REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 304

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, 1733, 2705 i 2770) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. poz. 2154 oraz z 2022 r. poz. 634) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 8;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) w spisie treści rozdział XV otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ XV ............................................................................................................................................

KALKULACJA ROCZNYCH KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA DYSPOZYTORNI MEDYCZNYCH ZA ROK POPRZEDNI ...................................................................................................................................

15.1. Kalkulacja rocznych kosztów funkcjonowania dyspozytorni medycznych za rok poprzedni ............",

b) w części II:

- rozdział XV otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ XV

KALKULACJA ROCZNYCH KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA DYSPOZYTORNI MEDYCZNYCH ZA ROK POPRZEDNI

15.1. Kalkulacja rocznych kosztów funkcjonowania dyspozytorni medycznych za rok poprzedni.",

- w wykazie załączników do części II Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa ... skreśla się wyrazy „Tabela nr 22 - Kalkulacja rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego za rok poprzedni.",

c) w załącznikach do Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa ...:

- w tabeli nr 2 w odnośniku nr 8, w tabeli nr 7 w odnośniku nr 1, w tabeli nr 8 w odnośniku nr 1 oraz w tabeli nr 15 w odnośniku nr 1 wyrazy „rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325 oraz z 2017 r. poz. 1540)" zastępuje się wyrazami „rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. poz. 605)",

- uchyla się tabelę nr 22.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-16
  • Data wejścia w życie: 2023-02-17
  • Data obowiązywania: 2023-02-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA