REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 345

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina w województwie wielkopolskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przedterminowe wybory burmistrza miasta i gminy]

Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina w województwie wielkopolskim.

§ 2. [Data przedterminowych wyborów]

Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 23 kwietnia 2023 r.

§ 3. [Kalendarz wyborczy]

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 345)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina w województwie wielkopolskim

2

do dnia 8 marca 2023 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

3

do dnia 14 marca 2023 r.

- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej

4

do dnia 17 marca 2023 r.

- powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do dnia 29 marca 2023 r.

(do godz. 24.00)

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na burmistrza

6

do dnia 3 kwietnia 2023 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

7

do dnia 6 kwietnia 2023 r.

- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców

8

od dnia 11 kwietnia 2023 r.

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

9

do dnia 11 kwietnia 2023 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

10

do dnia 14 kwietnia 2023 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

11

do dnia 18 kwietnia 2023 r.

- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12

w dniu 21 kwietnia 2023 r.

o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

13

w dniu 22 kwietnia 2023 r.

- przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

14

w dniu 23 kwietnia 2023 r.

godz. 7.00-21.00

- głosowanie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-24
  • Data wejścia w życie: 2023-02-25
  • Data obowiązywania: 2023-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA