Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 213

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zarządzenie zaniechania poboru podatku]

Zarządza się zaniechanie poboru podatku, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1685 i 2745), od aktywów banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180) będących instytucjami pomostowymi w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253), z wyłączeniem instytucji pomostowych utworzonych zgodnie z art. 181 ust. 2 tej ustawy.

§ 2. [Zastosowanie zaniechania]

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do aktywów podlegających opodatkowaniu w roku 2023.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-31
  • Data wejścia w życie: 2023-02-01
  • Data obowiązywania: 2023-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw