Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 186

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1783, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 34a otrzymuje brzmienie:

„34a) R'l,i - kwotę zobowiązania określoną w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przypadającą na ostatni miesiąc okresu obliczeniowego, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, które nie były finansowane w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowym i jednocześnie będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania, u świadczeniodawcy l, w związku z kwalifikacją świadczeniodawcy wskazaną w art. 95n ust. 1 ustawy;";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do czasu otrzymania przez dany oddział wojewódzki Funduszu danych co do liczby Ll wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, ustala się na podstawie następującego wzoru:

Rl,i+1 = Jl,i × Ci+1 × Ql × k + R'l,i × 12 × k'.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1587 i 1812, z 2020 r. poz. 312 i 1049, z 2021 r. poz. 1724 oraz z 2022 r. poz. 2696.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-27
  • Data wejścia w życie: 2023-01-28
  • Data obowiązywania: 2023-01-28

Dziennik Ustaw