

247942,27

594041,12

180

247891,60

594161,14

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)2)

X

Y

1

2

3

1

250130,34

597485,71

2

250129,07

597484,91

3

250161,11

597569,24

4

250280,33

597603,58

5

250279,33

597619,37

6

250269,23

597712,19

7

250269,31

597798,63

8

250283,88

597896,67

9

250303,62

597969,23

10

250310,64

597995,04

11

250314,06

598004,95

12

250328,94

598048,15

13

250327,95

598048,84

14

250274,16

598085,99

15

250274,80

598086,77

16

250287,84

598102,87

17

250289,08

598103,46

18

250290,84

598104,30

19

250316,85

598116,71

20

250337,71

598116,01

21

250329,84

598208,55

22

250328,73

598222,81

23

250328,23

598229,23

24

250327,73

598235,71

25

250319,12

598346,47

26

250311,64

598443,55

27

250309,90

598464,60

28

250308,73

598478,84

29

250307,96

598492,41

30

250301,92

598489,47

31

250209,92

598467,47

32

250116,07

598442,48

33

250025,63

598421,66

34

249838,90

598377,53

35

249710,13

598348,39

36

249688,24

598343,44

37

249681,60

598341,94

38

249654,14

598335,73

39

249652,67

598335,40

40

249649,37

598334,65

41

249619,41

598327,87

42

249563,58

598312,66

43

249469,55

598293,54

44

249380,75

598274,71

45

249365,30

598271,13

46

249360,81

598270,08

47

249271,70

598249,40

48

249236,55

598241,24

49

249216,39

598231,29

50

249076,39

598162,18

51

248910,96

598064,80

52

248878,68

598044,01

53

248814,50

598002,68

54

248797,40

597993,64

55

248633,10

597893,43

56

248633,06

597893,14

57

248632,18

597892,60

58

248619,20

597884,66

59

248609,92

597878,99

60

248460,79

597787,78

61

248458,40

597786,32

62

248382,02

597739,61

63

248327,62

597706,34

64

248245,66

597657,71

65

248239,30

597653,94

66

248219,67

597642,29

67

248056,02

597541,56

68

248053,68

597540,13

69

248009,11

597512,69

70

247984,38

597497,47

71

247982,05

597496,04

72

247653,15

597293,60

73

247650,69

597292,09

74

247564,01

597238,74

75

247504,15

597201,90

76

247332,18

597096,06

77

247247,34

597043,84

78

247244,99

597042,39

79

247241,36

597040,16

80

247237,53

597037,84

81

247205,92

597018,71

82

247156,25

596988,64

83

247156,66

596987,75

84

247177,57

596942,45

85

247195,82

596902,92

86

247198,41

596897,32

87

247210,84

596870,38

88

247220,65

596849,13

89

247223,11

596843,81

90

247230,25

596828,35

91

247233,60

596821,08

92

247234,35

596819,45

93

247270,72

596797,92

94

247298,77

596780,64

95

247366,88

596653,33

96

247385,84

596580,66

97

247475,44

596637,36

98

247573,77

596643,60

99

247684,47

596696,70

100

247687,14

596697,98

101

247736,30

596721,67

102

247772,41

596739,07

103

247773,47

596739,58

104

247833,35

596768,44

105

247835,07

596769,27

106

247837,85

596770,61

107

247839,93

596771,61

108

247952,43

596758,88

109

248050,99

596746,22

110

248160,38

596624,94

111

248230,14

596573,01

112

248248,71

596559,19

113

248250,53

596557,83

114

248250,98

596558,30

115

248279,02

596587,84

116

248344,86

596657,19

117

248346,63

596659,06

118

248424,03

596730,98

119

248428,21

596734,86

120

248429,94

596736,46

121

248481,52

596784,19

122

248483,57

596791,62

123

248484,00

596793,15

124

248515,24

596906,20

125

248524,36

596896,23

126

248570,72

596850,34

127

248593,12

596828,15

128

248673,73

596799,24

129

248731,83

596791,37

130

248789,94

596788,04

131

248813,82

596786,67

132

248832,71

596778,88

133

248868,38

596762,99

134

248920,28

596737,46

135

248933,26

596731,07

136

248955,71

596721,77

137

248971,80

596715,10

138

248978,09

596713,32

139

248981,18

596712,45

140

248979,98

596710,89

141

248949,45

596671,27

142

248931,59

596656,95

143

248922,40

596629,92

144

249037,11

596622,28

145

249107,85

596609,81

146

249140,65

596602,06

147

249158,31

596597,89

148

249185,54

596591,46

149

249188,56

596590,75

150

249204,94

596586,88

151

249275,64

596563,50

152

249422,13

596511,36

153

249424,52

596510,51

154

249436,16

596575,25

155

249529,75

596549,63

156

249512,24

596480,12

157

249565,00

596461,79

158

249623,36

596446,09

159

249634,13

596443,20

160

249694,81

596434,62

161

249699,66

596434,28

162

249712,94

596433,35

163

249718,92

596432,93

164

249739,20

596431,50

165

249744,38

596431,14

166

249745,24

596431,19

167

249825,96

596435,78

168

249889,99

596446,90

169

249943,18

596466,97

170

250006,30

596490,80

171

250085,54

596535,94

172

250157,06

596594,20

173

250176,42

596615,64

174

250218,11

596661,79

175

250239,22

596690,66

176

250246,46

596700,57

177

250289,73

596775,24

178

250313,04

596825,09

179

250337,09

596893,54

180

250339,58

596904,10

181

250340,03

596906,02

182

250354,18

596966,04

183

250358,77

596985,52

184

250369,81

597079,70

185

250370,07

597175,30

186

250358,69

597259,80

187

250347,36

597312,32

188

250328,49

597399,77

189

250299,29

597529,17

190

250280,79

597558,13

191

250187,96

597521,68

192

250130,34

597485,71


1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Koło Grobli (PLH120008) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL­1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŁO GROBLI (PLH120008)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŁO GROBLI (PLH120008)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOŁO GROBLI (PLH120008)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOŁO GROBLI (PLH120008)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

2

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

3

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOŁO GROBLI (PLH120008)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOŁO GROBLI (PLH120008)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

kozioróg dębosz

Cerambyx cerdo

osiadła

2

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-16
  • Data wejścia w życie: 2023-01-31
  • Data obowiązywania: 2023-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw