REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 306

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240 i 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez policjantów]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez policjantów (Dz. U. poz. 1674) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wartości pieniężne norm wyżywienia wynoszą dla:

1) normy SZ - 25 zł;

2) normy LOT - 30 zł;

3) normy DU - 7 zł;

4) normy DS - 4 zł;

5) normy SZ uzupełnionej o 7 zł - 32 zł;

6) normy SZ uzupełnionej o 5 zł - 30 zł;

7) normy SZ uzupełnionej o 4 zł - 29 zł;

8) normy DU uzupełnionej o 2 zł - 9 zł.";

2) § 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„§ 13. 1. Wysokość świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie wynosi:

1) za normę SZ - 25 zł;

2) za normę LOT - 30 zł;

3) za normę DU - 7 zł;

4) za normę DS - 4 zł;

5) za normę SZ uzupełnioną o 7 zł - 32 zł;

6) za normę SZ uzupełnioną o 5 zł - 30 zł;

7) za normę SZ uzupełnioną o 4 zł - 29 zł;

8) za normę DU uzupełnioną o 2 zł - 9 zł.

2. Policjantom pełniącym w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie przysługuje świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie w kwocie 15 zł.

§ 14. Świadczenie pieniężne podwyższa się o:

1) 25 zł - w przypadku, o którym mowa w art. 72 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą";

2) 30 zł - w przypadku, o którym mowa w art. 72 ust. 7 pkt 3 ustawy.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-16
  • Data wejścia w życie: 2023-03-03
  • Data obowiązywania: 2023-03-03

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA