REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 223

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie uznania za pomnik historii „Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Pomnik historii]

Uznaje się za pomnik historii „Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego", położony w Jabłecznej, w gminie Sławatycze, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim.

§ 2. [Cel ochrony pomnika]

Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, naukowe i kulturowe oraz walory krajobrazowo-przestrzenne i przyrodnicze, najstarszego zachowanego klasztoru prawosławnego w Polsce o niezakłóconej ciągłości wyznania, będącego źródłem wiedzy na temat dziejów i tradycji prawosławia, począwszy od XV w., oraz świadectwem bogactwa duchowego i kulturowego Polski.

§ 3. [Obszar pomnika historii]

1. Obszar pomnika historii „Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego" obejmuje założenie ogrodowo-krajobrazowe z cerkwią św. Onufrego, kaplicą Świętego Ducha, kaplicą Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, klasztorem, drewnianym budynkiem przyklasztornym, dzwonnicą bramową i murowanym ogrodzeniem.

2. Granica pomnika historii biegnie linią prostą, począwszy od północnego narożnika działki nr 608, do zachodniego na- rożnika działki nr 689 (z wyłączeniem tej działki), północno-wschodnią granicą działek nr 608, nr 609/3, dalej linią łamaną fragmentem wschodniej granicy działki nr 628/2, dochodzi do punktu załamania granicy o współrzędnych: J1 - 5741313.59; 8475126.51, następnie zmierza na zachód linią łamaną, przechodząc przez punkty załamania granicy o współrzędnych: J2 - 5741044.90; 8475016.38, J3 - 5741051.11; 8474917.07, J4 - 5741132.27; 8474796.30, J5 - 5741006.27; 8474632.23, J6 - 5741117.48; 8474238.98, dalej biegnie na północ linią prostą do południowego narożnika działki nr 606 i zachodnią granicą tej działki do południowo-wschodniego narożnika działki nr 593 (z wyłączeniem tej działki), następnie linią łamaną, przechodząc przez punkt załamania granicy o współrzędnych J7 - 5741602.86; 8474353.50, do południowego narożnika działki nr 246 (z wyłączeniem tej działki), fragmentem północnej granicy działki nr 606, północną granicą działki nr 607 i północno-zachodnią granicą działki nr 608, dochodząc do północnego narożnika tej działki. Współrzędne wszystkich punk- tów podane są w układzie współrzędnych PL-2000, strefa 8.

3. Mapa pomnika historii „Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego" stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [MAPA POMNIKA HISTORII „JABŁECZNA – PRAWOSŁAWNY KLASZTOR ŚW. ONUFREGO”]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 223)

MAPA POMNIKA HISTORII „JABŁECZNA - PRAWOSŁAWNY KLASZTOR ŚW. ONUFREGO"

image

Dane identyfikacyjne działek

lp.

numer działki ewidencyjnej

identyfikator działki ewidencyjnej

1

246

060114_2.0007.246

2

593

060114_2.0001.593

3

606

060114_2.0001.606

4

607

060114_2.0001.607

5

608

060114_2.0001.608

6

609/3

060114_2.0001.609/3

7

628/2

060114_2.0001.628/2

8

689

060114_2.0001.689

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-02
  • Data wejścia w życie: 2023-02-03
  • Data obowiązywania: 2023-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA