REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 298

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18m ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz. U. poz. 1124) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Korzystając z rejestru, zobowiązany oraz podmiot zainteresowany używają swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym.".

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych przed dniem określonym w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301 i 2707) stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1301, 1692, 1967, 2127, 2180, 2600, 2640 i 2687.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-16
  • Data wejścia w życie: 2023-03-03
  • Data obowiązywania: 2023-03-03

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA