REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 333

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej;

2) czas trwania kwalifikacji wojskowej;

3) roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

§ 2. [Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej]

1. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 31 marca 2023 r.

2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r.

§ 3. [Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej]

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 4. [Kierunek studiów i nauki w zawodach]

Do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w zakresie określenia kierunków studiów lub określenia nauki w zawodach, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), utrzymane czasowo w mocy na podstawie art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, jednakże nie dłużej niż do upływu terminu określonego w tym przepisie.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-23
  • Data wejścia w życie: 2023-02-24
  • Data obowiązywania: 2023-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA