Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 182

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185 i 1370) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1770) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia liczbę „10" zastępuje się liczbą „24";

2) w § 9 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „27 stycznia" zastępuje się wyrazami „10 lutego";

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Porcje owoców i warzyw są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po:

1) 8, 9, 10, 11, 12, 13 albo 14 wybranych tygodni w przypadku udostępniania owoców i warzyw w każdym z okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a rozporządzenia;

2) 7, 8, 9, 10, 11 albo 12 wybranych tygodni w przypadku udostępniania owoców i warzyw w każdym z okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b rozporządzenia.",

b) w ust. 2:

- w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „semestrze" zastępuje się wyrazami „okresie udostępniania",

- w pkt 2:

- - we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „semestrze" zastępuje się wyrazami „okresie udostępniania",

- - w lit. a liczbę „10" zastępuje się liczbą „7",

- - w lit. b liczbę „4" zastępuje się liczbą „3",

- - w lit. d liczbę „3" zastępuje się liczbą „2",

- - w lit. f liczbę „4" zastępuje się liczbą „2",

- - w lit. g liczbę „5" zastępuje się liczbą „3";

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Porcje mleka są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po:

1) 8, 9, 10, 11, 12, 13 albo 14 wybranych tygodni w przypadku udostępniania mleka w każdym z okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a rozporządzenia;

2) 7, 8, 9 albo 10 wybranych tygodni w przypadku udostępniania mleka w każdym z okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b rozporządzenia.",

b) w ust. 2:

- w pkt 1 wyraz „semestrze" zastępuje się wyrazami „okresie udostępniania",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w drugim okresie udostępniania:

a) 16 porcji obejmujących mleko białe - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,25 l,

b) 1 porcja obejmująca jogurt naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,

c) 3 porcje obejmujące kefir naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Dziennik Ustaw