REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 210

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju2), 3)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju]

1. Przyjmuje się Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju stanowiący aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju4).

2. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2023 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża przepisy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, Dz. Urz. WE L 331 z 15.12.2001, str. 1 - Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 358, Dz. Urz. UE L 81 z 20.03.2008, str. 60, Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8, Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 32 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 06.05.2021, str. 23).

3) Rozporządzenie ma zastosowanie do sześcioletniego okresu planistycznego gospodarki wodnej obejmującego okres lat 2022-2027.

4) Dz. U. z 2016 r. poz. 1918.

Załącznik 1. [Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 210)

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-31
  • Data wejścia w życie: 2023-03-23
  • Data obowiązywania: 2023-03-23
  • Dokument traci ważność: 2027-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA