REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 382

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. z 2013 r. poz. 1097), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. poz. 2403).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. poz. 2403), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 382)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

Na podstawie art. 89za ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 i 1383 oraz z 2023 r. poz. 185) zarządza się, co następuje:

§ 1. Członkom Rady do Spraw Uchodźców, zwanej dalej „Radą", przysługuje:

1) wynagrodzenie miesięczne,

2) ryczałt miesięczny za udział w posiedzeniach Rady,

3) wynagrodzenie za udział w składach orzekających,

4) wynagrodzenie za udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym

- płatne z dołu na koniec miesiąca.

§ 2. Wynagrodzenie miesięczne wynosi:

1) 2100 zł - dla przewodniczącego Rady;

2) 1500 zł - dla zastępcy przewodniczącego Rady;

3) 700 zł - dla członka Rady.

§ 3. Ryczałt miesięczny za udział w posiedzeniach Rady wynosi 100 zł i przysługuje, jeżeli w danym miesiącu odbyło się co najmniej jedno posiedzenie plenarne Rady.

§ 4.1) 1. Wynagrodzenie za udział w składach orzekających zależy od liczby spraw załatwionych na posiedzeniu.

2. Wynagrodzenie przysługuje członkowi składu orzekającego i wynosi 180 zł za:

1) wydanie orzeczenia kończącego postępowanie przed Radą;

2) sporządzenie odpowiedzi na skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego;

3) sporządzenie odpowiedzi na skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

4) sporządzenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

5) sporządzenie pisma procesowego do sądu administracyjnego.

3. Wynagrodzenie za wydanie orzeczenia kończącego postępowanie przed Radą dla członka składu orzekającego, który przeprowadził przesłuchanie w tym postępowaniu, wynosi 280 zł.

§ 5. Wynagrodzenie za udział w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi 120 zł.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.2)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. poz. 2403), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. poz. 1909), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 416).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-01
  • Data wejścia w życie: 2023-03-01
  • Data obowiązywania: 2023-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA